Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Facebook
  4. Liệu Việt Nam có chặn Facebook?

Liệu Việt Nam có chặn Facebook?

16/07/2015
Mức trung cấp

Will Vietnam block Facebook?

Recent reports about the popularity of Facebook in Vietnam have given sociologists a start. Watchdog agencies have been urged to apply technological measures to reduce the time people spend on the social network.

Facebook’s business report shows there are 20 million people using Facebook in Vietnam each day and 30 million a month. 

The ps are described as ‘surprisingly high’ as it is equal to 33.3 percent of the Vietnamese population. The majority of surveyed Facebookers are aged 18 to 34.

The chair of the Vietnam Internet Association, Vu Hoang Lien, commented that Facebook’s calculation method is unclear. 

“How did Facebook conclude that every person in Vietnam spends 2.5 hours a day on Facebook?” Lien said. 

He believes the p should not be based on the number of log-ins. 

“I know many people just log in to Facebook and then stay on the page all day, but the number of active users is moderate,” Lien noted.

He went on to say that the Internet Association is also considering conducting a survey on the number of Facebook users in Vietnam.

An economist said no matter which method Facebook used, the ps still show that Vietnamese spend too much time on Facebook every day, which will have negative impact on socio-economic activities.

China has prevented its citizens from accessing Facebook.

In Japan, though Facebook is not blocked, the social network is not the most favorite network for Japanese, who save time by using Twitter with fewer characters allowed within a message.

“Japanese are too busy to use Facebook,” the economist explained, adding that Vietnamese should learn to save time like Japanese.

Facebook is also restricted in the US at work. Hai Thuy, a Viet Kieu (overseas Vietnamese) in the US, who works for Flextronics Company in California, said the company’s workers are prohibited to use Facebook during working time.

However, Lien, when asked if Vietnam should block Facebook, said the suggested method is ‘a little bit extreme’.

Dr. Le Dang Doanh, a renowned economist, noted that there is no report about the relation between the popularity of Facebook and economic indexes. However, it would be better for State agencies to release documents prohibiting their workers to access Facebook during working time.

Source: VIETNAMNET

 

 

Liệu Việt Nam có chặn Facebook?

Báo cáo gần đây về sự phổ biến của Facebook tại Việt Nam đã cho các nhà xã hội học một khởi đầu. Các cơ quan giám sát đã được kêu gọi để đưa ra các biện pháp công nghệ để giảm thời gian của người sử dụng trên mạng xã hội.

Báo cáo kinh doanh của Facebook cho thấy có khoảng 20 triệu người sử dụng Facebook ở Việt Nam mỗi ngày và 30 triệu người một tháng.

Con số "cao một cách đáng ngạc nhiên" bằng 33,3% dân số Việt Nam. Đa số người sử dụng Facebook được khảo sát có độ tuổi 18-34.

Chủ tịch của Hiệp hội Internet Việt Nam, ông Vũ Hoàng Liên, bình luận rằng phương pháp tính toán của Facebook là không rõ ràng.

"Làm thế nào Facebook kết luận rằng tất cả mọi người ở Việt Nam dành 2,5 giờ một ngày trên Facebook" ông Liên nói?

Ông tin rằng con số nói trên không nên dựa vào số lần đăng nhập.

"Tôi biết nhiều người chỉ cần đăng nhập vào Facebook và sau đó ở lại trên trang cả ngày, nhưng số lượng người dùng đang hoạt động là vừa phải" ông Liên lưu ý.

Ông tiếp tục nói rằng Hiệp hội Internet cũng đang cân nhắc để tiến hành một cuộc khảo sát về số lượng người dùng Facebook tại Việt Nam.

Một nhà kinh tế cho biết không có vấn đề gì trong phương pháp mà Facebook sử dụng, các báo cáo vẫn cho thấy người Việt dành quá nhiều thời gian trên Facebook mỗi ngày, điều này sẽ có những tác động tiêu cực đến hoạt động kinh tế - xã hội.

Trung Quốc đã ngăn cản công dân của nước mình truy cập vào Facebook.

Tại Nhật Bản, mặc dù Facebook không bị chặn, trang mạng xã hội này không phải là trang yêu thích nhất đối với người Nhật Bản, những người này tiết kiệm thời gian bằng cách sử dụng Twitter trang mạng xã hội cho phép đăng tải ít ký tự hơn trong một tin nhắn.

"Người Nhật Bản quá bận rộn để sử dụng Facebook" các nhà kinh tế giải thích thêm rằng người Việt nên học cách tiết kiệm thời gian như người Nhật Bản.

Facebook cũng bị hạn chế ở Mỹ tại nơi làm việc. Hải Thùy, một Việt Kiều ở Mỹ, làm việc cho Công ty Flextronics ở California, cho biết công nhân của công ty đều bị cấm sử dụng Facebook trong thời gian làm việc.

Tuy nhiên, ông Liên, khi được hỏi liệu Việt Nam có nên chặn Facebook, đã cho biết rặng phương pháp này "có hơi cực đoan".

Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một nhà kinh tế nổi tiếng, ghi nhận rằng không có báo cáo nào về mối quan hệ giữa sự phổ biến rộng rãi của Facebook và các chỉ số kinh tế. Tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu các cơ quan Nhà nước đưa ra những điều lệ cấm nhân viên của họ để truy cập vào Facebook trong thời gian làm việc.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục