Bài viết liên quan:

10 cách để viết câu văn tiếng Anh theo lối viết học thuật

Bài viết sẽ liệt kê ra những điều cần tránh và những điều cần được khuyến khích trong bài thi  IELTS Writing với mục đích để bạn hình thành lối viết câu văn tiếng Anh theo lối viết học thuật. Cùng với một bài tập thực hành để bạn xác định những câu văn có chứa những cụm từ chưa phù hợp và sửa lại để có bài viết hoàn chỉnh hơn

Sau đây là 6 điều cần tránh trong các bài viết mang tính học thuật

 

1. Cấu trúc câu quá đơn giản

Không nên dùng các cấu trúc câu đơn chỉ với động từ chính và những động từ như (don’t/ can’t) trong các bài viết mang tính học thuật. Ví dụ như, bạn không nên viết:

“I don’t think it’s very important for small kids to learn English.”

2. Dùng từ vựng không chuẩn xác, mơ hồ, chung chung

Các câu văn chứa những từ vựng không chuẩn xác là điều cần tránh mặc dù chúng ta sẽ có lúc thiếu từ vựng để diễn tả một ý gì đó, như các câu văn sau:

“I don’t think it’s very important for small kids to learn English.”

“This is the best thing to do.”

3. Sử dụng thành ngữ trong câu văn

Điều này không hẳn là không tốt và cũng không phải là điều cấm kỵ. Đôi khi bạn cũng có thể sử dụng thành ngữ trong lối viết văn mang tính học thuật. Tuy nhiên, sử dụng nhiều những thành ngữ thì không tốt bạn sẽ làm cho giọng văn có vẻ khá “văn vẻ”, “màu mè”. Vì thé bạn nên lưu ý hạn chế sử dụng thành ngữ để tránh lối viết như câu bên dưới:

“If we do that, then we might throw the baby out with the bathwater.”

Tuy vậy, nếu sử dụng thành ngữ ở mức “nhẹ nhàng” hơn thì có thể chấp nhận được như câu sau:

“On balance, this would seem to be the most appropriate course of action.”

4. Bắt đầu câu với “And” và “But”

Đây cũng có thể là phần được chấp nhận khi bạn vẫn thấy nhiều câu văn bắt đầu với “But” và “And”. Nó ngày càng phổ biến hơn trong các bài đọc. Tuy nhiên, đối với người học Ielts là người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai thì nên tránh. Hầu hết các giáo viên dạy tiếng Anh sẽ không viết như thế này:

 “But the most important thing is that the government find outs what the real needs are.”

Thay vào đó, hãy viết:

“The immediate priority, however, is for the government to conduct a needs analysis.”

5. Cụm động từ

Những cụm động từ (Phrasal verbs) là một phần rất quan trọng trong tiếng Anh. Nhưng chúng ta nên tránh dùng chúng và nên thay thế bằng những động từ khác. Cụm động từ được xem như “có họ hàng” với các thành ngữ, bạn không nên viết:

“But the most important thing is that the government find outs what the real needs are.”

Mà hãy sửa lại thành:

“The immediate priority, however, is for the government to conduct a needs analysis.”

6. Những đại từ mang tính cá nhân

Trong phạm vi học thuật, các bài viết tránh thể hiện cái nhìn mang tính cá nhân và không khách quan. Điều này không có nghĩa là bạn hoàn toàn không được phép sử dụng. Chỉ có điều, hãy cẩn trọng khi dùng và chỉ nên dùng khi muốn thực sự cho biết ký kiến mang tính cá nhân với “I” và “my”. Nhưng hãy tránh dùng “you”. Chung nhất, hãy hạn chế những câu nói mang tính cá nhân, và viết như sau:

“I don’t think it’s very important for small kids to learn English.”

 

Sau đây là 4 điều nên phát huy khi viết văn mang tính học thuật

 

7. Sử dụng từ vựng chính xác, rõ ràng.

Thông thường, đã là văn mang tính học thuật luôn đề cao cách sử dụng từ chính xác. Ví dụ khi đề cập tới đặc tính của “children” thì sẽ là “young” chứ không phải “small”

“It is doubtful whether it is particularly important for young children to study English.”

và thay vì viết “the government is going to find out by conducting a needs analysis” hãy viết

“The immediate priority, however, is for the government to conduct a needs analysis.”

8. Cách viết khách quan và “thụ động”

Hãy thay thế những câu văn thể hiện quan điểm mang tính cá nhân, mà thay vào đó những câu văn với các chủ từ giả như “It is…”

“It is doubtful whether it is particularly important for young children to study English.”

Cách viết thụ động thì không hoàn toàn mang tính học thuật, và khó dùng chúng trong các cấu trúc câu trong cả văn nói lẫn văn viết. Tuy nhiên, với cách viết này bạn sẽ tránh được những cân văn ẩn chứa những đại từ mang tính cá nhân. Vì vậy thì vì viết:

“We should let people do any sport they want to.”

Nên đổi lại như sau:

“People should be allowed to participate in whatever sport they choose.”

9. Sử dụng ngôn từ một cách cẩn trọng

Điều này thực sự quan trọng khi đưa ra các quan điểm. Lối viết càng mang tính học thuật là lối viết mang tính “khiêm nhường”, “cẩn trọng” và không đưa ra những quan điểm quá yếu ớt hoặc quá mạnh bạo. Nhưng từ vựng mang nghĩa là “có thể”, “có lẽ” được khuyến khích sử dụng, Ví dụ như:

“This solution is perhaps too radical and may cause as many problems as it solves.”

“On balance, this would seem to be the most appropriate course of action.”

10. Sử dụng từ vựng học thuật

Điều cuối cùng, có hệ thống những từ vựng được xem là danh sách những từ học thuật. Nếu bạn có nền tảng về ngôn ngữ học nói chung, bạn sẽ dễ dàng nhận ra tiếng Anh là sự kết hợp giữa tiếng Đức và tiếng Latin. Cùng với yếu tố lịch sử của tiếng Anh, cách viết sử dụng lối chữ Latin nguyên bản khi viết văn mang tính học thuật là cách viết được nhiều người chấp nhận, ví dụ như:

“People should be allowed to participate in whatever sport they choose.”

“This solution is perhaps too radical and may cause as many problems as it solves.”

“On balance, this would seem to be the most appropriate course of action.”

“It is doubtful whether it is particularly important for young children to study English.”

Cũng nên nhấn mạnh ở đây, từ mang tính học thuật hoàn toàn không có hàm ý là loại từ viết ngắn hay viết dài (xét về mặt ký tự). Đó là danh sách những từ được thống kê, và bạn có thể phải cần một cuốn sách tập hợp những từ như vậy.

 


 

Bài tập thực hành:

  • Hãy tìm và gạch chân những từ vựng, cụm từ chưa thực sự tốt trong cách viết văn học thuật
  • Hãy viết lại theo lối viết học thuật theo các chỉ dẫn bên trên.

 In the modern world, we often don’t rely on food that has been grown locally, but we have got used  to buying food from all over the world. While this trend is good for consumers, I think that overall transporting food over long distances is not a good thing.

The biggest argument against importing food is environmental. We know that transport and the use of fossil fuels is the biggest cause of global warming and climate change. This means that if we want to lead a greener lifestyle, we should try not to use transport so much and this includes transporting of foodstuffs when we don’t have to.

Another point is that transporting food is bad for local farmers and traditional ways of life. This is because farmers and smallholders cannot compete in price with the supermarkets that import cheap, and often low-quality, produce from abroad. This is not just a problem for local farmers who will go out of business, it also weakens traditional communities that  need those farms for employment and trade.

We should also think how food that has travelled across the world is not as good for you as locally grown, fresh produce. This is because if food travels a lot of miles before it reaches the consumer, it won’t be very fresh and experts say that fresh food is better for you. So, in my opinion, supermarkets and other stores shouldn’t transport food from other countries.

In conclusion, I think that the trend for transporting food over long distances is wrong because it is not good for the environment, it is bad for local communities and means consumers eat less healthily.

 In the modern world, we often don’t rely on food that has been grown locally, but we have got used  to buying food from all over the world. While this trend is good for consumers, I think that overall transporting food over long distances is not a good thing.

The biggest argument against importing food is environmental. We know that transport and the use of fossil fuels is the biggest cause of global warming and climate change. This means that if we want to lead a greener lifestyle, we should try not to use transport so much and this includes transporting of foodstuffs when we don’t have to.

Another point is that transporting food is bad for local farmers and traditional ways of life. This is because farmers and smallholders cannot compete in price with the supermarkets that import cheap, and often low-quality, produce from abroad. This is not just a problem for local farmers who will go out of business, it also weakens traditional communities that  need those farms for employment and trade.

We should also think how food that has travelled across the world is not as good for you as locally grown, fresh produce. This is because if food travels a lot of miles before it reaches the consumer, it won’t be very fresh and experts say that fresh food is better for you. So, in my opinion, supermarkets and other stores shouldn’t transport food from other countries.

In conclusion, I think that the trend for transporting food over long distances is wrong because it is not good for the environment, it is bad for local communities and means consumers eat less healthily.

 

“In the modern world, we frequently no longer rely on food that has been grown locally, but we have become accustomed to buying produce from all over the world. While this trend has some clear benefits to consumers, I would argue that overall transporting food over long distances is a negative.”

“The strongest argument against importing food is environmental. Studies have shown that transport and the use of fossil fuels is one of the leading causes of global warming and climate change. This means that if we want to lead a greener lifestyle, we should be trying to minimise transport and this includes the unnecessary transport of foodstuffs.”

“Another point that needs to be considered is the impact of transporting food on local farmers and traditional ways of life. Again, there is good research to show that farmers and smallholders are unable to compete in price with the supermarkets that import cheap, and often low-quality, produce from abroad. This is not just a problem for local farmers who are likely to go out of business, it also has an impact on weakening traditional communities that rely on those farms for employment and trade.”

A further consideration is that food that has travelled across the world is considerably less healthy than locally grown, fresh produce. The  point is that the further food travels before it reaches the consumer, the less fresh it will be and any nutritionist will confirm that fresh food is fuller of vitamins. Therefore, it would be preferable if supermarkets and other stores did not transport food from other countries.”

“In conclusion, I believe that the trend for transporting food over long distances is undesirable because it is environmentally unfriendly, threatens local communities and results in less healthy options for the consumer.”

 

Tác giả: Ce Phan