Bài viết liên quan:

The miser

A Miser had buried his gold in a secret place in his garden. Every day he went to the spot, dug up the treasure and counted it piece by piece to make sure it was all there. He made so many trips that a Thief, who had been observing him, guessed what it was the Miser had hidden, and one night quietly dug up the treasure and made off with it.

When the Miser discovered his loss, he was overcome with grief and despair. He groaned and cried and tore his hair.

A passerby heard his cries and asked what had happened.

"My gold! O my gold!" cried the Miser, wildly, "someone has robbed me!"

"Your gold! There in that hole? Why did you put it there? Why did you not keep it in the house where you could easily get it when you had to buy things?"

"Buy!" screamed the Miser angrily. "Why, I never touched the gold. I couldn't think of spending any of it."

The stranger picked up a large stone and threw it into the hole.

"If that is the case," he said, "cover up that stone. It is worth just as much to you as the treasure you lost!"

A possession is worth no more than the use we make of it.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Kẻ keo kiệt

Một kẻ keo kiệt đã chôn vàng của hắn ở một nơi bí mật trong khu vườn của mình. Mỗi ngày hắn ta đã đi đến đó, đào của cải đó lên và đếm từng miếng từng miếng một để chắc nó vẫn còn đủ ở đó. Hắn đã làm rất nhiều lần như vậy, lần đi này một tên trộm người đã theo dõi hắn ta, đoán những gì kẻ keo kiệt đã che giấu và vào một đêm lặng lẽ đào kho báu lên và lấy nó đi.

Khi kẻ keo kiệt phát hiện mất mát của mình, hắn đã mất tự chủ với nỗi sầu khổ và sự thất vọng. Hắn ta rên rỉ, khóc lóc và bức xé tóc của mình.

Một người qua đường nghe thấy tiếng khóc của hắn ta và hỏi điều gì đã xảy ra

"Vàng của tôi, ôi vàng của tôi" kẻ keo kiệt khóc lóc thảm thiết "ai đó đã lấy vàng của tôi"

"Vàng của ông à" Nó có trong cái hố đó sao? Tại sao ông đặt nó ở đó? Tại sao không giữ nó trong nhà nơi ông có thể dễ dàng lấy nó khi ông cần mua thứ gì đó?

"Mua à" kẻ keo kiệt tức giận quát tháo. " Tại sao, tao không bao giờ đụng vào vàng đó. Tao không nghĩ là tiêu nó cho việc gì"

Người lạ mặt đó đã nhặt một hòn đá lớn và ném vào cái hố đó

Người đi đường nói "Nếu trong trường hợp này. Bao bọc hòn đá đó như vàng ông từng có". Đó là giá trị thích đáng hơn nhiều so với tài sản mà ông mất.

Một tài sản có giá trị khi chúng ta sử dụng hơn là chỉ làm ra nó.

 

Dịch bởi: phucpro3d, phianhcep519