Top 4: Cụm động từ và thể bị động

Để các bạn đang luyện thi Toeic có thể nắm được những loại căn bản trong các câu hỏi về hình thức của động từ, Ce Phan biên soạn lại các trường hợp mà bạn sẽ gặp nhiều lần trong các bài kiểm tra Toeic Reading. Sau khi học xong phần lý thuyết bạn nên thực hành các bài tập. Mỗi bài tập gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và được biên soạn theo các chủ đề ngữ quan trọng dành riêng cho Toeic.

Pattern 1: Phân biệt thể bị động và thể chủ động

To apply for the position, all the requested information should be ………to the address below.
  A.    Sending                 B.    Sent                                C. send                                 D. sender


  • Phân tích: Vì “sending” và “sent” đều có thể theo sau “be” nên ta phải xem xét xem nó mang nghĩa chủ động hay bị động. Đệ xác định, ta căn cứ vào động từ trong câu. Nếu động từ có túc từ theo sau thì nó phải ở “be+ V-ing”, ngược lại thì phải ở dạng bị động (be+Pii). Vậy đáp án chính xác là B.
  • Dịch nghĩa: Ứng viên cho vị trí này cần gửi thông tin cần thiết đến địa chỉ dưới đây.
  • Từ vựng: apply for - xin, dự tuyển    position - vị trí   requested - cần thiết, được yêu cầu
  • Đáp án đúng: (B) sent


Phương pháp giải quyết: Để quyết định động từ ở hình thái bị động hay chủ động, chúng ta phải xem xét có túc từ theo sau động từ hay không?

1)    Động tư khuyết thiếu + động từ nguyên mẫu
     
  Can receive a new-member discount
        Can be received by email


2)    Have + P.P
     
 Have accepted the offer
       Have been accepted by the committee


3)    Be + V-ing/ Be + P.P
     
 Be designing the new library
       Be designed by the architect


 

Biên tập: Ce Phan

Big Step Toeic 

Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

 

1- Có bất kỳ thắc mắc nào, hãy vui lòng để lại lời nhắn của bạn bên dưới phần bình luận. Thầy cô sẽ sẵn lòng giải đáp bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới bài học. 

2- Hãy tham khảo các bài học khác trong cùng chuyên mục: Toeic Reading

3- Thực hành với các câu hỏi trắc nghiệm