Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Kỳ thi tuyển sinh đại học mới quá phức tạp

Kỳ thi tuyển sinh đại học mới quá phức tạp

24/08/2015
Mức trung cấp

New exam complicates university enrolment

For the first time, Viet Nam last month merged two national exams into one, thus obviating the need to sit separately for graduating the high-school students and then appear again in an exam to enrol in a university or college.

In the past, students had to sit for an exam to pass high school in May, and later in July appear in a second exam to enrol in a university or college.

This year, more than one million students registered for the combined exam. Of these, 28 per cent registered to be considered for high-school graduation and 72 per cent wanted the exam results to be considered for enrolment in a university or college.

In the past years, more than two million used to register to sit for university and college exam but 20 per cent of them later never appeared in these exams.

"These ps affirmed that the change is along the right track, and the number of virtual documents has reduced significantly," said Tran Van Nghia, deputy head of Department of Education Testing and Accreditation.

However, after the results from the exam were released, many of the students who had graduated and their parents are confused about which university or college they should go in for.

Although winning a rather high score of 23.5/30, Ta Ngoc Anh in the northern province of Cao Bang said she and her parents have to sit in front of a computer for up-to-date news from universities in which she intended to enrol.

Thanks to the change, this year the tertiary candidates are allowed to apply for 16 options from four universities for the first period valid from August 1 to 20.

"I have chosen three universities," said Anh.

These included the Diplomatic Academy of Viet Nam, the National Economics University and the Academy of Journalism & Communication.

"My priority is to become a diplomat and then a financial manager in a big company or a journalist. So we are busy day and night to watch out for updated news from these universities."

Anh said she is very confused about whether she could apply to which university among these three because many candidates have handed in their documents to one university while others were trying to take back their documents because of fear that their marks may not be qualified for enrolment to a university they preferred.

Anh's mother Nguyen Thi Hien said the new system of exam this year has given more opportunities to candidates to enrol in a university but some problems remained. Parents and candidates have to spend a lot of time and effort to browse through the news from universities' websites.

"We are very tired and have a little feeling of hopelessness because my daughter may not be able to enrol in a university that is appropriate for her skill set. I think the aim of any change should be to help university candidates to choose the right institution so that they can also meet the increasing demand for skills in the country," said Hien.

Striking a different note, Hoang Viet Hung in Ha Noi, who scored 26.75/30, said he is interested in Medical University but may lose out this year since the university's general department has 400 targets but now more than 1,200 have handed in application.

Meanwhile, the odonto-stomatology faculty has only 100 targets but there have been more than 750 candidates.

"I have a passion for the medical sector and am interested in researching about diseases causing mass human deaths, such as HIV/AIDS and seek a way to treat them," said Hung.

Meanwhile, on August 12, nearly 1,000 candidates from localities in the country rushed to Ha Noi to appear for a talent test for journalism.

Nguyen Van Bieu from the central province of Thanh Hoa and his mother arrived in Ha Noi two days before the test. They had to rent a shelter to sleep and ate at a pavement food shop.

Bieu had to struggle against 999 candidates, although he had prepared his application documents "very carefully but I have lost my photos (in the envelope) due to the fierce disorder there."

After an hour of standing in a long queue, he could complete his application forms to join the test at 1pm on the same day.

Bieu's mother Le Thi Tinh said she appreciated the change but the Ministry of Education and Training should improve the situation and universities should improve their services and become more professional to serve the candidates.

Deputy Minister of Education and Training Nguyen Vinh Hien said this year's change is a big step in basically renewing the tertiary education sector.

"We welcome the ideas and opinions of people, educationists and experts to contribute towards making improvements," Hien said, adding that the ministry will continue to improve the exam questions for 2016 national exam.

"We aim to create favourable conditions for candidates to have a right tertiary education to serve themselves and the society," he said.

Source: VIETNAMNET

 

 

Kỳ thi tuyển sinh đại học mới quá phức tạp

Lần đầu tiền, Việt Nam sáp nhập hai kỳ thi quốc gia vào một, xóa bỏ việc học sinh trung học phải dự kỳ thi tốt nghiệp và sau đó tiếp tục trong kỳ thi để ghi danh vào một trường đại học hoặc cao đẳng.

Trong quá khứ, các học sinh phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học vào tháng năm và sau đó tháng sáu, họ phải dự một kỳ thi thứ hai để ghi danh vào một trường đại học hoặc cao đẳng.

Năm nay, hơn một triệu thí sinh đăng ký cho kỳ thi kết hợp. Trong số này, 28% đã đăng ký để được xét tốt nghiệp trung học và 72% muốn dự thi để được nhập học tại một trường đại học hoặc cao đẳng.

Trong những năm qua, có hơn hai triệu thí sinh đăng ký dự thi vào các trường đại học và cao đẳng nhưng 20% trong số đó không xuất hiện trong các kỳ thi.

Ông Trần Văn Nghĩa, phó Cục trưởng Cục khảo thí và kiểm đinh giáo dục nói, "Những ps khẳng đinh rằng sự thay đổi là đúng đắn và số lượng hồ sơ ảo đã giảm đáng kể"

Tuy nhiên, sau khi các kết quả của những đề thi được phát hành, nhiều người trong số những học sinh đã tốt nghiệp và cha mẹ họ đang nhầm lẫn về những trường đại học hoặc cao đẳng họ nên đến.

Mặc dù, có được số điểm khá cao là 23.5/30, Tạ Ngọc Anh, sinh sống phía bắc tỉnh Cao Bằng, cho biết cô và cha mẹ cô phải ngồi trước máy tính để cập nhật thông tin từ các trường đại học mà cô định ghi danh.

Nhờ sự thay đổi, năm nay các ứng cử viên đại học được phép nộp hồ sơ vào 16 ngàng khác nhau của 4 trường đại học trong giai đoạn đầu có hiệu lực từ ngày 01 đến ngày 20 tháng 8.

Anh cho biết, "Tôi đã chọn 3 trường đại học"

Bao gồm Học viện Ngoại giao Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc dân và Học viện Báo chí & Truyền thông.

"Ưu tiên của tôi là trở thành một nhà ngoại giao và sau đó là một người quản lý tài chính trogn một công ty lớn hay một nhà báo. Vì vậy, chúng tôi đang bận rộn ngày đêm để xem các tin tức cập nhật từ các trường đại học."

Anh nói cô rất bối rối về việc liệu cô có thể nộp hồ sơ vào một trong ba trường vì nhiều thí sinh nộp hồ sơ vào một trường đại học này trong khi nhiều người khác đang cố gắng lấy lại hồ sơ của họ vì sợ rằng số điểm của họ có thể không đủ điều kiện để ghi danh vào trường đại học mà họ yêu thích.

Mẹ Anh, chị Nguyễn Thị Hiền, cho biết cách tuyển sinh mới của kỳ thi năm nay đưa ra nhiều cơ hội cho các ứng viên ghi danh vào một trường đại học nhưng vẫn có một số vấn đề tồn tại. Phụ huynh và thí sinh phải tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức để xem qua các tin tức từ trang của các trường đại học.

chị Hiền nói "Chúng tôi đang rất mệt mỏi và có một chút tuyệt vọng vì con gái tôi có thể không được ghi danh vào một trường địa học phù hợp với kỹ năng của mình. Tôi nghĩ rằng mục đích của bất kỳ thay đổi nào là để giúp các ứng cử viên đại học lựa chọn đúng trường để họ có thể đáp ứng các nhu cầu ngày càng tăng của xã hội."

Nổi bật với một lưu ý khác, Hoàng Việt Hưng, Hà Nôi, với số điểm 26,75/30, cho biết, anh quan tâm đến trường đại học Y nhưng có thể không đạt được trong năm nay kể từ khi khoa tổng quát của trường thông báo có 400 chỉ tiêu nhưng hiện nay đã có hơn 1.200 hồ sơ.

Trong khi đó, khoa Răng hàm mặt chỉ có 100 chỉ tiêu nhưng đã có hơn 750 ứng cử viên.

Húng noi "Tôi có niềm đam mê với ngành y và đang quan tâm tới việc nghiên cứu về các bệnh gây chết người hàng loạt, chẳng hạn như HIV/AIDS và tìm kiếm cách để chữa khỏi."

Lúc này, vào ngày 12 tháng 8, gần 1.000 thí sinh đến từ các địa phương trong cả nước đổ xô về Hà Nội để xuất hiện trong một chương trình tìm kiếm tài năng báo chí.

Nguyễn Văn Biểu đến từ trung tâm tỉnh Thanh Hóa và mẹ anh đã đến Hà Nội hai ngày trước khi thi. Họ phải thuê một chỗ để ngủ và ăn tại một quán ăn vỉa hè.

Biểu phải chiến thắng 999 ứng cử viên, mặc dù ông đã chuẩn bị hồ sơ của mình "rất cẩn thận nhưng tôi quên mất hình thẻ (trong phong bì) do sự căng thẳng."

Sau một giờ đứng đợi trong hàng, anh đã hoàn thành các biểu mẫu của mình để tham gia cuộc thi vào 01:00 cùng ngày.

Mẹ Biểu, chị Lê Thị Tính, cho biết cô đánh giá cao sự thay đổi nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải cải thiện tình hình và các trường đại học sẽ cải thiện dịch vụ của mình để trở nên chuyên nghiepj hơn để phục vụ các ứng viên.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Nguyễn Vinh Hiển cho biết sự thay đổi trong năm nay về cơ bản là một bước tiến lớn đổi mới giáo dục đại học.

Ông Hiển cho biết thêm rằng Bộ sẽ tiếp tục cải thiện các câu hỏi cho kỳ thi quốc gia năm 2016, "Chúng tôi hoan nghênh các ý tưởng và ý kiến của người dân, các nhà giáo dục và các chuyên gia để góp phần hướng tới việc cải tiến."

" Chúng tôi mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh có một nền giáo dục đại học đúng đắn để phục vụ bản thân và xã hội, " ông nói.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục