Dạng câu hỏi có một người trong hình

Trong câu hỏi về hình ảnh ở part 1 trong đề thi Toeic Listening, cần lưu ý con người là trọng tâm. Cần quan sát kỹ động tác của người đó. Đây là dạng câu hỏi đặt con người là trọng tâm nên học viên cần luyện tập cách miêu tả về đặc điểm, ngoại hình, động tác của nhân vật dựa theo cấu trúc “be+ V_ing”, đồng thời cần làm quen với những từ vựng miêu tả đồ vật hay cảnh vật xung quanh con người.

Phân tích hình:

Luyện nghe: Dạng câu hỏi có một người trong hình

Nghe những câu dưới đây và điền vào chỗ trống.

1. The woman is ………………. the street with a broom.

2. The woman is ………………. the girl’s arm.

3. He is ………………. a phone conversation at the desk.

4. The speaker is ………………. into the microphone.

5. He is ………………. on the paper with a pen.

6. She is ………………. the liquid into the cup.

7. The man is ………………. at the computer.

8. A woman is ………………. something under her arm.

 

1. cleaning        2. examining        3. conducting        4. speaking       5. writing     6. pouring     7. working   8. carrying

 

Luyện tập cách tránh bẫy 1:

Giải thích:

(A). People are working at the water’s edge.

       (Số người) trong hình có một người, nhưng câu trên lại dùng people chỉ số nhiều nên là đáp án sai

(B). The man is carrying a tire by himself.

        (Số người)- nếu dịch là từ ông ấy sang tiếng Anh là by himself

(C) The man is putting on a shirt.

      (Phân biệt động tác)- to put on là cụm động từ chỉ hành động mặc (quần áo, giày dép..) nên là đáp án sai

(D). The man is cutting down trees.

      (Phân biệt động tác)- to cut down là cụm động từ chỉ hành động chặt (cây, củi, gỗ..) nên là đáp án sai

(E). The man is wearing the gloves.

      (Phân biệt trạng thái)- to wear là cụm động từ chỉ hành động mặc, mang, đeo nên là đáp án sai

(F). One of the men is changing the car tires

      (Số người)- trong hình chỉ có một người nên đây là đáp án sai

 

Luyện cách tránh bẫy 2:

Giải thích:

(A). She is sitting at the desk.

     ( Phân biệt động tác)- giải thích động tác được chú ý nhất của người phụ nữ

(B). The woman is typing on the computer keyboard.

      (Phân biệt trạng thái)- người phụ nữ đang cầm bút nên đây là đáp án sai

(C). She is writting something with a pen.

      (Trạng thái động tác)- người phụ nữ đang có động tác cầm bút và viết

(D) The women are working in the office

     (Số người)- chỉ có một người phụ nữ trong văn phòng nên câu có “The woman” mới là đáp án đúng

(E) She is reaching for the monitor.

     (Phân biệt động tác)- Nếu “reach for” thì người trong hình phải đang ở tư thế duỗi tay.

(F) She is conducting a phone conversation at the desk

     (Phân biệt trạng thái)- Không thấy có điện thoại trên bàn nên là đáp án sai.

 

Biên tập: Ce Phan
Theo: Big Step Toeic
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Bài tập ứng dụng: ở đây