Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Kết hôn (Getting Married)

Getting Married

One of the busiest times of our life must be our wedding day. Getting married can be a very stressful time. But, it is also one of the happiest days in our life. It all begins with the proposal. After that comes setting the date.

Once the couple know the wedding day, it’s planning, planning and planning. They have to decide where to get married, who to invite, what kind of flowers, where to have the reception, and a million and one other things.

Getting married can be a very expensive occasion. Some parents save all their lives to pay for their son’s or daughter’s wedding.

Getting married seems to be similar all over the world. The happy couple make some vows in front of their guests and then there is a big party after.

Source: Listen A Minute

 

 

 

Kết hôn

Một trong những thời gian bận rộn nhất của con người chính là trong ngày cưới. Kết hôn có thể là thời gian rất căng thằng. Nhưng nó cũng chính là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời chúng ta. Tất cả bắt đầu bằng lời cầu hôn. Sau đó là quyết định ngày cưới.

Điều mà cặp đôi biết về ngày cưới đó chính là kế hoạch, kế hoạch và kế hoạch. Họ phải quyết định nơi tổ chức, mời ai đến tham dự, chọn loại hoa nào, nơi tiếp đón, và hàng triệu những thứ khác nữa.

Kết hôn có thể là một dịp rất đắt đỏ. Một số bố mẹ tiết kiệm cả đời họ để chi trả cho lễ cưới của con trai hay con gái họ.

Kết hôn dường như giống nhau trên khắp thế giới. Các cặp đôi làm lời thề trước toàn bộ quan khách của họ và sau đó có một bữa tiệc nhỏ.

 

Dịch bởi: nhadamneu