Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Lưới lồng lý tưởng cho việc nuôi cá bè

Lưới lồng lý tưởng cho việc nuôi cá bè

01/10/2015
Mức căn bản

Copper mesh ideal for making fish cages

Fish farm owners can earn more using cages made from copper alloy mesh, the International Collaborating Centre for Aquaculture and Fisheries Sustainability (ICAFIS) found.

Copper mesh ideal for making fish cages

HA NOI (VNS)— Fish farm owners can earn more using cages made from copper alloy mesh, the International Collaborating Centre for Aquaculture and Fisheries Sustainability (ICAFIS) found.

The centre carried out a project with the International Copper Association in South East Asia (ICASEA) on Cat Ba Island.

Tuong Thi Lai, vice director of ICAFIS, said the strong, durable cages require low maintenance, have low mortality rates and allow zero escapes.

Also, copper alloys are antimicrobial, meaning they destroy bacteria, viruses, fungi, algae, and other microbes. The fish are therefore healthier.

Moreover, by inhibiting microbial growth, copper alloy aquaculture pens avoid the need for costly net changes that are necessary with other materials. The resistance to organism growth also provides a cleaner and healthier environment for the fish.

However, experts said the cost for using the material in Viet Nam is still high, so adjustments needed to be made to lower the input costs.

Colin May, director of ICASEA, said once the copper alloy mesh cages were manufactured en masse, the input costs would fall.

Currently, fish cages made of nylon are more popular in Viet Nam. The country harvests 3.6 million tonnes of aquaculture products each year on a total of 1,100 hectares. 

Source: Vietnam News

 

 

 

Lưới lồng lý tưởng cho việc nuôi cá bè

Chủ trại nuôi cá có thể kiếm nhiều hơn từ việc sử dụng lồng làm từ hợp kim ,trung tâm Hợp tác thủy sản quốc tế và ngư nghiệp bền vững tìm thấy.

Ý tưởng làm lồng hợp kim cho cá .

Chủ trại nuôi cá có thể kiếm nhiều hơn từ việc sử dụng lồng làm từ hợp kim ,trung tâm Hợp tác thủy sản quốc tế và ngư nghiệp bền vững tìm thấy.

Trung tâm thực hiện một dự án với Hiệp hội quốc tế Copper ở Đông Nam Á ( ICASEA ) trên đảo Cát Bà.

Tường Thị Lai, Phó Giám đốc ICAFIS, cho biết, lồng bền mạnh yêu cầu bảo trì thấp, có tỷ lệ tử vong thấp và không cho phép thoát ra.

Ngoài ra, các hợp đồng là kháng sinh, có nghĩa là họ tiêu diệt vi khuẩn, virus, nấm, tảo và các vi khuẩn khác. Các loại cá vì vậy mà khỏe hơn .

Hơn nữa, bằng cách ức chế sự tăng trưởng của vi sinh vật, sự sáng tạo ra đồng hợp kim nuôi trồng thủy sản tránh sự cần thiết cho sự thay đổi ròng tốn kém như các vật liệu khác. Cuộc kháng chiến để tăng trưởng vi sinh cũng cung cấp một môi trường sạch hơn và khỏe mạnh hơn cho cá.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết chi phí cho việc sử dụng các nguyên liệu ở Việt Nam vẫn còn cao, do đó, điều chỉnh cần thiết phải được thực hiện để giảm chi phí đầu vào.

Colin May, giám đốc ICASEA, nói rằng một khi các lồng lưới hợp kim đồng được sản xuất hàng loạt, các chi phí đầu vào sẽ giảm.

Hiện nay, nuôi cá lồng làm bằng nylon được phổ biến hơn ở Việt Nam. Nước thu hoạch 3,6 triệu tấn sản phẩm nuôi trồng thủy sản mỗi năm trên tổng số 1.100 ha. - VNS

 

Dịch bởi: tranthuytrang

bài viết đặc sắc trong tháng 05/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục