Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Lô hàng thủy sản đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam sang Châu Âu được cấp chứng nhận điện tử

Lô hàng thủy sản đầu tiên xuất khẩu từ Việt Nam sang Châu Âu được cấp chứng nhận điện tử

17/06/2015
Mức căn bản

Vietnam exports first e-certificated seafood consignment to EU

The European Commission’s Directorate General for Health and Food Safety (DG-SANTE) has received the first electronic salinity certificate for a seafood consignment exported from Vietnam via its web-based system TRACES (Trade Control and Expert System).

A shrimp processing plant (Photo: SGGP)

That was announced on Wednesday by the National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department (Nafiqad) that has issued the e-certificate.

According to the department, the EC directorate has announced Vietnam’s attention in Traces and proposed EU customs agencies to base on the e-certificate to do customs clearance procedures for seafood import from Vietnam.

Nafiqad has applied a pilot implementation of the e-certificate issue at its six agro-forestry-fisheries quality centers and 17 businesses nationwide.

The department will apply the system on large scale in future.

By: www.talkvietnam.com

 

 

Việt Nam xuất khẩu sang EU lô hàng thủy sản đầu tiên được cấp chứng nhận điện tử

Tổng vụ sức khỏe và an toàn thực phẩm (DG-SANTE) lần đầu tiên đã nhận được chứng nhận điện tử cho lô hàng thủy sản xuất khẩu từ Việt Nam trên Hệ thống chuyên môn và kiểm soát Thương mại.

Dây chuyền làm tôm trong một nhà máy

Điều này đã được công bố vào thứ 4 bởi Cục quản lý nông lâm sản và thủy sản (Nafiqad) đã được cấp chứng nhận điện tử.

Theo như Cục quản lý, Ban giám đốc EC cũng đã thông báo về việc Việt Nam tham gia hệ thống Traces và đề xuất cơ quan kiểm soát dựa vào chứng nhận điện tử để thực hiện các thủ tục thông quan cho lô hàng thủ sản nhập khẩu từ Việt Nam.

Nafiquad đã áp dụng thí điểm ban chứng thư điện tử cho lô hàng tại 6 trung tâm nông - lâm - thủy sản và 17 doanh nghiệp trên toàn quốc.

Các cơ quan sẽ áp dụng hệ thống một cách rộng rãi trong tương lai.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục