Bài viết liên quan:

The travelers and the sea

Two Travelers were walking along the seashore. Far out they saw something riding on the waves.

"Look," said one, "a great ship rides in from distant lands, bearing rich treasures!"

The object they saw came ever nearer the shore.

"No," said the other, "that is not a treasure ship. That is some fisherman's skiff, with the day's catch of savoury fish."

Still nearer came the object. The waves washed it up on shore.

"It is a chest of gold lost from some wreck," they cried. Both Travelers rushed to the beach, but there they found nothing but a water-soaked log.

Do not let your hopes carry you away from reality.

Source: Aesop Fables

 

 

Khách du lịch và biển

Có hai người khác du lịch đang đi bộ dọc ven bờ biển. Đằng xa họ nhìn thấy cái gì đó đang nhấp nhô trên con sóng.

"Nhìn kìa", một người nói, " một chiếc thuyền tuyệt vời đang đi từ ngoài khơi vào đất liền, mang rất nhiều châu báo giá trị"

Vật mà họ thấy đang đến gần bờ hơn

Không, một người khác hô lên " đó không phải là một chiếc tàu chở châu báu. Kia là một vài chiếc xuồng nhỏ của ngư dân, trong đó có những con cá nước mặn được bắt trong ngày

Vật thể vẫn chưa lại gần. Cơn sóng xô vào bờ

" Đó là một cái rương vàng đã bị mất từ một vài xác tàu" họ kêu lên. Cả hai người khác chạy nhanh tới phía biển, nhưng họ không nhìn thấy gì ngoài một khúc gỗ ngâm nước.

Đừng để hi vọng mang bạn ra khỏi thực tế.

 

Dịch bởi: tanishi2992, smilea166, GiangLe03111990