Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Xã hội
  4. Làm thế nào để đối phó với ma trận thông tin của Trung Quốc

Làm thế nào để đối phó với ma trận thông tin của Trung Quốc

29/11/2015
Mức trung cấp

How to cope with China’s information matrix

Undeniably, with its "soft power" card, China has created a matrix of information related to its illegal claims in the East Sea (internationally known as the South China Sea). However, this does not mean that “soft power” will help China turn nothing into something.

Part 1: China arranges matrix to entice international scholars

As I witnessed at an international workshop, an international scholar said that Vietnamese fishermen have been fishing in the East Sea for thousands of years and that is the uncontroversial fact for Vietnam’s sovereignty. However, when a reporter said it is so unfair for Vietnam when the waters where Vietnamese have been fishing for thousands of years are called the "disputed area”, the scholar could only express his deep sympathy. What do you think about this?

Tran Huu Thuy Giang: China’s “gain” from the use of "soft power" in this issue is that it has created the so-called sovereignty and disputes in the waters of Vietnam and other countries in the battlefield of communications and international scientific research.

With the tactics I noted above, China has created a matrix of information, with equivocal information of historical evidence and legal status, but consistent in terms of perspective. As they have invested heavily and methodically in the information front, their views are approached more and they have created division in international public opinion.

An expert told me that, in the war of information, China can blatantly and brazenly talk about their wrongdoings in the East Sea as if they are an innocent victim.

They used violence to intimidate and simultaneously used soft power to woo others. They also paid for scholars to have their support. It is already a success for them on this front when the world public opinion thinks that China is having "sovereignty disputes with other countries in the East Sea".

This explains why many people believe in statements from China like "China is being oppressed by other countries" or "China opposes small countries to bully big countries".

China forcibly occupied Vietnam’s Hoang Sa (Paracel Islands) and Truong Sa (Spratly Islands) archipelagos but it has still slandered Vietnam by saying “Vietnam occupies the islands and waters of China".

Even the scholars and legal researchers who are telling the truth and protecting reason have to call these areas "disputed". The "soft power" invested by China has created a smokescreen and the matrix.

In your opinion, what should Vietnam do to cope with this extremely dangerous "soft power"?

In addition to the measures that Vietnam has been implementing, taking initiative in providing information to the international public opinion is another effective and necessary measure.

It is hard to compete with China in terms of quantity and frequency on the information front, but the facts and relevant evidence is the most effective weapon beside argument.

For example, in the case of a Vietnamese fishing vessel attacked by Chinese vessels which sank about 17 nautical miles from Chinese oil rig 981 on May 26, 2014, the Spokesman of the Ministry of Foreign Affairs of Vietnam Le Hai Binh called on China to "stop inhumane acts which cause serious damage to life, property and legitimate interests of Vietnamese fishermen". China denied and said that the Vietnamese fishing boat collided with Chinese ships. Vietnam’s disclosed the video clip shot at the scene to expose the fallacy of China and help the international community to correctly understand the nature of the incident.

Observing forums at that time, I saw many comments pointing out China’s lack of transparency about the information in this case. Many expressed doubts, even countered the arguments that China posed earlier in the sovereignty disputes.

Vietnam can also use other diplomatic channels, such as ASEAN and the countries, which want to ensure international maritime interests, to restrict the act of China. Vietnam needs to further study and manipulate the role of international law in defending the country’s maritime sovereignty.

In the field of international publishing and media, Vietnam should have more scientific articles and articles to confirm Vietnam’s sovereignty over the East Sea, to oppose the views on this issue and to point out the conspiracy and the act of violation of Vietnam’s sovereignty.

Recently our scholars have actively written and participated in discussion of maritime sovereignty. Vietnam also needs to connect prestigious foreign researchers and scholars who have goodwill with Vietnam and who respect the truth, reason and international law. The connection of domestic and international researchers to create synchronous power is necessary.

Source: VIETNAMNET

 

 

Làm thế nào để đối phó với ma trận thông tin của Trung Quốc

Không thể phủ nhận, với thẻ "quyền lực mềm", Trung Quốc đã sáng tạo ra ma trận thông tin về tuyên bố bất hợp pháp của họ trên Biển Đông (được Quốc tế biết đến như là vùng biển Hoa Nam). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là "quyền lực mềm" sẽ giúp Trung Quốc biến không thành có/ đổi trắng thay đen.

Phần 1: Trung Quốc dàn dựng ma trận để lôi kéo các học giả quốc tế

Như tôi đã chứng kiến tại một hội thảo quốc tế, một học giả quốc tế cho rằng ngư dân Việt Nam đã đánh cá ở Biển Đông từ ngàn năm và đó là sự thật không bàn cãi cho chủ quyền của Việt Nam. Tuy nhiên, khi một phóng viên cho biết như vậy là không công bằng đối với Việt Nam khi các vùng biển nơi mà người dân Việt đánh cá từ hàng ngàn năm lại được gọi là "khu vực tranh chấp", các học giả chỉ có thể bày tỏ đồng cảm sâu sắc của mình. Bạn nghĩ gì về điều này?

Trần Hữu Thủy Giang: "Cái lợi" của Trung Quốc trong việc sử dụng "quyền lực mềm" trong vấn đề này là chúng tạo ra cái gọi là chủ quyền và tranh chấp trong vùng biển Việt Nam và các quốc gia khác trong mặt trận truyền thông và nghiên cứu khoa học quốc tế.

Với chiến thuật tôi đã nói ở trên, Trung Quốc đã tạo ra một ma trận thông tin, với những thông tin không rõ ràng về những bằng chứng lịch sử và tình trạng pháp lý, nhưng nhất quán về quan điểm. Vì họ đã đầu tư rất nhiều và có kế sách trong mặt trận thông tin, quan điểm của họ được tiếp cận nhiều hơn và họ đã tạo ra sự chia rẽ trong dư luận quốc tế.

Một chuyên gia nói với tôi rằng, trong cuộc chiến tranh thông tin, Trung Quốc dám ngang nhiên và thô bạo để nói về những sai trái của họ trên Biển Đông như thể họ là một nạn nhân vô tội.

Chúng đã sử dụng bạo lực để đe dọa và đồng thời sử dụng quyền lực mềm để thu hút những người khác. Chúng đã trả tiền cho những học giả vì những ủng hộ của họ. Chúng đã thành công trên mặt trận này khi dư luận Thế giới cho rằng Trung Quốc đang có "tranh chấp chủ quyền với các nước khác trên biển đông".

Điều này giải thích tại sao nhiều người tin vào báo cáo từ Trung Quốc như "Trung Quốc đang bị áp bức bởi các nước khác" hay "Trung Quốc phản đối các nước nhỏ bắt nạt các nước lớn".

Trung Quốc dùng vũ lực chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam nhưng chúng vẫn vu khống Việt Nam bằng cách nói "Việt Nam chiếm các đảo và vùng biển của Trung Quốc"

Thậm chí những học giả và những người nghiên cứu pháp luật - những người nói sự thật và bảo vệ cái lí do gọi là "khu vực tranh chấp". "Quyền lực mềm" của Trung Quốc đã tạo ra một màn khói và ma trận.

Vậy theo bạn, Việt Nam nên làm gì để đối phó với "quyền lực mềm" cực kì nguy hiểm này?

Ngoài các biện pháp mà Việt Nam đã và đang thực hiện, chủ động cung cấp thông tin cho công luận quốc tế là một biện pháp hiệu quả và cần thiết.

Thật khó để có thể cạnh tranh với Trung Quốc về số lượng và tần số trên mặt trận thông tin, nhưng các sự kiện và bằng chứng có liên quan là vũ khí hiệu quả nhất bên cạnh việc tranh chấp.

Chẳng hạn như trường hợp một tàu đánh cá của Việt Nam bị tấn công bởi các tàu Trung Quốc, bị chìm khoảng 17 hải lý tính từ giàn khoan dầu 981 của Trung Quốc vào ngày 26/5/2014, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình kêu gọi Trung Quốc "chấm dứt hành vi vô nhân đạo gây thiệt hại nghiêm trọng đến cuộc sống, tài sản và lợi ích hợp pháp của cư dân Việt Nam". Trung Quốc bác bỏ và nói rằng các tàu đánh cá Việt Nam đã va chạm với tàu Trung Quốc. Phía Việt Nam đã đã công khai một clip quay lại hiện trường để vạch trần sai trái của Trung Quốc và giúp cộng đồng quốc tế hiểu đúng bản chất của vụ việc.

Theo dõi các diễn đàn tại thời điểm đó, tôi đã nhìn thấy rất nhiều ý kiến chỉ ra sự thiếu minh bạch về thông tin trong trường hợp này của Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ nghi ngờ, thậm chí phản bác lại biện minh của Trung Quốc đưa ra trước đó trong việc tranh chấp chủ quyền.

Việt Nam cũng có thể sử dụng các kênh ngoại giao khác, chẳng hạn như ASEAN và các quốc gia muốn đảm bảo quyền lợi hàng hải quốc tế trên vùng biển của những quốc gia này.

Trong lĩnh vực xuất bản và truyền thông quốc tế, Việt Nam nên có những bài viết khoa học hơn và những bài viết xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông để phản đối những quan điểm về vấn đề này và vạch trần những âm mưu và thủ đoạn vi phạm chủ quyền của Việt Nam.

Gần đây các học giả của chúng ta đã tích cực viết gia tham gia thảo luận về chủ quyền trên biển. Việt Nam cũng cần phải kết nối với những học giả và những nhà nghiên cứu nước ngoài - những người có thiện chí với Việt Nam và những người tôn trọng sự thật, lý trí và luật pháp quốc tế. Việc kết nối các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế để tạo ra sức mạnh là thật sự cần thiết.

 

Dịch bởi: cui_khom_oxi_hoa_khu

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục