Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Kỹ năng tiếng Anh của giáo viên môn toán quá thấp để sử dụng như là ngôn ngữ giảng dạy

Kỹ năng tiếng Anh của giáo viên môn toán quá thấp để sử dụng như là ngôn ngữ giảng dạy

12/12/2015
Mức căn bản

Math teachers’ English skills too low to use English as language of instruction

Five years ago, the Ministry of Education and Training (MOET) kicked off a pilot 2011-2015 program on teaching math and natural sciences in English at 30 percent of high schools in large cities. However, the target has been difficult to reach.

The Ministry of Education and Training (MOET) kicked off a pilot 2011-2015 program on teaching math and natural sciences in English

To date, the teaching of math and natural science in English has been implemented at about 30 schools throughout the country only, while lessons in English have been provided irregularly.

In fact, the failure of the program was foreseeable. Schools have not been well prepared and teachers of English cannot provide lessons in math and natural sciences because they lack professional knowledge. Moreover, natural science teachers lack sufficient English skills.

Some high schools for the gifted in HCM City hired visiting teachers from universities, who have both English skills and professional knowledge. However, as they are lecturers at universities, they can only give lessons at high schools occasionally.

Tran Thi Anh Dao, a teacher at the Le Quy Don High School for the Gifted in Da Nang City, admitted that teachers were encountering difficulties in teaching in English. Most of them were trained in certain majors, while their English skills were self-taught and not good enough.

Dao said it was difficult to prepare for lessons in English. It takes 7-10 days on average to draw up a lesson plan for one teaching period (45 minutes).

Also according to Dao, most students in the schools for the gifted can learn quickly and have good English skills since they began learning English at a young age. Therefore, teachers sometimes feel embarrassed when giving lessons.

Nguyen Thanh Van, headmaster of the Foreign Languages High School, a member of the Hanoi National University, also noted that students’ fluent English skills are a big challenge to teachers with only training in their subject.

Van has found from a survey that 10th graders have English skills at B1 level in accordance with the European standards. Meanwhile, math and natural science teachers cannot meet such an English level.

Nguyen Quang Nam, a teacher at the Ha Tinh High School for the Gifted, also said teachers’ English skills were not better than the students’ skills.

“I have to go to extra English classes for the last half of the year to improve my English skills. However, the classes cannot help a lot because only general English is taught there,” he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Kỹ năng tiếng Anh của giáo viên môn toán quá thấp để sử dụng như là ngôn ngữ giảng dạy

Năm năm trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) đã khởi động một chương trình thí điểm 2011-2015 vào việc giảng dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên khác bằng tiếng Anh tại 30% các trường trung học phổ thông ở các thành phố lớn. Tuy nhiên, mục tiêu là rất khó khăn để đạt được.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ( Bộ GD & ĐT ) đã khởi động một chương trình thí điểm 2011-2015, giảng dạy môn toán và khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh

Cho đến nay, việc dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đã được triển khai tại 30 trường học trên cả nước, trong khi các bài học bằng tiếng Anh diễn ra không thường xuyên.

Trên thực tế, sự thất bại của chương trình đã nằm trong dự đoán. Các trường học đã không được chuẩn bị tốt và giáo viên tiếng Anh không thể giảng dạy bài học của môn toán và khoa học tự nhiên vì họ thiếu kiến thức chuyên môn. Hơn nữa, giáo viên các môn khoa học tự nhiên lại chưa đủ kỹ năng tiếng Anh.

Một số trường trung học năng khiếu tại TP HCM thuê giảng viên từ các trường đại học, những người đủ kỹ năng tiếng Anh và kiến thức chuyên môn. Tuy nhiên, vì họ là giảng viên các trường đại học, nên thỉnh thoảng mới có thể đến giảng bài tại các trường THPT.

Trần Thị Anh Đào, một giáo viên tại trường năng khiếu Lê Qúy Đôn thành phố Đà Nẵng, thừa nhận rằng giáo viên gặp phải khó khăn trong việc giảng dạy bằng tiếng Anh. Hầu hết trong số họ đã được đào tạo ở các chuyên ngành nhất định, trong khi kỹ năng tiếng Anh là do tự học và không đủ tốt.

Cô Đào cho biết rất khó để chuẩn bị các bài học bằng tiếng Anh. Phải mất trung bình 7-10 ngày để đưa ra một kế hoạch bài giảng cho một tiết giảng dạy (45 phút).

Cũng theo cô Đào, hầu hết học sinh trong các trường năng khiếu có thể tiếp thu một cách nhanh chóng và có kỹ năng tiếng Anh tốt vì họ bắt đầu học tiếng Anh từ khi còn nhỏ. Do đó, giáo viên đôi khi cảm thấy xấu hổ khi giàng bài.

Ông Nguyễn Thanh Vân, hiệu trưởng của trường Trung học Phổ thôngNgoại ngữ, một thành viên của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng lưu ý rằng kỹ năng tiếng Anh thành thạo của học sinh là một thách thức lớn đối với các giáo viên chỉ được đào tạo chuyên ngành của họ.

Thầy Vân đã nhận thấy từ một cuộc khảo sát rằng học sinh lớp 10 có kỹ năng tiếng Anh ở cấp độ B1 theo tiêu chuẩn Châu Âu. Trong khi đó, giáo viên môn toán và các môn khoa học tự nhiên không đáp ứng được một trình độ tiếng Anh nào.

Thầy Nguyễn Quang Nam, một giáo viên tại trường Trung học phổ thông năng khiếu Hà Tĩnh cũng cho biết kỹ năng tiếng Anh của giáo viên cũng không tốt hơn so với kỹ năng của học sinh.

"Tôi phải đi học thêm các lớp tiếng Anh từ khoảng nửa cuối năm nay để nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Tuy nhiên, lớp học không thể giúp nhiều bởi vì ở đó giảng dạy tiếng Anh phổ thông" ông nói.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục