Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Lễ hội Chol Chnam Thmay của người Khmer

Lễ hội Chol Chnam Thmay của người Khmer

04/06/2016
Mức trung cấp

Chol Chnam Thmay festival of the Khmer

Chol Chnam Thmay is the New Year celebration of the Khmer. Their biggest festival of the year marks the end of the dry season and the beginning of a new year and new crops. The 3-day Chol Chnam Thmay festival takes place in the middle of April.  

In April the Khmer in Vietnam’s southern region have finished the harvest and have leisure time. It’s the end of the dry season and the beginning of the rainy season. Rain brings vitality to nature and trees begin to bud. 2 weeks before the Chol Chnam Thmay festival, the Khmer clean their houses, prepare new clothes, and make various dishes. Danh Thị Lan of Soc Trang says: “My siblings return home to visit our parents. We have a meal together and talk about our families. We clean the altar, decorate the house, and prepare offerings for our ancestors and an offering to bring to the pagoda.”

Most activities during the 3-day Chol Chnam Thmay festival occur at the pagoda. On the first day, people go to the pagoda to burn incense to worship their ancestors. They use scented water to wash their faces in the morning, have a bath in the afternoon, and wash their feet in the evening. On the second day they do charity work for disadvantaged people. On the third day they use scented water to bath the Buddha and young people spray scented water on older people to wish them longevity and happiness. The third day is the most important day, when people show their filial duty and gratitude to their ancestors and the Buddha.

Bathing of Buddha is an important rite on the 3rd day of the Chol Chnam Thmay festival.

One week before the festival, Khmer pagodas are beautifully decorated to give a fresh look to the Buddha’s lotus throne, the main hall, the yard, and the gate.  Venerable monk Son Ngoc Huynh of Tra Vinh says: “The monks are busy preparing for the new year festival. They clean the yard and arrange places for pilgrims to build sand dunes. It’s an age-old tradition of the Khmer to earn blessings.”    

“Building sand dunes” is an important rite of the Khmer new year festival. Eight sand dunes are built pointing in 8 directions in the yard in front of the main hall. One sand dune placed in the middle represents the earth. Rites performed on the 3 days of the festival align the Khmer lifestyle with Buddhist philosophy. In addition to performing rituals at the pagoda, the Khmer also invite monks to their home to pray for their family’s happiness.

The Chol Chnam Thmay festival is an important event in the religious life of the Theravada Khmer. By Khmer calculations, the new year begins when the sun finishes its circle of 365 days, which occurs in the morning, afternoon, or evening in different years. On the first night of the new year, they burn candles, incense, and oil lamps to bid farewell to the old year and welcome the new year, new crops, and a happy future.

Source: VIETNAMNET

 

 

Lễ hội Chol Chnam Thmay của người dân Khmer

Chol Chnam Thmay là lễ hội chào đón năm mới của người dân Khmer. Đó lễ hội lớn nhất của năm đánh dấu kết thúc mùa khô và bắt đầu một năm mới và vụ mùa mới. Lễ hội diễn ra trong 3 ngày giữa tháng 4.

Vào tháng 4 người dân Khmer ở khu vực phía Nam Việt Nam đã thu hoạch xong và có thời gian rãnh rỗi. Tiết trời vào cuối mùa khô và bắt đầu vào mùa mưa. Cơn mưa mang đến nguồn năng lượng tự nhiên và cây cối bắt đầu đâm chồi. Hai tuần trước lễ hội Chol Chnam Thmay, người dân Khmer quét dọn nhà cửa, sắm sửa quần áo mới, và làm nhiều thức ăn khác nhau. Chị Danh Thị Lan quê Sóc Trăng chia sẻ: " Anh em trở về ngôi nhà để thăm cha mẹ. Họ ăn cùng nhau và nói chuyện về gia đình. Họ lau dọn bàn thờ, trang trí nhà cửa, và chuẩn bị đồ lễ cúng ông bà tổ tiên và đồ lễ để đi chùa.

Hầu hết những hoạt động diễn ra trong 3 ngày lễ hội Chol Chnam Thmay đều diễn ra tại chùa. Vào ngày đầu tiên, mọi người đi chùa để thắp hương thờ cúng ông bà tổ tiên. Họ sử dụng nước có mùi tinh hoa để rửa mặt vào buổi sáng, tắm vào buổi chiều, và rửa chân vào buổi tối. Ngày tiếp theo, họ làm việc từ thiện. Ngày thứ ba, họ sử dụng nước có tinh hoa để tắm Đức Phật và những người trẻ tuổi cầu nguyện nước tinh hoa sẽ làm cho những người lớn tuổi sống lâu và hạnh phúc. Ngày thứ ba là ngày quan trọng nhất, khi mọi người bày tỏ bổn phận đạo làm con và lòng biết ơn tới ông bà tổ tiên và Đức Phật.

Tắm Phật là một nghi thức quan trọng vào ngày thứ 3 của lễ hội Chol Chnam Thmay.

Một tuần trước lễ hội, những ngôi chùa Khmer được trang trí đẹp để đem lại một cái nhìn sự mới mẻ vào tượng Phật tòa sen, sảnh chính, hàng rào, và cổng. Thầy tăng đáng kính Sơn Ngọc Huỳnh của Trà Vinh nói: "Những thầy tăng bộn rộn chuẩn bị cho lễ hội năm mới. Họ lau dọn hàng rào và sắp xếp vị trí dành cho những du khách để xây dựng đồi cát. Đây là một truyền thuyết cổ xưa của người dân Khmer mang lại sự may mắn.

"Xây dựng đồi cát" là một nghi thức quan trong của lễ hội năm mới người dân Khmer. Tám đồi cát là điểm xây trong 8 sự hướng dẫn hàng rào đối diện sảnh chính. Một đồi cát được đặt ở giữa tượng trưng cho trái đất. Những lễ nghi được biểu diễn vào 3 ngày của lễ hội gắn liền với phong tục người dân Khmer với triết lý sống Đức Phật. Thêm vào đó để biểu diễn lễ nghi tại chùa, người dân Khmer cũng mời những thầy thăng đến nhà của họ để cầu nguyện cho gia đinh họ hạnh phúc.

Lễ hội Chol Chnam Thmay là một sự kiện quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của người dân Theravada Khmer. Với những kết quả người dân Khmer, bắt đầu năm mới khi mặt trời kết thúc vòng quay 365 ngày, xảy ra vào buổi sáng, buổi chiều, hoặc buổi tối vào các năm khác nhau. Đêm đầu tiên của năm mới, họ thắp nến, thắp hương, và đèn dầu để tạm biệt năm cũ và đón chào năm mới, vụ mùa mới, và một tương lai hạnh phúc.

 

Dịch bởi: GiangLe

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2019

IELTS Reader - Ứng dụng thực hành đọc trong 1 phút 

IELTS Reader được biên soạn theo hướng thực hành chuyên biệt cho từng loại câu hỏi và phù hợp cho cả 2 nhóm thí sinh khi đăng ký vào chương trình IELTS: Học thuật (Academic) và Phổ thông (General). 

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục