Bài viết liên quan:

Avaricious and Envious 
TWO neighbours came before Jupiter and prayed him to grant their hearts’ desire. Now the one was full of avarice, and the other eaten up with envy. So to punish them both, Jupiter granted that each might have whatever he wished for himself, but only on condition that his neighbour had twice as much. The Avaricious man prayed to have a room full of gold. No sooner said than done; but all his joy was turned to grief when he found that his neighbour had two rooms full of the precious metal. Then came the turn of the Envious man, who could not bear to think that his neighbour had any joy at all. So he prayed that he might have one of his own eyes put out, by which means his companion would become totally blind.
“VICES ARE THEIR OWN PUNISHMENT.”

Lòng tham lam và sự đố kỵ
Có hai người hàng xóm nọ cùng đến gặp thần Vệ Nữ để cầu nguyện được thoả lòng khao khát của họ. Một người thì rất tham lam, còn người kia thì tính hay đố kỵ. Nên để trừng phạt cả 2, thần Vệ Nữ ban cho mọi điều 1 trong hai người muốn, nhưng với 1 điều kiện là: kẻ còn lại sẽ được gấp đôi. Kẻ tham lam cầu cho mình có một căn phòng đầy vàng. Không bao lâu thì điều đó thành hiện thực; nhưng niềm vui của hắn đã hoá thành lòng tham khi biết người hàng xóm kia có 2 căn phòng chứa đầy kim loại quý. Đến lượt của kẻ có lòng đố kỵ, hắn không tài nào chịu đựng nổi khi nghĩ người hàng xóm của mình được phép có bất kì niềm vui nào. Nên hắn ta ước cho mình bị mù một mắt, điều đó đồng nghĩa với việc người hàng xóm của hắn ta sẽ mù hoàn toàn hai mắt.
"Tật xấu mang lại những hậu quả riêng của nó"

Dịch bởi: Phong Kev’s

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh