Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông quá căng thẳng đối với nhiều học sinh

Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông quá căng thẳng đối với nhiều học sinh

12/06/2015
Mức trung cấp

High school entrance exam too stressful for many students

According to the Hanoi Education Department, state-owned high schools will receive about 56,000 students this year, satisfying only 60-70 percent of demand. 

Some top high schools, Kim Lien, Phan Dinh Phung, Yen Hoa and Le Quy Don, have announced competition ratios at 1:2.5-1:3. Meanwhile, one examinee will have to compete with five for a seat at Chu Van An High School.

The Hanoi Education and Training Department has confirmed that the high competition has put pressure on examinees this year, even though the department has allowed some schools in the city to enroll 5-10 percent students more.

Khoi, a 9th grader at Marie Curie School, said he had been warned by teachers that this year’s exam would be tougher than previous years. 

“I have to learn hard to prepare for the exam,” he said. “I have private tutoring hours from early in the morning till 9 pm every day. After 9 pm, I have to learn by myself until midnight,” he said.

A student at Giap Bat Secondary School said he leaves home for extra classes at 6 am and gets home at 9:30 pm.

Nguyen Van, a student at Giang Vo Secondary School, said he began reviewing for the high school entrance exam when he entered the ninth grade. He goes to school in the morning and spends the afternoon at extra classes.

According to Van, his classmates study more than he does. “They plan to sit the entrance exams to schools for the gifted, which always require very high exam scores,” he explained.

“Some of them even stopped going to school before the 2014-2015 academic year ended officially, so that they could spend more time on private tutoring lessons,” he said.

“In general, they prefer to have private tutoring lessons with the teachers from exam preparation centers to teachers from their secondary schools,” he said.

Kim Anh, a student in Ba Dinh District, said she had applied for a “mid-tier school”, and does not feel too much pressure. Meanwhile, a friend of hers, who wants to study at the Hanoi-Amsterdam High School for the Gifted, the most desirable school in the city, has to study day and night.

The headmaster of a school in Hanoi said that the high number of examinees this year was foreseeable. The students were born 14 years ago in the year of Dragon, which mothers believed an auspicious year.

Source: VIETNAMNET

 

 

Kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông quá căng thẳng đối với nhiều học sinh

Theo Sở Giáo dục Hà Nội, các trường công lập sẽ nhận được khoảng 56.000 học sinh trong năm nay, đáp ứng chỉ bằng 60-70% nhu cầu.

Một số trường phổ thông hàng đầu như Kim Liên, Phan Đình Phùng, Yên Hòa, Lê Quý Đôn, đã công bố tỷ lệ cạnh tranh ở mức 1: 2,5-1: 3. Trong khi đó, một thí sinh sẽ phải cạnh tranh với năm bạn cho một chỉ tiêu ở trường Chu Văn An.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã xác nhận rằng sự cạnh tranh cao đã gây áp lực lên các thí sinh năm nay, mặc dù đơn vị đã cho phép một số trường học trong thành phố tăng số lượng chỉ tiêu lên từ 5-10%.

Khôi, một học sinh lớp 9 tại trường Marie Curie, cho biết em đã được cảnh báo bởi các giáo viên rằng kỳ thi năm nay sẽ khó khăn hơn so với các năm trước.

"Em phải học chăm chỉ để chuẩn bị cho kỳ thi" Khôi nói. "Em có giờ học thêm từ sáng sớm cho đến 9h tối mỗi ngày. Sau 9 giờ tối, em phải tự học cho đến nửa đêm" em nói.

Một sinh viên tại Trường THCS Giáp Bát cho biết em rời nhà đến các lớp học thêm từ 6h sáng và về nhà lúc 9:30 tối.

Nguyễn Văn, một học sinh tại trường THCS Giảng Võ, cho biết em đã bắt đầu ôn bài cho kỳ thi tuyển sinh trung học từ khi bắt đầu vào lớp chín. Em đi đến trường vào buổi sáng và dành buổi chiều tại các lớp học thêm.

Theo Văn, các bạn cùng lớp còn học nhiều hơn cậu bé. "Các bạn lên kế hoạch để tham gia kỳ thi vào các trường năng khiếu, mà luôn luôn yêu cầu điểm thi rất cao", Văn giải thích.

"Một số bạn trong số đó thậm chí không đi học trước khi năm học 2014-2015 chính thức kết thúc, vì vậy mà họ có thể dành nhiều thời gian cho những lớp dạy kèm tư nhân" cậu bé nói.

"Nói chung, họ thích những bài học ở lớp dạy kèm riêng với các giáo viên từ các trung tâm luyện thi hơn là các giáo viên từ các trường trung học của họ" Văn nói.

Kim Anh, một học sinh ở quận Ba Đình cho biết cô đã nộp hồ sơ vào một "trường mức trung bình" nên không cảm thấy quá nhiều áp lực. Trong khi đó, một người bạn của cô, người muốn học tại trường Trung học chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường hấp dẫn nhất trong thành phố, phải học cả ngày và đêm.

Hiệu trưởng của một trường học ở Hà Nội cho biết, số lượng lớn các thí sinh dự thi năm nay đã được dự đoán trước. Các học sinh được sinh ra cách đây 14 năm trong năm con rồng, mà các bà mẹ tin rằng đó là một năm tốt lành.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục