Bài viết liên quan:

BLIND IMITATION IS BAD

One day, a saint while going somewhere with his disciples saw a pond full of fishes, on the way. He stopped there and started filling his mouth with fish. The disciples followed their guru. The saint said nothing to them and after some time moved ahead.

Then they reached another pond, where there were no fishes. The saint stood at its shore and started taking out the fishes he had swallowed. When the disciples saw this, they were amazed and also tried to vomit out the fishes, but after many attempts, they could only take out some dead fishes.

At this, the saint said, "Fools, when you didn't know how to keep the fishes alive in the stomach, then why did you imitate me?"

Its truly said that never imitate anyone.

Source: Kids Front

 

 

 

Không nên bắt chước mù quáng

Một ngày nọ, khi vị thánh đang du hành cùng các môn đệ của Ngài, ông ấy thấy một ao nước đầy cá. Ông dừng lại và ngậm đầy cá trong miệng. Các môn đệ cũng làm theo. Vị thánh im lặng và sau một lúc họ đi tiếp.

Khi họ đến một cái ao khác nhưng ao này không có con cá nào. Vị thánh đứng ngay bờ ao và bắt đầu lấy ra những con cá ông đã nuốt vào để thả ra ao. Môn đệ ông thấy vậy, họ ngạc nhiên và cũng cố gắng để nhã cá ra nhưng có cố gắng hết sức thì họ cũng chỉ lấy ra được vài con cá chết.

Lúc này, Ngài ấy mới bảo: "Những kẻ ngu muội kia, nếu các ngươi không biết cách để giữ những con cá còn sống ở trong bụng thì sao các ngươi lại bắt chước ta?"

Câu chuyện đã cho chúng ta biết, đừng bao giờ bắt chước bất cứ ai.

 

Dịch bởi: kevinnight