Top 2: Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Để các bạn đang luyện thi Toeic có thể nắm được những loại căn bản trong các câu hỏi về sự hòa hợp giữa chủ từ và động từ, Ce Phan biên soạn lại các trường hợp mà bạn sẽ gặp nhiều lần trong các bài kiểm tra Toeic Reading. Sau khi học xong phần lý thuyết bạn nên thực hành các bài tập. Mỗi bài tập gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và được biên soạn theo các chủ đề ngữ quan trọng dành riêng cho Toeic.

 

Pattern 1: Chọn động từ đúng dựa vào chủ ngữ

The government’s new plan for helping unemployed young people ………… intensive job trainings for qualified applicants.
A.    Inclusion                         B.    Includes                                C. to include                                    D. include

 


 • Phân tích: Để câu có nghĩa thì từ được đặt vào chỗ trống phải là một động từ. Giữa chủ ngữ và động từ là một cụm từ bổ nghĩa “ for helping unemployed young people” bổ sung ý nghĩa cho “plan”. Chủ ngữ chính là “The government’s new plan” là số ít nên động từ phải là ở dạng số ít. Vậy đáp án chính xác là “includes”.
 • Dịch nghĩa: Kế hoạch mới của chính phủ nhằm giúp đỡ những người trẻ tuổi thất nghiệp bao gồm cả việc tập trung đào tạo nghề cho các ứng viên đạt yêu cầu
 • Từ vựngunemployed- thất nghiệp     intensive- tập trung, chuyên sâu   training- huấn luyện, đào tạo  qualified- đạt yêu cầu
 • Đáp án đúng: (B) includes

Phương pháp giải quyết: Xác định cụm từ bổ nghĩa và nắm được đâu là chủ ngữ và động từ của câu, sau đó xác định sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ.

1)    Giời từ + danh từ: theo sau danh từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ đó.
        The sales reports from the regional branches have been reviewed.

2)    Mệnh đề có đại từ quan hệ theo sau danh từ để bổ sung để bổ nghĩa cho danh từ đó.
        Our experts who have extensive experience are ready to assist our customers.


 

Pattern 2: Chọn chủ ngữ đúng dựa vào động từ

The ………….for the vacant position are advised to submit required documents prior to the deadline.

A.    Applicants                          B.    Application                           C. applicant                                  D. apply
 • Phân tích: Vì chỗ trống là vị trí của chủ ngữ nên ta phải điền vào đó là một danh từ. Vì động từ trong câu này chia ở số nhiều (are) nên chủ ngữ phải là một danh từ số nhiều. Đáp án chính xác sẽ phải là “applicants”.
 • Dịch nghĩaCác ứng cử viên cho vị trí còn trống phải nộp hồ sơ theo yêu cầu trước thời hạn
 • Từ vựngapplicant- ứng cử viên; người dự tuyển     vacant- còn trống   traininghuấn luyện, đào tạo  be advised to- nên   submitnộp;   requiredtheo yêu cầu;   prior totrước; 
 • Đáp án đúng: (A) applicants

Phương pháp giải quyết: Khi cần điền danh từ vào vị trí chủ ngữ của câu thì phải xác định xem số của danh từ và số của động từ có hòa hợp với nhau không.

We are going to move our office to the new building which is scheduled to be completed by next month.
Động từ “is” nằm trong mệnh đề có đại từ quan hệ “which” phải hòa hợp với danh từ đứng trước nó.

 

Pattern 3: Chọn động từ trong câu có chủ ngữ phức tạp

Retaining competent employees ………….the key to the success of your business.

A.    Is                             B.    Being                                    C. have                               D. are
 • Phân tích: vì chủ ngữ là một danh động từ nên động từ phải là động từ số ít “is”. Danh từ số nhiều “employees” không phải là chủ ngữ mà là túc từ của danh động từ “retaining”.
 • Dịch nghĩaGiữ chân các nhân viên có năng lực chính là chìa khóa thành công của công ty bạn.
 • Từ vựng: retaingiữ     competentcó năng lực 
 • Đáp án đúng(A) is

Phương pháp giải quyết: Khi chủ ngữ là danh động từ thì động từ của câu phải là ở số ít.

1)    Khi động từ nguyên mẫu có “to” hoặc danh động từ (gerund) làm chủ ngữ thì động từ của câu phải ở số ít.
       To improve sales is the most important job of the sales director.

2)    Khi chủ ngữ là “everyone/ every + noun” thì động từ phải chia ở số ít.
       Everyone in class room is taking a test.

3)    Khi chủ ngữ có dạng A and B thì động từ phải chia ở số nhiều.
       My colleague and I are going to attend the annual seminar.

4)    Những danh từ riêng (như tên công ty) dù có hình thức số nhiều nhưng động từ vẫn ở số ít.
       ABC Industries is trying to expand its business into the European market.

 

Trên đây là chia sẻ về chủ điểm Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong TOEIC Reading. Đây là một chủ điểm quan trọng, các bạn cần luyện tập nhiều để đạt được điểm đề thi TOEIC cao nhất.

 

Biên tập: Ce Phan

Big Step Toeic 

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

1- Có bất kỳ thắc mắc nào, hãy vui lòng để lại lời nhắn của bạn bên dưới phần bình luận. Thầy cô sẽ sẵn lòng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới bài học. 

2- Hãy tham khảo các bài học khác trong cùng chuyên mục: Toeic Reading

3- Thực hành với các câu hỏi trắc nghiệm