Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Thế giới
  4. ISIS đang cạn kiệt tài chính

ISIS đang cạn kiệt tài chính

04/03/2015
Mức trung cấp

ISIS is Running Out of Money, and They Need to Expand to Keep it Going

ISIS is relying too much on its oil exports and it needs to gain more territories if it wants to keep its reign of terror going, says a new report.

The group, known as the Islamic State in Iraq and Syria, has funded its operations by seizing oil fields, theft, kidnappings, extortion, and may even be dabbling in organ harvesting. The group also exploits NGOs and charities in the region.

According to the Financial Action Task Force (FATF), ISIS has to expand "in order to maintain its financial management and expenditures in areas where it operates" in attempting to explain the group's projected strategy. The Financial Action Task Force is comprised of government officials around the world and is based in France.

"The need for vast funds to meet organizational and governance requirements represents a vulnerability to ISIL's infrastructure," it adds, referring to another name for the group. It's currently not clear if ISIS's "revenue collection through the illicit proceeds it earns from occupation of territory, including extortion and theft, will be sustainable over time."

The FATF said it's imperative for foreign powers to cut off the "vast revenue streams," which is "both a challenge and opportunity for the global community to defeat this terrorist organization."

"A number of traditional countermeasures used to deprive terrorist organizations of its funds are not applicable with respect to the new model adopted by ISIL," the report states. "However, like any terrorist organization, ISIL's financial, logistical and supply networks are vulnerable."

The Syrian Observatory for Human Rights, a group that's been monitoring the situation in Syria since the uprising began years ago, also noted that ISIS needs money.

"They need money," the group's head, Rami Abdulrahman, told Reuters. "Ever since the airstrikes hit their oil facilities and the Turkish border has been harder to cross, they have increased taxes and looked for ways to make money." He added that ISIS has started to sell scrap metal from bombed-out facilities in eastern Syria.

The lack of money could be why ISIS recently kidnapped more than 220 Christians–for ransom. "Over the past year, ISIL has raised substantial revenue through ransom payments for kidnapped victims, with FATF members providing estimates that range from 20 million USD to 45 million USD," the FATF report states.

In elaborating on ISIS's revenue stream, "Still more funding comes from the sale of counterfeit cigarettes, pharmaceuticals, cell phones, antiquities, and foreign passports. The trafficking of some of these commodities into Turkey from Syria has risen dramatically," says a report from Foreign Affairs.

 

Source: EpouchTimes

 

 

ISIS đang cạn kiệt tài chính, và cần phải mở rộng để duy trì hoạt động

ISIS dựa quá nhiều vào việc xuất khẩu dầu và nó cần chiếm được nhiều lãnh thổ hơn nếu nó muốn duy trì thời kỳ thống trị bằng khủng bố của nó, một báo cáo mới đã nêu.

Nhóm, được gọi là Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria (Islamic State in Iraq and Syria – viết tắt là ISIS), đã tìm nguồn quỹ cho các hoạt động của mình bằng cách chiếm giữ các mỏ dầu, trộm cắp, bắt cóc, tống tiền, và thậm chí là nhúng tay vào việc lấy cắp nội tạng . Nhóm này cũng bóc lột các tổ chức NGO (tổ chức phi chính phủ) và các tổ chức từ thiện trong khu vực.

ISIS phải mở rộng "để duy trì quản lý tài chính và chi tiêu của mình trong nhiều lĩnh thổ mà nó hoạt động", theo Lực lượng Đặc nhiệm Hoạt động Tài chính (FATF) trong nỗ lực giải thích chiến lược kế hoạch của nhóm này. Lực lượng Đặc nhiệm Hoạt động Tài chính bao gồm các viên chức chính phủ trên khắp thế giới và có trụ sở tại Pháp.

"Nhu cầu tiền quỹ kếch xù để đáp ứng những yêu cầu về tổ chức và quản trị cho thấy chỗ yếu về cơ sở hạ tầng của ISIL", FATF nói thêm, đề cập đến một vấn đề khác của nhóm này (ISIL là một tên gọi khác ISIS). Hiện không rõ là liệu "tổng thu nhập của ISIS thông qua số tiền thu bất chính kiếm được từ việc chiếm lãnh thổ, kể cả tống tiền và trộm cắp, sẽ có thể chống đỡ theo thời gian hay không."

FATF nói cắt đứt các "nguồn doanh thu khổng lồ" là chuyện cấp bách đối với các cường quốc ngoại quốc, mà chuyện này là "cả một thách thức và cơ hội cho cộng đồng toàn cầu để đánh bại tổ chức khủng bố này."

"Một số biện pháp đối phó truyền thống được sử dụng để lấy đi quỹ của các tổ chức khủng bố không thể áp dụng đối với mô hình mới của ISIL," báo cáo đã nêu. "Tuy nhiên, giống như bất kỳ tổ chức khủng bố nào, tài chính của ISIL, mạng lưới hậu cần và quân nhu của ISIL có yếu điểm."

Cơ quan quan sát Nhân quyền của Syria, nhóm đang theo dõi tình hình ở Syria kể từ khi cuộc nổi loạn bắt đầu từ những năm trước đây, cũng lưu ý rằng ISIS cần tiền.

"Họ cần tiền", người đứng đầu cơ quan này, Rami Abdulrahman, nói với hãng thông tấn Reuters. "Kể từ khi các cuộc không kích trúng cơ sở lọc dầu của họ và biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khó vượt qua hơn, họ đã tăng thuế và tìm cách để kiếm tiền." Ông nói thêm rằng ISIS đã bắt đầu bán kim loại phế liệu từ các phương tiện ném bom ở miền đông Syria .

Việc thiếu tiền có thể là lý do tại sao gần đây ISIS bắt cóc hơn 220 tín đồ Cơ Đốc giáo – để đòi tiền chuộc. "Trong những năm qua, ISIL đã nâng doanh thu đáng kể thông qua những khoản tiền chuộc cho các nạn nhân bị bắt cóc, với sự ước tính của các thành viên FATF là khoảng từ 20 triệu USD đến 45 triệu USD", báo cáo của FATF đã nêu.

Để chi tiết hóa dòng chảy tổng thu nhập vào ISIS, một báo cáo từ Bộ Ngoại giao đã nói, "Vẫn còn nhiều tài trợ đến từ việc bán thuốc lá, dược phẩm, điện thoại di động, đồ cổ, và hộ chiếu nước ngoài giả. Việc buôn lậu một số các mặt hàng này sang Thổ Nhĩ Kỳ từ Syria đã tăng lên một cách đáng kể"

 

Dịch bởi: Thanh Hương

 

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục