Bài viết liên quan:

Các dạng câu hỏi Matching và cách trả lời nhanh nhất (1)

Dạng câu hỏi Matching là dạng câu hỏi khó trong phần thi IELTS Reading Article bởi vì để trả lời đúng những câu hỏi như vậy đòi hỏi bạn phải có tốc độ đọc nhanh và tóm lược nội dung chính của từng đoạn. Hơn nữa, đối với những câu hỏi dạng này, một khi đã sai 1-2 câu bạn có thể sai hết những câu còn lại. Sau khi đọc xong bài viết hướng dẫn này, hãy thực hành với 3 bài tập minh họa trong bài viết kế tiếp sau đây.

Có 3 loại câu hỏi Matching hay thấy trong các đề thi: Matching features, Matching information và Matching heading.

- Matching features: Là dạng câu hỏi yêu cầu bạn tìm nhanh những đặc tính như: tên nhân vật, công trình nghiên cứu, các đối tượng ... và chọn phù hợp với những lập luận (statement) được đưa ra.

(Minh họa cho dạng câu hỏi Matching features)

Nhận xét: Những đối tượng được nhắc đến trong danh sách thường là những danh từ riêng. Do đó, phần này không đòi hỏi bạn phải có kỹ năng paraphrasing (kỹ năng tìm kiếm từ/cụm từ tương tự), chỉ cần tìm nhanh chóng xem những chữ cái in hoa như vậy nằm ở đâu trong bài đọc. Đây là loại dễ nhất trong dạng câu hỏi Matching.

Cách làm bài: Bao gồm các bước sau:

   + Bước 1:  Đọc danh sách các đối tượng và đánh dấu những đối tượng này nằm ở vị trí nào trong bài đọc. Lưu ý: có những đối tượng xuất hiện (được nhắc tới) ở những vị trí khác nhau trong bài.

   + Bước 2: Đọc hiểu những lập luận trong câu hỏi và ghi nhớ chúng (Thường sẽ không có quá nhiều câu nên bạn hãy cố gắng ghi nhớ chúng để qua bước 3 có thể nhanh chóng chọn được đáp án).

   + Bước 3: Đọc hiểu những thông tin nằm xung quanh những đối tượng được đánh dấu (Câu chứa đối tượng, câu nằm trước và câu nằm sau câu đó)

   + Bước 4: Chọn đáp án dựa trên sự tương đồng giữa 1 ý trong phần lập luận và thông tin bạn đọc được trong bài. Những từ khóa sẽ được paraphrase. Do đó, bạn sẽ phải hiểu nghĩa những từ vựng/ cụm từ đồng nghĩa.

 

- Matching information: Câu hỏi sẽ đưa ra những thông tin dạng câu và đòi hỏi bạn phải xác định những thông tn này nằm trong đoạn nào trong bài báo.

(Minh họa cho dạng câu hỏi Matching information)

Nhận xét: Do các thông tin được đưa ra thường không chứa số và chữ in hoa do đó việc xác định thông tin nằm ở vị trí sẽ khó hơn và buộc lòng bạn phải có kỹ năng xác định các từ khóa trong câu hỏi và so sánh với những từ vựng/ cụm từ ở dạng paraphrase trong bài đọc. Hơn nữa, có những đoạn văn trong bài đọc có thể sẽ là đáp án cho 2,3 thông tin được nêu ra trong câu hỏi nên bạn sẽ không thể dùng phương pháp loại trừ để trả lời cho câu hỏi dạng này. 

Cách làm bài: Bao gồm các bước sau:

   + Bước 1: Đọc theo cách lướt (skimming) để hiểu chung nhất về bài báo và nhận ra sự khác nhau về nội dung trong các đoạn. 

   + Bước 2: Xác định từ khóa và gạch chân chúng trong các thông tin đưa ra trong các câu (đánh dấu từ 1-6 như trong ví dụ)

   + Bước 3: Nếu skimming đúng cách thì bạn sẽ hình dung được từng thông tin trong câu hỏi sẽ nằm ở vị trí nào trong bài đọc (đoạn đầu, đoạn giữa, hay đoạn cuối). Tiêu chuẩn để biết bạn đã có khả năng đọc skimming chính xác chưa dựa vào khả năng "chọn lọc" ra bao nhiêu đoạn mà bạn đoán rằng thông tin sẽ nằm ở đó [1 đoạn - tốt; 2 đoạn - khá; 3 đoạn trở lên - nên luyện tập nhiều hơn] 

   + Bước 4: Trước khi chọn đoạn văn hay dành ra thêm vài giây nữa để xem đoan văn đó có chứa những thông tin vào mà có thể trong câu hỏi đã đề cập không (Nếu bước 2 thực hành tốt, thì bạn sẽ vẫn còn nhớ những gì được yêu cầu trong câu hỏi mà không cần đọc lại)

 

- Matching heading: Đây là dạng câu hỏi câu cầu bạn tìm ra những headings (ý chính) cho từng đoạn văn trong bài đọc. Mỗi đọa văn chỉ có 1 heading duy nhất được chọn. 

(Minh họa cho dạng câu hỏi Matching heading)

Nhận xét: Đây là dạng câu hỏi khó nhất trong các câu hỏi Matching. Để trả lời câu hỏi này đòi hỏi bạn phải có kỹ năng đọc và tổng hợp nội dung tốt. Có nhiều statements trong phần list of headings có nghĩa tương tự nhau mà bạn có thể sẽ nhầm lần khi chọn câu trả lời.

Cách làm bài: Bao gồm các bước sau:

   + Bước 1: Đọc danh sách các headings và ghi nhớ nghĩa của chúng. Nếu đã qua bước 2 trở đi mà phải đọc lại headings thì bạn sẽ không đủ thời gian để làm bài.

   + Bước 2: Đọc từng đoạn văn trong bài báo. Đọc câu đầu tiên trong đoạn trước, sau đó đọc câu cuối cùng của đoạn trước khi đọc các câu khác nằm giữa đoạn. Các đoạn văn thường có cấu trúc: Câu chủ đề (topic sentence) và các ý bổ trợ (supporting ideas), hoặc ngược lại do đó, việc đọc như trên sẽ nhanh chóng xác định nội dung chính của đoạn và không bỏ xót ý.

   + Bước 3: Xác định headings phù hợp nhất mà bạn đang ghi nhớ trong đầu và sau đó quay lại câu hỏi để xem ý đó nằm trong câu nào và chọn đáp án đúng.

 

Trong bài đăng tiếp theo, Ce Phan sẽ tổng hợp những câu hỏi mẫu để các bạn có thể thực hành cách trả lời cho từng dạng câu hỏi Matching. 

 

Tác giả: Ce Phan