Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Hơn 2,6 triệu thanh niên Việt Nam chưa hoàn thành bậc tiểu học

Hơn 2,6 triệu thanh niên Việt Nam chưa hoàn thành bậc tiểu học

26/03/2016
Mức căn bản

Over 2.6 million young Vietnamese haven’t finished elementary school: report

Over 10 percent of Vietnamese youths have not graduated from elementary school, according to a national report released by the Ministry of Home Affairs on Wednesday.

The report was unveiled during a conference on sharing international experience in making youth development policies, co-hosted by the ministry and the United Nations Population Fund in Vietnam.

According to the report, as of 2014, the number of youths from 16 to 30 years of age in Vietnam was 25 million, accounting for 27.7 percent of the total population.

Among these, only 4.3 percent, or just over one million, have a university degree, while an alarming 10.7 percent, or 2.6 million, have not passed elementary school.

Youths who have only finished junior high school make up the largest group of 33.8 percent, or 8.5 million.

The report also indicated a gap in educational levels across different regions, economic backgrounds, and ethnicities.

Speaking at the conference, Minister of Home Affairs Nguyen Trong Thua underlined the central role of youths in the future of the nation, “whose growth is both the goal and force in ensuring its stability and sustainable development.”

Several Vietnamese and foreign scholars also gave presentations on the issue at the conference.

Source: Tuoitre News

 

 

Hơn 2,6 triệu thanh niên Việt Nam chưa hoàn thành bậc tiểu học: báo cáo

Hơn 10 phần trăm thanh niên Việt Nam chưa tốt nghiệp tiểu học, theo một báo cáo quốc gia của Bộ Nội vụ vào ngày thứ Tư.

Bản báo cáo đã được công bố trong một cuộc họp chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc đưa ra các chính sách phát triển thanh niên, được đồng tổ chức bởi Bộ và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Theo báo cáo, tính đến năm 2014, số lượng thanh niên từ 16 đến 30 tuổi tại Việt Nam là 25 triệu người, chiếm 27,7 phần trăm tổng dân số.

Trong số đó, chỉ có 4,3 phần trăm, hay chỉ hơn một triệu người, có bằng đại học, trong khi một con số đáng báo động là 10,7 phần trăm hay 2,6 triệu người chưa tốt nghiệp trường tiểu học.

Số lượng Thanh niên chỉ hoàn thành bậc trung học cơ sở là nhóm lớn nhất với 33,8 phần trăm hay 8,5 triệu người.

Báo cáo cũng chỉ ra khoảng cách về trình độ học giữa các vùng miền khác nhau, nền kinh tế và sắc tộc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ông Nguyễn Trọng Thừa nhấn mạnh vai trò trung tâm của thanh niên trong tương lai của Quốc gia, "Sự tăng trưởng của nhóm người này trong xã hội vừa là mục tiêu và động lực trong việc đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững."

Một số học giả Việt Nam và nước ngoài cũng đã thuyết trình về vấn đề này tại hội nghị.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục