Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Hơn 300 tiến sĩ, 4.000 thạc sĩ làm việc cho các cơ quan nhà nước Hà Nội

Hơn 300 tiến sĩ, 4.000 thạc sĩ làm việc cho các cơ quan nhà nước Hà Nội

30/07/2015
Mức trung cấp

Over 300 PhDs, 4,000 master’s work for Hanoi state agencies

Hanoi Party Committee’s Secretary Pham Quang Nghi said it was not surprising that some PhDs and masters had failed civil service exams for Hanoi’s state agencies.

The participants at a conference reviewing the implementation of Program No 04 on cultural development and human resource improvement on July 2 heard that 54 PhDs, 900 master’s and 11,870 bachelor’s now work as civil servants at state agencies in Hanoi.

Nghi, when talking about the human resources upgrade, recalled the 2015 civil service exam, where 50 percent of candidates with master’s degree granted by foreign schools failed.

He said that in a city like Hanoi, where candidates applying for the posts at state agencies are numerous, it will be normal if even good candidates are refused. 

Most of the candidates attending the exam were excellent graduates with higher education. 

“Some of them passed and others failed the exam. It is quite a normal thing,” he said.

Commenting about Hanoi’s report about the high percentage of civil servants with higher education, Vuong Van Thanh, deputy chair of Lai Chau province, said: “Hanoi is incomparable.”

In Lai Chau province, there are only 224 officers with master’s degree, two PhDs and six are defending doctoral dissertations, while there are no professors or associate professors.

Lo Van Huong, deputy director of the Lai Chau provincial Interior Affairs Department, plainly said that the work in the locality can be fulfilled well by bachelor’s and master’s degree candidates.

“We don’t need officers with doctorates to undertake the works. We need those who can fulfill the works well. It is not a good idea to send our staff to training courses to obtain doctorates,” Huong said.

“There is nothing to be proud of, if a PhD cannot fulfill any scientific research work after 10 years,” he said.

The deputy chair of Long An province, Nguyen Thanh Nguyen, could not state the exact number of civil servants with master’s degree and doctorates, but affirmed the number was modest.

Duong Xuan Hoa, chief secretariat of the Lang Son provincial People’s Council, also noted that there was no need to employ many PhDs at agencies.

“We have VND2-3 billion a year only to pay for regular expenses. How can we get money to pay to workers if they are all PhDs?” he asked.

Source: VIETNAMNET

 

 

Hơn 300 tiến sĩ, 4.000 thạc sĩ làm việc cho các cơ quan nhà nước Hà Nội

Ông Phạm Quang Nghị Bí thư Đảng ủy Hà Nội cho biết rằng không có gì đáng ngạc nhiên khi một số tiến sĩ và thạc sĩ không thành công trong kỳ thi công chức vào các cơ quan nhà nước của Hà Nội.

Các đại biểu tham dự hội nghị kiểm điểm việc thực hiện Chương trình số 04 về phát triển văn hóa và cải thiện nguồn nhân lực vào ngày 02 tháng 7 đã được nghe nói rằng có 54 tiến sĩ, 900 thạc sĩ và 11.870 cử nhân hiện nay đang làm việc tại các cơ quan nhà nước ở Hà Nội.

Ông Nghị khi nói về việc nâng cấp nguồn nhân lực, nhớ lại kỳ thi năm 2015, trong đó 50% các ứng cử viên có trình độ thạc sĩ do các trường nước ngoài cấp đã trượt kì thi.

Ông nói rằng ở một thành phố như Hà Nội, nơi mà các ứng viên nộp đơn ứng tuyển vào các cơ quan nhà nước là rất nhiều, nên việc ngay cả các ứng cử viên tốt bị từ chối là chuyện dễ hiểu.

Hầu hết các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức là sinh viên tốt nghiệp đại học với thành tích xuất sắc.

"Một số trong đó đã thành công và một số khác đã trượt kỳ thi. Đó là một điều hoàn toàn bình thường" ông nói.

Bình luận về báo cáo của Hà Nội về tỷ lệ cán bộ công chức có trình độ cao, ông Vương Văn Thanh, Phó chủ tịch tỉnh Lai Châu, cho biết: "Hà Nội thì không thể so sánh".

Tại tỉnh Lai Châu, chỉ có 224 cán bộ có trình độ thạc sĩ, 2 tiến sĩ và 6 đang bảo vệ luận án tiến sĩ, trong khi không có giáo sư hoặc phó giáo sư nào.

Ông Lò Văn Hương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu chia sẻ thẳng thắn rằng công việc ở địa phương có thể được hoàn thành tốt bởi các ứng cử viên có trình độ cử nhân và các ứng cử viên trình độ thạc sĩ.

"Chúng tôi không cần cán bộ có học vị tiến sĩ để làm việc. Chúng tôi cần những người có thể xử lý công việc tốt. Việc đưa nhân viên của chúng tôi đến các khóa đào tạo tiến sĩ không hẳn là một ý kiến hay" ông Hương nói.

"Không có gì để tự hào nếu một tiến sĩ không thể làm đươc bất kỳ công trình nghiên cứu khoa học sau 10 năm" ông nói.

Phó chủ tịch tỉnh Long An, ông Nguyễn Thanh Nguyên cho biết không thể nêu chính xác được số lượng cán bộ công chức có trình độ tiến sĩ và thạc sĩ, nhưng khẳng định rằng con số này là rất khiêm tốn.

Ông Dương Xuân Hòa, thư ký Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn cũng lưu ý rằng không có nhu cầu sử dụng nhiều tiến sĩ tại các cơ quan.

"Chúng tôi có 2-3 tỷ đồng mỗi năm chỉ để chi trả cho các chi phí thường xuyên. Làm thế nào chúng tôi có thể có đủ tiền để trả cho các lao động nếu tất cả họ đều là tiến sĩ? " ông đặt ra câu hỏi.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục