Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giải trí
  4. Lễ hội truyện tranh sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Lễ hội truyện tranh sẽ được tổ chức tại Việt Nam

29/08/2015
Mức căn bản

Comic festival to be held in Viet Nam

Viet Nam Comic Day 2015, the first comic festival to be held in Viet Nam, will be organised in Ho Chi Minh City and Ha Noi on August 30 and September 6, respectively.

Long Than Tuong will be among the comic books to be introduced during Viet Nam Comic Day 2015 — Photo thethaovanhoa.vn

The invited guests, ranging from comic book authors to script writers and historians, will share with the audience interesting information about the process of creating art, sideline stories and their future plans for their products.

The festival will also have workshops in which three influential persons from Viet Nam's world of comics – Nguyen Khanh Duong, Nguyen Ngoc Thach and Hoang Anh Tuan – will talk about the development of comics in the country in the past 11 years.

They have said comics were first introduced in Viet Nam in the early 1990s. But Vietnamese artists could not draw comics as a profession till 2004, after the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works came into effect in Viet Nam. That explains why comics in the country are considered to have developed in just the last 11 years.

The Berne Convention, adopted in 1886, deals with the protection of works and the rights of their authors. It provides creators such as authors, musicians, poets, painters etc. the means to control how their works are used, by whom, and on what terms.

Source: VIETNAMNET

 

 

Lễ hội truyện tranh sẽ được tổ chức tại Việt Nam

Ngày hội truyện tranh Việt Nam 2015, lễ hội truyện tranh đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, sẽ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội vào các ngày 30 tháng 8 và ngày 6 tháng 9.

Long Thần Tướng sẽ là một trong những cuốn truyện tranh được giới thiệu trong ngày hội truyện tranh Việt Nam 2015 - Ảnh thethaovanhoa.vn

Khách mời gồm các tác giả viết truyện và các nhà sử học, sẽ chia sẻ với khán giả những thông tin thứ vị về quá trình sáng tạo nghệ thuật, những câu chuyện bên lề và kế hoạch tương lai cho các sản phẩm của họ.

Ngày hội cũng sẽ có các cuộc hội thảo, trong đó ba người có ảnh hưởng đến lĩnh vực truyện tranh của Việt Nam - Nguyễn Khánh Dương, Nguyễn Ngọc Thạch và Hoàng Anh Tuấn - sẽ nói về sự phát triển của truyện tranh trong nước trong 11 năm qua.

Truyện tranh có mặt tại Việt Nam vào đầu năm 1990. Nhưng các nghệ sĩ không thể xem vẽ truyện tranh là một nghề cho đến năm 2004, sau khi Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật có hiệu lực tại Việt Nam. Điều đó giải thích tại sao truyện tranh trong nước chỉ được coi đã phát triển trong 11 năm qua.

Công ước Berne, được thông qua vào năm 1886, thỏa thuận về việc bảo vệ tác phẩm và các quyền của tác giả. Điều này giúp cho những người sáng tạo như tác giả, nhạc sĩ, nhà thơ, học sĩ, vv...có thể kiểm soát tác phẩm của họ được sử dụng bởi ai và trên những điều khoản nào.

 

Dịch bởi: cepnguyen

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục