Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nghề làm báo (Journalism)

Journalism

When I was younger I wanted to be a journalist. I used to watch the news and think how amazing it would be to report from places around the world.

I think journalism is a pretty tough profession. You really need a special character to survive. I think journalism is one of the most important professions in the world.

Without it, we wouldn't know anything about what's going on in the world. It can also be a dangerous profession.

Of course, reporting in war zones is dangerous, but even reporting in the street carries risk.

I'm sure many journalists have many experiences of angry people they try to interview, or even of other journalists who get angry.

When I watch journalism award shows, I still feel a desire to become a journalist.

Source: Listen A Minute

 

 

Nghề làm báo

Khi tôi còn nhỏ, tôi muốn trở thành nhà báo. Tôi thường hay xem tin tức và nghĩ sẽ tuyệt vời biết bao nếu báo cáo từ các địa điểm khắp nơi trên thế giới.

Tôi nghĩ nghề làm báo là một nghề khá khó khăn. Bạn thật sự cần một tính cách đặc biệt để tồn tại. Tôi nghĩ nghề làm báo là một trong những nghề quan trọng nhất trên thế giới

Nếu không có nó, chúng ta sẽ không biết gì về những gì đang xảy ra trên thế giới. Nó cũng có thể là một nghề nguy hiểm.

Tất nhiên, báo cáo trong khu vực chiến tranh là nguy hiểm, nhưng ngay cả báo cáo trên đường phố cũng mang nguy cơ.

Tôi chắc chắn rằng nhiều nhà báo có kinh nghiệm trong việc cố gắng phỏng vấn những người tức giận hoặc thậm chí các nhà báo khác họ là người tức giận.

Khi tôi xem chương trình trao giải nghề làm báo, tôi vẫn còn cảm giác mong muốn trở thành một nhà báo.

 

Dịch bởi: hoaithuong_198