Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Thế vận hội Olympics

Olympics

I love the Olympics. It really is a unique and special world occasion. There’s only one event in the world better than the Olympics, and that’s the Football World Cup.

Anyway, the Olympics really is a celebration of humanity. The whole world watches and gets excited. We love watching our heroes trying to win gold.

I don’t usually get excited about seeing my country’s flag, but at the Olympics, I love it. I think the Olympics were better many years ago. Then, they had traditional Olympic sports.

Nowadays we have professional tennis and baseball stars playing in sports that aren’t really Olympic sports.

I would love to see an Olympic games. Maybe I’ll be lucky and get a chance to see the London games in 2012.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Thế vận hội

Tôi yêu Olyompics. Nó thực sự là dịp thế giới độc đáo và đặc biệt. Chỉ có 1 sự kiện trên thế giới được xem là hơn cả Olympics đó là bóng đá World Cup.

Dù sao, Olympic thực sự là một lễ kỷ niệm của nhân loại. Cả thế xem và thấy hào hứng. Chúng tôi thích xem những anh hùng của chúng tôi cố gắng để giành chiến thắng vàng

Tôi không thường thấy vui về việc thấy lá cờ quốc gia của tôi, nhưng tại Olympic tôi rất thích nó. Tôi nghĩ Olyompic tốt hơn so với những năm trước. Sau đó họ có thể thao Olympic truyền thống.

Ngày nay chúng tôi có những ngôi sao tennis và bóng chày chuyên nghiệp mà không phải thực sự là thể thao Olympic.

Tôi thích thế vận hội Olympic. Có lẽ tôi sẽ may mắn and có cơ hội để xem các trận đấu ở London năm 2012.

 

Dịch bởi: dongtran