Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Y tế - Sức khỏe
  4. Lượt khám bệnh trung bình trên năm của người Glasgow

Lượt khám bệnh trung bình trên năm của người Glasgow

04/10/2015
Mức trung cấp

Hospital visits among Glasgow residents

The table presents Glasgow age demographics in 1998 and appears to reveal an aging population within the city.  Children and teenage Glasgow residents make up 14 and 12 percent of Glasgow’s overall population respectively.  People between 20 and 34 account for 16 percent of the total Glasgow population and this figure grows by increments of 4 percent for the next 2 demographics, those between 35 and 49 and those between 50 and 64.  The elderly demographic is equal to that of Glasgow children.

The chart shows the average annual number of hospital trips a Glasgow person makes.  The figures given between 1960 ad 1980 appear to only waver slightly, at roughly 2.3 trips per year.  However, a steady climb is seen over the next 30 years, with Glasgow people ultimately reaching 3.2 annual hospital visits in 2010.

It is clear when looking at the table and graph comparatively that Glasgow has an aging population and that this is cause for the increased annual hospital visits.  It is assumed baby-boomers play cause to this abnormal weighting.  As these older Glasgow demographics continue to age, it is expected that the annual number of hospital visits will also rise.

Source: Examenglish

 

 

Số lượt khám bệnh hàng năm ở Glasgow

Bảng số liệu cho thấy độ tuổi của cư dân Glasgow trong năm 1998 và dấu hiệu biểu thị độ tuổi dân số tại thành phố. Trẻ em và vị thành niên chiếm 14% và 12% trong tổng số dân của Glasgow tương ứng. Những người từ 20 đến 34 tuổi chiếm 16% tổng dân số Glasgow và con số này tăng lên mỗi 4% ở hai độ thuổi tiếp theo, những người trong độ tuối 35-49 và 50-64. Những người cao tuổi có tỉ lệ phần trăm ngang bằng với trẻ em ở Glagow.

Biểu đồ cho thấy số lượng trung bình người dân ở Glasgow đến bệnh viện hằng năm. Các số liệu giữa năm 1960 và 1980 chỉ dao động nhẹ, ở khoảng 2,3 lần mỗi năm. Tuy nhiên, có sự gia tăng ổn định trong 30 năm tiếp theo, lượt khám bệnh ở Glasgow đạt 3,2 lượt trong năm 2010.

Dễ dàng nhận thấy khi nhìn vào bảng và đồ thị tương ứng rằng ở Glasgow, độ tuổi của người dân là nguyên nhân làm gia tăng lượt khám bệnh chữa bệnh hằng năm. Thêm vào đólà giả định bùng nổ dân số dẫn đến việc tăng số lượng bất bình thường. Khi dân số ở Glasgow tiếp tục già đi, điều này cũng được dự báo rằng số lượng người đến bệnh viện hằng năm cũng tăng lên.

 

Dịch bởi: tanishi2992

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục