Bài viết liên quan:

Mô tả về một người là câu hỏi khá phổ biến trong phần thi IELTS Speaking Part 2. Nhân vật được yêu cầu trong cue card (tấm thẻ chứa câu hỏi) có thể là một người mà bạn ngưỡng mộ, một người nổi tiếng hoặc một người có sức ảnh hưởng lớn tới bạn ...

Trước khi đọc tiếp bài này, bạn nên đọc qua 2 bài viết kỳ trước: Bài 1 - Các loại câu hỏi thường gặp trong phần thi này và cách trả lời cho loại câu hỏi này; Bài 2: Các bài tập thực tế và một số video mẫu để các bạn có thể tham khảo cách trả lời trong khoảng thời gian 2 phút.

(Học theo tài liệu Complete IELTS band 4-5, Student Book, Unit 2 để thực hành về loại câu hỏi mô tả về người nổi tiếng)

Bài viết này tập trung vào các câu hỏi yêu cầu mô tả một người nào đó, ví dụ: 

 • Describe a person you admire.
 • Describe a person you want to spend time with.
 • Talk about a scientist from your county.
 • Describe a famous celebrity from your country who you admire. 
 • Describe a famous person in your city.  
 • Describe a famous person you would like to meet.
 • Describe a famous person you have met.
 • Describe a movie actor or actress you like.  
 • Describe a famous sports person you know about.
 • Describe a writer you know about.
 • Describe a political leader you admire.
 • Talk about a person who has great contribution in your country.
 • Talk about a person you think is successful. 

 

Giám khảo sẽ đưa cho bạn một cue card có nội dung như sau:

Describe a person you admire.
You should say:

- who the person is
- what he or she is like
- and why you admire him or her.

Một số điều bạn nên lưu ý trong phần trả lời

- Trả lời đầy đủ các ý trong cue card trong vòng 2 phút.

- Sử dụng từ vựng đa dạng và chính xác khi mổ tả một người. Đặc biệt cẩn thận với cách dùng từ mô tả những nhân vật rất nổi tiếng, giám khảo sẽ dễ dàng nhận ra cách dùng từ chưa chính xác khi mổ tả người đó.

- Lưu ý ngữ pháp (cách sử dụng thì) khi nói về những trải nghiệm (thì quá khứ) hoặc dự định (thì tương lai) nếu có liên quan tới nhân vật.

- Đừng quên nói tới các thành tựu hoặc những điểm khác biệt về nhân vật mà bạn lựa chọn trong phần thi này. 

 

Thử thực hành trả lời câu hỏi trên dựa theo các ý được hướng dẫn dưới đây

 • I'm going to talk about my father because he has been a major influence in my life.
 • My father was always a good role model for me as I was growing up. He's hard-working, patient and understanding; he's also got a good sense of humour and seems to get on well with everybody. Hopefully I've inherited some of these traits.
 • I admire my father because I think he brought me and my brothers/sisters up well; he was quite strict but always fair, and he has always been someone I can turn to for advice. I think my father set a good example by working hard and having a positive outlook on life. I remember that he used to leave for work early and come home quite late, but he always made time for me and my brothers/sisters.

Những từ được gạch chân là những cụm từ sẽ mang lại điểm + cho bạn, bởi vì: các cụm từ này phù hợp với nội dung và cũng là những cụm từ hay dùng trong cách nói học thuật (không phải dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh). 

 

Những câu hỏi có thể kèm theo khi bạn hoàn thành phần trả lời của mình về loại câu hỏi mô tả về một người nổi tiếng

 • What makes people famous?
 • What are the differences between a famous person and an ordinary person?
 • Tell about one internationally famous person in your country.

 

Tác giả: Ce Phan

 


Bạn có thể chia sẻ nội dung bài viết, nhưng lưu ý giữ nguyên tên tác giả và đặt link bài viết gốc khi phát hành lại bài viết này