Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Khoảng 1 triệu học sinh Việt Nam bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Khoảng 1 triệu học sinh Việt Nam bước vào ngày thi đầu tiên kỳ thi Tốt nghiệp THPT

02/07/2015
Mức căn bản

One million Vietnamese students sit first-ever national high school graduation exam

Around one million Vietnamese high school students across the country on Wednesday entered the first-ever national exam that will both determine high school graduation and used as the basis for university entrance admission.

Until recently, Vietnamese students took two big exams after completing 12 years in school: one was for high school graduation and the next was for university entrance.

Both were high stakes tests that created pressure on students and their families and laid a financial burden on them as well. But this year the Ministry of Education and Training made a breakthrough decision: to merge the two exams into one.

Exam results will be a consideration in both high school graduation and university admissions. The single national exam started on Wednesday (July 1) with mathematics and foreign language tests, followed by literature and physics tests on July 2, geography and chemistry tests on July 3 and history and biology tests on July 4.

Students will have to take four tests, including three compulsory tests of mathematics, literature, and a foreign language, and one of the five remaining tests.

They can also take extra tests of other subjects for a better chance to get into their favorite universities and colleges. After the results of the exam are announced, students who pass the exam can sign up for enrollment into universities and colleges. These universities and colleges will select them based on their scores.

Source: Thanhnien News

 

 

Một triệu học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi tôt nghiệp THPT quốc gia

Vào thứ Tư, khoảng 1 triệu học sinh trên cả nước bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi quốc gia, kỳ thi gồm cả tốt nghiệp trung học phổ thông và dùng để xét tuyển vào đại học.

Cách đây không lâu, học sinh VN có 2 kỳ thi lớn sau khi hoàn thành 12 năm ở trường trung học: 1 là kỳ thi tốt nghiệp THPT và kế đến là kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

Cả 2 kỳ thi cam go này tạo nhiều áp lực cho học sinh và gia đình của họ, và gánh nặng tài chính cho họ. Nhưng năm nay, Bộ GDĐT đã thực hiện một quyết định mang tính đột phá: xác nhập 2 kỳ thi thành 1.

Kết quả thi sẽ được xem xét ở cả tốt nghiệp THPT và tuyển sinh Đại học. Kỳ thi quốc gia duy nhất này bắt đầu vào thứ Tư ngày 1/7 với môn Toán và các bài kiểm tra ngoại ngữ, tiếp theo là Ngư văn và Vật lý vào ngày 2/7, Địa lý và Hóa học vào ngày 3/7 và Lịch sử và Sinh học vào ngày 4/7.

Học sinh sẽ có 4 bài thi, bao gồm 3 môn bắt buộc là Toán, Ngữ Văn và Ngoại ngữ và 1 trong 5 môn còn lại.

Học sinh cũng có thể thi thêm các môn khác để có cơ hội tốt hơn để vào các trường đại học và cao đẳng mà mình yêu thích. Sau khi kết quả kỳ thi được công bố, những học sinh vượt qua kỳ thi có thể đăng ký xet tuyển và các trường đại học và cao đẳng. Các trường đại học và cao đẳng sẽ chọn các học sinh dựa trên điểm số của họ

 

Dịch bởi: AdamDuong

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục