Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. K+ đứng trước nguy cơ bị mua lại bởi đối tác từ Pháp

K+ đứng trước nguy cơ bị mua lại bởi đối tác từ Pháp

16/06/2015
Mức căn bản

Losing capital, K+ is in danger of being bought by French partner

VietNamNet Bridge - Many joint ventures with foreign partners become wholly foreign owned businesses after long periods of taking losses. This could occur with K+, a joint venture between Vietnam Television (VTV) and French Canal Plus.

In K+, Canal Plus acts as the investor, the provider of the British Premier League broadcasting rights, the creditor and the guarantor for K+’s borrowings. The four important roles taken by the French partner give it major power. 

Therefore, analysts have every reason to fear that VTV’s assets in the joint venture will fall into the hands of the French business one day.

In June 2013, the Ministry of Planning and Investment asked VTV, the Vietnamese partner, to work with K+ to provide solutions to improve the bad business performance.

At that time, K+ reported a gross loss of VND1.3 trillion, or $65 million by the end of 2012, while the stockholder equity was minus VND955 billion.

However, K+ seemed to ignore the warning. It spent $40 million on the rights to broadcast the British Premier League for three years. The sum of money accounted for 74 percent of the total investment capital ($54 million), double the chartered capital ($20.1 million) and equal to 61 percent of the gross loss.

Why did K+, which incurred heavy debts, still continue to spend so much money instead of practicing thrift to stop loss?

Analysts commented that taking a loss is a long-term business strategy followed by the French investor.

They recalled many cases, in which joint ventures repeatedly took losses and eventually fell into the hands of foreign investors, because the Vietnamese partners had no other choice than selling their capital contribution to foreign partners to recover the investment capital. The same scenario may happen with K+.

Lawyer Tran Viet Hung from Cong Ly Ha Noi Law Office noted that Canal Plus said that by cooperating with Canal Plus, VTV has “brought home a snake and let the snake bite its own chickens”.

VTV, as national television, was assigned by the government to conduct negotiations for the right to broadcast the British Premier League, dislodging VTC and FPT, which also wanted the rights, from the game. 

After getting the broadcasting rights, VTV transferred the right to K+. The other television stations, which wanted to broadcast the premier league, then had no other choice than pay money to K+. 

It is unclear how VTV profited when giving K+ such a great advantage, but it is highly possible that it would lose its assets to the French business.

Source: VIETNAMNET

 

 

Cạn vốn, K+ đứng trước nguy cơ bị mua lại bởi đối tác từ Pháp

Nhiều công ty liên doanh với các đối tác nước ngoài trở thành các doanh nghiệp thuộc sở hữu nước ngoài sau một thời gian dài làm ăn thua lỗ. Điều này có thể xảy ra với K +, một công ty liên doanh giữa đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Canal Plus của Pháp.

Trong K +, Canal Plus hoạt động như là một nhà đầu tư, nhà cung cấp bản quyền truyền hình Premier League của Anh, chủ nợ và người bảo lãnh cho các khoản vay của K +. Bốn vai trò quan trọng được thực hiện bởi các đối tác Pháp cho nó sức mạnh lớn.

Do đó, các nhà phân tích có mọi lý do để lo ngại rằng tài sản của VTV sẽ rơi vào tay doanh nghiệp Pháp một ngày nào đó.

Trong tháng 6 năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu VTV, đối tác Việt Nam, làm việc với K + để cung cấp các giải pháp nhẳm vực dậy công ty sau thời gian kinh doanh không tốt.

Vào thời điểm đó, K + đã báo cáo lỗ gộp 1,3 nghìn tỷ đồng, hoặc 65 triệu USD vào cuối năm 2012, trong khi vốn chủ sở hữu cổ đông là âm 955 tỷ đồng.

Tuy nhiên, K + dường như vẫn bỏ qua các cảnh báo. Nó đã chi 40 triệu USD tiền bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trong ba năm. Số tiền chiếm tới 74% của tổng số vốn đầu tư (54 triệu USD), tăng gấp đôi vốn điều lệ (20.1 tỉ USD) và tương đương với 61% của lỗ gộp công ty.

Tại sao K + phát sinh các khoản nợ nặng, mà vẫn tiếp tục chi tiêu quá nhiều tiền thay vì thực hành tiết kiệm để dừng lỗ?

Các nhà phân tích nhận xét rằng, thua lỗ dài hạn là một chiến lược kinh doanh được nhà đầu tư Pháp theo đuổi.

Họ nhớ lại nhiều trường hợp, trong đó công ty liên doanh liên tục thua lỗ và cuối cùng rơi vào tay các nhà đầu tư nước ngoài, do các đối tác Việt Nam đã không có lựa chọn nào khác hơn là bán phần vốn góp của họ cho các đối tác nước ngoài để thu hồi vốn đầu tư. Kịch bản tương tự có thể xảy ra với K +.

Luật sư Trần Việt Hùng từ Văn phòng Luật Công Lý Hà Nội lưu ý rằng Canal Plus cho rằng, bằng cách hợp tác với Canal Plus, VTV đã " mang về nhà một con rắn và cho con rắn cắn gà riêng của mình ".

VTV, đài truyền hình quốc gia, được sự phân công của Chính phủ tiến hành đàm phán để nhận được quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh, đã đánh bật VTC và FPT, những đơn vị cũng muốn có quyền lợi, từ chương trình.

Sau khi nhận được bản quyền phát sóng, VTV chuyển quyền phát sóng đó cho K +. Các đài truyền hình khác muốn phát sóng các giải đấu hàng đầu không có lựa chọn nào khác hơn là trả tiền bản quyền cho K +.

Chưa rõ VTV có bao nhiêu lợi ích khi cho K + một lợi thế lớn như vậy, nhưng rất có thể là VTV sẽ đánh mất tài sản của mình cho doanh nghiệp Pháp.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục