Bài viết liên quan:

Money business

A monkey climbed the roof of a house and entertained the people who had gathered below to watch it, with its antics.

After it had gone, an ass who craved popularity climbed the roof and tried to perform the same tricks.

In the process, it dislodged and broke several tiles.

The owner of the house was furious.

His servants went up, drove the ass down, and beat it black and blue.

Actions that suit others may not suit you. Be yourself.

Source: Aesop

 

 

Làm trò khỉ

Một con khỉ trèo lên mái nhà và làm trò tiêu khiển khiến những người tụ lại bên dưới xem rất vui.

Sau khi khỉ bỏ đi, một con lừa háo danh cũng trèo lên mái nhà và cố gắng diễn  trò giống như con khỉ đã làm.

Trong khi diễn, nó bước chệch, dẫm lên ngói làm bể mấy viên ngói.

Chủ nhà tức giận.

Những người giúp việc của ông ta trèo lên mái, bắt con lừa xuống, và đập cho nó một trận nhừ tử.

Những hành động có thể phù hợp với người khác nhưng không phù hợp với bạn, hãy là chính mình.

Dịch bởi: Huỳnh Huệ