Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Khói rơm trong mùa thu hoạch vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng tới người dân

Khói rơm trong mùa thu hoạch vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng tới người dân

20/06/2015
Mức trung cấp

Post harvest straw smoke continues to harm people

Smoke from burning stacks of straw and waste in fields on the outskirts of Ha Noi occurs annually, causing risks to people's health and traffic safety after every rice harvest.

In the meantime, new technology to convert straw into organic fertilizer, instead of burning it, has not been made available to farmers.

Nguyen Thi Thanh, a farmer in Hoai Duc District's Phuong Quan Commune, said she, as well as other villagers, burned straw after rice harvests, as there was no storage for straw and few households keep straw as feed for buffaloes and cows.

"I burn it to make fertiliser for the next crops," she said.

Nguyen Quang Vinh, a farmer in Quynh Do Village in Thanh Tri District's Vinh Quynh Commune, said that he had burnt straw on his six-sao (2,160 square-metres) field. Ash would be kept on the barren ground until it has turned into fertiliser. The process takes about three months.

"This is the only way I and other villagers dispose of straw," Vinh said, "Every household burns their straw. We've done so for tens of years".

"Smoke is really annoying and harmful. We know it very well. We just don't know what to do with such large amount of straw", he said.

Hoang Duong Tung, deputy director of the Ministry of Natural Resources and Environment's Vietnam Environment Administration, said that farmers were not fully aware of the harm from burning straw.

"Straw burning will cause dust pollution. It is a very harmful type of pollution, as dust enters the lungs and causes respiratory diseases, even cancer. In this case, wearing masks doesn't help", he said.

Also, agricultural experts have warned that burning straw on fields would kill needed insects and cause ecological imbalances on the land.

To solve the problem, many agricultural experts have studied methods of converting straw into organic fertiliser using a probiotics method. The Institute of Biotechnology under Viet Nam Academic Institute of Science and Technology has successfully studied methods of treating straw. As estimated, a farmer could save up to VND500,000 (US$23.2) in purchasing NPK fertiliser by creating one tonne of organic fertiliser from straw.

The technology has been transferred to Ha Noi and the northern provinces of Hoa Binh, Bac Giang, Bac Ninh, Thai Binh and Nam Dinh. However, the use of the new methods was not well accepted.

Vinh, the farmer in Quynh Do, said he had never heard about the technology.

Vinh said he only knew about the method of using straw for planting mushrooms. However, it could not easily be carried out in his village since mushroom planting requires large areas. Tung, deputy director of the environment administration, said the ministry had required local authorities to encourage farmers to minimise the burning of straw.

He suggested that the Ministry of Agriculture and Rural Development work with the Ministry of Science and Technology to develop proper methods of treating straw and quickly help farmers put these methods in place. — VNS

Source: Vietnam News

 

 

Khói rơm trong mùa thu hoạch vẫn tiếp tục làm ảnh hưởng tới người dân

Khói tỏa ra từ việc đốt những đống rơm và rác thải trong các cánh đồng ở ngoại ô Hà Nội xảy ra hàng năm, sau mỗi vụ thu hoạch lúa gây ra những rủi ro cho an toàn sức khỏe và giao thông của người dân.

Trong khi đó, công nghệ mới chuyển đổi rơm thành phân bón hữu cơ, thay vì đốt vẫn chưa được triển khai cho người nông dân.

Bà Nguyễn Thị Thanh, một nông dân ở huyện Hoài Đức, cho biết bà, cũng như dân làng khác thường đốt rơm rạ sau khi thu hoạch lúa, vì không có nơi lưu trữ rơm rạ và cũng rất ít hộ dân giữ rơm làm thức ăn cho trâu, bò.

"Tôi đốt rơm để làm phân bón cho cây trồng mùa vụ tiếp theo" bà nói.

Ông Nguyễn Quang Vinh, một nông dân ở làng Quỳnh Đỗ, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, nói rằng ông đã đốt rơm trên sáu sào đất(2.160 mét vuông) của mình. Tro sẽ được giữ trên mặt đất cằn cỗi cho đến khi nó biến thành phân bón. Quá trình này mất khoảng ba tháng.

"Đây là cách duy nhất tôi và dân làng khác xử lí rơm" ông Vinh cho biết, "Mỗi hộ gia đình đều đốt rơm của họ. Chúng tôi đã làm như vậy trong hàng chục năm qua".

"Khói rơm thực sự gây khó chịu và có hại. Chúng tôi biết điều đó rất rõ. Chúng tôi chỉ không biết phải làm gì với số lượng lớn rơm rạ như vậy" ông nói.

Ông Hoàng Dương Tùng, Phó giám đốc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Môi trường Việt Nam, cho biết rằng nông dân không nhận thức đầy đủ về các tác hại từ việc đốt rơm.

"Đốt rơm sẽ gây ra bụi ô nhiễm. Nó là một dạng ô nhiễm rất có hại, bụi sẽ xâm nhập vào phổi và gây ra các bệnh về đường hô hấp, thậm chí ung thư. Trong trường hợp này, việc đeo khẩu trang không giúp ích gì", ông nói.

Ngoài ra, các chuyên gia nông nghiệp đã cảnh báo rằng đốt rơm rạ trên đồng ruộng sẽ giết những loại côn trùng cần thiết và gây ra sự mất cân bằng sinh thái trên đất.

Để giải quyết vấn đề, nhiều chuyên gia nông nghiệp đã nghiên cứu phương pháp chuyển đổi rơm thành phân bón hữu cơ bằng cách sử dụng phương pháp probiotic. Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu thành công phương pháp xử lý rơm. Theo tính toán, một nông dân có thể tiết kiệm đến 500.000 đồng trong việc mua phân bón NPK bằng cách tạo ra một tấn phân bón hữu cơ từ rơm rạ.

Công nghệ này đã được chuyển giao cho các tỉnh phía Bắc như Hòa Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định và Hà Nội. Tuy nhiên, việc sử dụng các phương pháp mới đã không nhận được sự chấp nhận.

Ông Vinh, một nông dân ở xã Quỳnh Đỗ, cho biết ông chưa bao giờ dược nghe nói về công nghệ mới.

Ông Vinh cho biết ông chỉ biết về phương pháp sử dụng rơm để trồng nấm. Tuy nhiên, việc đó không dễ dàng được thực hiện tại làng của mình vì việc trồng nấm đòi hỏi diện tích đất lớn. Ông Tùng, Phó giám đốc điều hành môi trường, cho biết, Bộ đã yêu cầu chính quyền địa phương đã đưa ra các khuyến khích nông dân giảm thiểu việc đốt rơm.

Ông đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để phát triển các phương pháp xử lí thích hợp với rơm rơm và nhanh chóng giúp nông dân áp dụng các phương pháp này tại chỗ. - VNS

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục