Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Lo ngại về hiệu quả đào tạo tiếng Anh

Lo ngại về hiệu quả đào tạo tiếng Anh

01/01/2016
Mức trung cấp

Concerns about ineffective English training

 Local education experts have pointed out widespread failures in the teaching of English, explaining the currently poor results among English language students.

Dr. Tran Thi Minh Phuong from the HCM City Social Sciences and Humanity said that poor quality teachers were among the main reasons for the disappointing situation.

Phuong cited the result of a test by the Ministry of Education and Training (MoET), which used guidelines from the Common European Framework of Reference for Languages to check the listening, speaking, reading,and writing skills of thousands of teachers in 30 provinces and cities asevidence for her comments.

Poor quality teachers were among the main reasons forthe ineffective English training

MoET demands that high school teachers achieve the framework’s second-highest skill level (C1), while elementary school teachers must achieve the fourth-highest level (B1) and middle school educators thethird-highest (B2). The shocking result of the test was that a mere 3-7% made the grade.

A recent survey of 143 students and a number of English-language teachers at HCM City Teachers' Training University revealedthat only around 15 percent of English language teachers give lessonsexclusively in English when teaching the subject.

Many English-language teachers also provide poor quality English tests for their students, so they often copy from international testsonline which aren't actually related to the lessons being taught. Dr. Phuongnoted that students also don't have much time for English due to their heavy course work from other subjects.

Nguyen Dinh Thanh Lam from Nguyen Thi Minh Khai High Schoolin Soc Trang Province said that teachers in mountainous and remote areas havelimited chances to improve their English. So only for those who are really likeEnglish put the effort in to master the language.

For years Vietnamese schools have focused on English grammarand reading comprehension, and exams and training has been skewed in this direction. As a result, both students and their teachers are barely capable of speaking and understanding English in everyday use.

Vuong Van Cho, former Headmaster of Pham Dinh Ho in HCMCity, suggested that teachers should concentrate on their strengths, such as grammar or comprehension rather than trying to teach all the necessary skills to learn a language.

According to Nguyen Si Thu, Head of the MoET’s NationalForeign Language 2020 Project, students from Grade 3 to Grade 12 study English for 3 to 4 hours a week, but increasing this would be difficult given normal school timetables.

Most English-language teachers at primary schools are noteven full-time staff, which leads to the situation where they are not even paidfor by the school and instead rely on additional payments from the children’s parents. MoET is seeking government approval to raise the number of Englishteachers to 1.7 people per class from a current 1.5, with the government footing the bill for the additional wages incurred by more teachers beingemployed

The ministry also plans to build five educational testingcentres in big cities and provinces, including the Centre for Foreign Languages, to better assess the quality of English teaching.

Source: VIETNAMNET

 

 

Lo ngại về hiệu quả đào tạo tiếng Anh

Các chuyên gia giáo dục địa phương đã chỉ ra sự thất bại trên diện rộng của việc dạy tiếng Anh, và giải thích về những kết quả yếu kém hiện tại giữa các học sinh theo học tiếng Anh

Tiến sĩ bà Trần Thị Minh Phương Khoa xã hội và nhân văn TP. Hồ Chí Minh đã phát biểu rằng: Chất lượng giáo viên kém là trong những lý do duy trì tình trạng đáng thất vọng

Cô Phương đã nêu lý do của một bài kiểm tra do Bộ giáo dục và đào tạo (Bộ GD và ĐT), trong đó sử dụng khung tiêu chuẩn ngôn ngữ của Châu Âu để kiểm tra các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết của hàng trăm giáo viên tại 30 tỉnh thành như là bằng chứng đưa ra ý kiến của mình

Chất lượng giáo viên kém là một trong số những lý do chính cho việc đào tạo tiếng Anh kém hiệu quả

Bộ GD và ĐT yêu cầu giáo viên trung học đạt được mức kỹ năng cao thứ 2 trong khuôn khổ (C1), trong khi đó giáo viên trường tiểu học phải đạt mức cao thứ 4 (B1) và các nhà giáo trường trung học đạt mức cao thứ 3 (B2). Kết quả bất ngờ của bài kiểm tra đã chỉ ra rằng 3-7 % thực hiện được

Gần đây một cuộc khảo sát 142 học sinh và những giáo viên của một trường ngôn ngữ tiếng anh tại trường Đại học sư phạm TP. Hồ Chí Minh đã bộc lộ rằng khoảng 15% giáo viên tiếng anh đưa ra những bài học riêng trong tiếng anh khi dạy chủ đề

Nhiều giáo viên tiếng anh cũng cho thấy chất lượng kiểm tra tiếng anh yếu dành cho học sinh của họ, vì thế họ thường sao chép từ những bài kiểm tra online quốc tế điều này thực sự không liên quan bài dạy tiếng anh. Tiến sĩ Phương cũng lưu ý rằng học sinh không dành thời gian nhiều để cho tiếng anh vì còn có các môn học khác

Ông (Bà) Nguyễn Đình Thanh Lâm (Lam) đến từ trường trung học Nguyễn Thị Minh Khai tỉnh Sóc Trăng phát biểu: Những giáo viên ở vùng núi và các vùng xa bị giới hạn cơ hội để cải thiện tiếng anh anh của họ. Vì thế chỉ những người nào thực sự thích tiếng anh mới nổ lực làm chủ được ngôn ngữ

Nhiều năm các trường ở Việt nam đã thảo luận chương trình ngữ pháp đọc hiểu, và kiểm tra huấn luyện đã đi theo chiều hướng này. Kết quả là cả học sinh và giáo viên của họ có đủ khả năng để nói và hiểu tiếng anh sử dụng mỗi ngày

Thầy Vương Văn Cho, Hiệu trưởng trường Phạm Đình TP.Hồ Chí Minh đề nghị giao viên nên tập trung vào điểm mạnh của họ, như là ngữ pháp hay là hiểu biết hơn là cố găng để dạy tất cả các kỹ năng để học một ngôn ngữ

Theo ông Nguyễn Sĩ Thư, trưởng dự án ngôn ngữ nước ngoài quốc gia của Bộ GD và ĐT, học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 dành thời gian học tiếng anh từ 3 đến 4 giờ mỗi tuần, nhưng nếu như tăng điều này sẽ trở thành khó khăn để đưa ra thời khóa biểu bình thường

Thậm chi hầu hết những giáo viên tiếng anh tại các trường tiểu học không phải là nhân viên chính thức , dẫn đến trongtrường hợp này nhà trường không phải trả và thay vào đó là các bậc phụ huynh thanh toán cho con em của họ. Bộ GD và Đt đang tìm kiếm sự chấp thuận của chính phủ dê nâng số giao viên từ 1.7 người/lớp xuống còn 1.5, với chức năng quyền hạn chính phủ bổ sung tiền lương bởi tuyển dụng nhiều giáo viên

Bộ cũng có kế hoạch để xây dựng 5 trung tâm kiểm tra giáo dục tại những tỉnh thành lớn, bao gồm trun tâm ngôn ngữ nước ngoài để đánh giá chất lượng dạy tiếng anh tốt hơn

 

Dịch bởi: Googletranslation, GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục