Bài viết liên quan:

Nghe chủ đề tiếng anh phổ biến | Nói OK (O.K expression)

O.K.

I like the expression ‘OK’. I don’t know why. It’s so useful. Everyone in the world understands what it means. It must be the only word that everyone knows. Is it a word or is at an abbreviation? We spell it ‘okay’ but abbreviate it as ‘OK’.

I wonder how many meanings it has. You can ask if someone is OK, if they are ill; you can ask if someone understands a question or instructions using OK; you can even let someone know ‘enough is enough’ by saying OK.

If you say something is OK, it means you don’t really like or dislike it. In fact, sometimes, if you say, “He’s OK” or “She’s OK, it means you don’t really like them. I think okay is also a verb. I have heard people say, “It’s OK, John okayed it”.

Source: Listen A Minute

 

 

Nói OK

Tôi thích từ "OK". Không biết tại sao. Nhưng nó rất hữu ích. Tất cã mọi người trên thế giới hiểu nghĩa của nó là gì. Đó hẳn là từ duy nhất mà mọi người đều biết. Đó có phải là một chữ, hay chỉ là rút gọn? We ta thường nói là "okay" nhưng rút gọn thành "OK"

tôi tự hỏi từ đó có tất cả bao nhiêu nghĩa. Bạn có thể hỏi ai đó ok, nếu họ bị ốm, bạn có thể sử dụng OK nếu ai đó hiểu câu hỏi hoặc chỉ dẫn, ngay cã ai đó hiểu dủ gì đó cũng có thể nói OK

nếu bạn nói thứ gì đó OK, có nghĩa là bạn ko thật sự thích hoặc ko thích nó. Thật ra, thỉnh thoảng nếu bạn nói "anh ấy OK" hoặc "cố ấy OK" nghĩa là bạn ko thật sự quan tâm đến họ. Tôi nghĩ okay cũng là động từ. Tôi nghe nhiều người nói "được rồi, John đã đồng ý"

 

Dịch bởi: manhduc_93