Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. 'Lạm phát bằng cấp' đến mức đáng báo động ở Việt Nam

'Lạm phát bằng cấp' đến mức đáng báo động ở Việt Nam

08/07/2015
Mức trung cấp

“Degree inflation” reaches alarming level in Vietnam

In all societies, higher education is believed to bring bigger opportunities. In Vietnam, the thought “learning to become mandarins” has existed for hundreds of years. Nowadays, Vietnamese “learn to get good jobs which bring high incomes”. 

People wish to follow higher education because it gives them advantages in the labor market.

However, this principle only works when bachelor’s degrees are seen as precious.

The promotion of university education produces many bachelor’s degrees, and the degrees are no longer “rare”. As many people graduate from universities, bachelor’s degrees are no longer an advantage.

Vietnamese analysts have warned about degree inflation. There is a contradiction which cannot be settled: while the State tries to give more opportunities to people to approach higher education, it cannot maintain the privileges of the workers with university education.

As such, there are two reasons that have make university degrees depreciate. First, the number of workers with bachelor’s degree is on the rise. Second, the training quality is not as good as thought. In many cases, the workers with high qualifications do not have better working skills and knowledge than those without university degrees.

The number of Vietnamese students registering to follow higher education, in official reports, began decreasing in 2011. And the two factors were believed to be behind the decrease.

Students are hesitant to enter universities also because of the higher tuition required, while job prospects are not bright. 

Consumers have realized that while they have to spend big money on education, they are not sure the costly investments can help them find good jobs.

Higher education has also been influenced by the technology development. 

With the strong development of the information technology and communication, schools are no more the only places which can provide knowledge and information. 

Online education allows learners to get the knowledge that the labor market demands.

As such, universities have to upgrade their training quality to survive the stiff competition. Employers are only willing to spend money to buy goods if the goods are usable and can create added value.

Source: VIETNAMNET

 

 

'Lạm phát bằng cấp' đến mức đáng báo động ở Việt Nam

Trong mọi xã hội, giáo dục đại học được cho là có thể đem lại cơ hội lớn hơn. Ở Việt Nam, những suy nghĩ như "học tập để trở thành quan lại" đã tồn tại hàng trăm năm qua. Ngày nay, người Việt nghĩ rằng "học hành để có được việc làm tốt mà mang lại thu nhập cao".

Mọi người đều muốn theo học những bậc học cao hơn vì nó mang lại cho họ lợi thế trong thị trường lao động.

Tuy nhiên, nguyên tắc này chỉ hoạt động khi các tấm bằng cử nhân được xem là quý giá.

Tăng cường giáo dục đại học đã tạo ra nhiều tấm bằng cử nhân, và các loại bằng cấp không còn là của "hiếm". Qúa nhiều người tốt nghiệp từ các trường đại học khiến tấm bằng cử nhân không còn là một lợi thế.

Các nhà phân tích người Việt đã cảnh báo về tình trạng lạm phát bằng. Có một mâu thuẫn không thể được giải quyết ở đây: trong khi Nhà nước cố gắng đưa ra nhiều cơ hội để người dân tiếp cận với giáo dục bậc đại học, nhưng lại không thể duy trì những đặc quyền của người lao động được giáo dục ở bậc đại học.

Như vậy, có hai lý do khiến cho trình độ đại học bị giảm giá trị. Thứ nhất, số lượng lao động có trình độ cử nhân đang tăng lên. Thứ hai, chất lượng đào tạo không tốt như suy nghĩ. Trong nhiều trường hợp, người lao động có trình độ cao chưa chắc đã có kỹ năng làm việc tốt hơn và hiểu biết hơn những người không có trình độ đại học.

Trong các báo cáo chính thức, số lượng sinh viên Việt Nam đăng ký theo học các bậc học cao hơn đã bắt đầu giảm trong năm 2011. Và hai yếu tố nói trên được cho là nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm.

Học sinh đang do dự để đăng kí vào các trường đại học vì học phí cao hơn khả năng, trong khi triển vọng việc làm không sáng lạn.

Người tiêu dùng đã nhận ra rằng trong khi họ phải chi một sớ tiền lớn cho giáo dục nhưng không chắc chắn sự đầu tư tốn kém đó có thể giúp họ tìm được một việc làm tốt.

Giáo dục đại học cũng bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của công nghệ.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và truyền thông, trường học không còn là nơi duy nhất có thể cung cấp kiến thức và thông tin.

Giáo dục trực tuyến cho phép người học có được những kiến thức mà đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động.

Như vậy, các trường đại học phải nâng cao chất lượng đào tạo của họ để tồn tại trong sự cạnh tranh gay gắt. Các nhà sử dụng lao động là chỉ sẵn sàng chi tiền để mua hàng hoá nếu loại hàng hoá có thể sử dụng và có thể tạo ra giá trị gia tăng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục