Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Điện - Điện tử
  4. Lĩnh vực viễn thông của Việt Nam đang phát triển

Lĩnh vực viễn thông của Việt Nam đang phát triển

07/04/2016
Mức căn bản

Vietnam’s telecom sector sees growth

Three domestic telecom companies are reported to have registered high growth and revenue in February this year.

The information was released at a meeting conducted by the Ministry of Information and Communications in Hanoi early this week.

Pham Duc Long, General Director of Vietnam Posts and Telecommunications Groups (VNPT), said that in the first two months of this year, VNPT completed 15.7% of its sales target in 2016, with a growth rate of 9.2% against the same period last year. The group also saw a profit growth of 20.2% compared to the same period last year.

Besides, VNPT has so far completed restructuring and handed over its assets to its corporations. Currently the corporation has been operating under the new mechanism.

According to Mobifone chairman Le Nam Tra, along with the growth in new subscribers, Mobifone last year earned a revenue of VND2.6 trillion (US$117 million) or a year-on-year increase of 29%. MobiFone last year developed the highest number of new subscribers, with 15 million, up by nearly 54% compared with 2014.

Mobifone has submitted its divestment plan to the State Securities Commission (SSC). It is expected that between April and May this year, the plan will be approved by the SSC.

Currently, Mobifone has developed a television service in line with its management system. In January, Mobifone, Vietnam's second largest mobile network operator, acquired 95 percent of stake in Audio Visual Global JSC (AVG).

According to Mobifone's evaluation, AVG network owns a system with good transmission that the carrier could take advantage of to deploy its 4G network in the future, while Mobifone, with its experienced customer care services, can combine TV and mobile telecommunications and bring in huge revenue to the corporation.

In addition, Mobifone has already signed a contract with Apple to be a distributor. It is expected that this month, Mobifone will be selling Apple's products such as iPhone and iPad in the domestic market.

According to Do Minh Phuong, deputy general director of Viettel Telecoms, in February, Viettel telecom reached total revenue of VND18 trillion. Of this figure, VND12 trillion is from local market and VND1.9 trillion is from abroad. It is expected to earn a profit of VND3 trillion in February.

Phuong also told participants about the success of its maiden participation in the Mobile World Congress 2016 (MWC 2016) that took place in Barcelona, Spain, from February 22 to February 25.

At the show, Viettel introduced its IT products based on the telecom foundation such as e-government solution, e-school (SMAS), sales management solution for distribution chains, and family electronic 1-phase electricity power meter (SMMS.One), as well as e-office, customer services and billing systems.

At the end of 2015, Viettel was operating in 10 countries in Asia, Africa and America, and had 85 million subscribers, besides earning VND238 trillion in revenue and achieving a growth rate of 20.8%.

Viettel began operations in Burundi and Tanzania in 2015, and set significant records.

In Burundi, Viettel's Lumitel brand has become the top brand, up from fourth place in just three months. In Tanzania, Viettel's Halotel signed up one million subscribers, also in three months.

Source: VNA

Lĩnh vực viễn thông của Việt Nam cho thấy sự tăng trưởng

Ba công ty viễn thông trong nước được báo cáo đã đăng ký mức tăng trưởng và doanh thu cao trong tháng Hai năm nay.

Thông tin được công bố tại một cuộc họp được tiến hành bởi Bộ Thông tin và Truyền thông ở Hà Nội vào đầu tuần này.

Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc của Tập đoàn Bưu Chính và Viễn thông (VNPT) cho biết, trong hai tháng đầu năm nay, VNPT đã hoàn thành 15,7% kế hoạch doanh thu vào năm 2016, với mức tăng trưởng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tập đoàn cũng cho thấy sự tăng trưởng 20,2% lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, VNPT cho đến nay đã hoàn thành việc cơ cấu lại và bàn giao tài sản của mình cho các công ty liên doanh. Hiện nay công ty đã hoạt động theo cơ chế mới.

Theo chủ tịch Mobifone ông Lê Nam Trà, cùng với sự tăng trưởng số lượng thuê bao mới, Mobifone năm ngoái đã kiếm được doanh thu 2,6 nghìn tỷ đồng hay sự gia tăng 29% so với cùng kì năm ngoái. MobiFone năm ngoái đã phát triển số lượng các thuê bao mới cao nhất, với 15 triệu thuê bao, tăng gần 54% so với năm 2014.

Mobifone đã đệ trình kế hoạch thoái vốn của mình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC). Dự kiến giữa tháng Tư và tháng Năm năm nay, kế hoạch này sẽ nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hiện tại, Mobifone đã phát triển dịch vụ truyền hình phù hợp với hệ thống quản lý của mình. Vào tháng Giêng, Mobifone, nhà điều hành mạng di động lớn thứ hai của Việt Nam, đã mua 95% cổ phần trong Công ty Cổ phần truyền thông Toàn cầu (AVG).

Theo đánh giá của Mobifone, AVG đang sở hữu một hệ thống với truyền dẫn tốt có thể tận dụng để triển khai mạng 4G của mình trong tương lai, trong khi Mobifone cùng với đội ngũ dịch vụ chăm sóc khách hàng giàu kinh nghiệm của mình, có thể kết hợp TV và điện thoại di động và mang lại doanh thu khổng lồ cho tổng công ty.

Theo ông Đỗ Minh Phương, Phó tổng giám đốc Viettel Telecom, trong tháng hai, Viettel telecom đạt tổng doanh thu 18 nghìn tỷ đồng. Trong số này, 12 nghìn tỷ đồng là từ thị trường nội địa và 1,9 nghìn tỷ là từ nước ngoài. Dự kiến sẽ thu được lợi nhuận của 3 nghìn tỷ đồng trong tháng Hai.

Ông Phương cũng nói với người tham gia về sự thành công của mình ở Mobile World Congress 2016 (MWC 2016) diễn ra tại Barcelona, Tây Ban Nha, trong lần đầu tiên tham dự, từ ngày 22 tháng hai - 25 tháng Hai.

Tại chương trình, Viettel giới thiệu các sản phẩm CNTT của mình dựa trên nền tảng viễn thông như giải pháp e-government, e-school (SMAS), giải pháp quản lý bán hàng cho các chuỗi phân phố, và máy đo năng lượng điện gia đình (SMMS.One), cũng như e-office, dịch vụ khách hàng và hệ thống thanh toán.

Vào cuối năm 2015, Viettel đang hoạt động tại 10 quốc gia ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ và đã có 85 triệu thuê bao, bên cạnh việc thu 238 nghìn tỷ đồng doanh thu và đạt mức tăng trưởng 20,8%.

Viettel bắt đầu hoạt động ở Burundi và Tanzania vào năm 2015 và lập một kỷ lục đáng kể.

Tại Burundi, thương hiệu Viettel Lumitel đã trở thành thương hiệu hàng đầu, đứng vị trí thứ tư chỉ trong ba tháng. Ở Tanzania, Viettel Halotel có một triệu thuê bao đăng ký, cũng trong ba tháng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục