Dạng câu hỏi có một người trong hình

Trong câu hỏi về hình ảnh ở part 1 trong đề thi Toeic Listening, cần lưu ý con người là trọng tâm. Trường hợp trong hình có nhiều hơn hai người, nếu những người trong hình không có động tác chung thì phải chú ý quan sát xe có hành động nào khác biệt hay không. Chú làm quen với các từ vựng đi kèm với giới từ nhằm diễn tả mối quan hệ, vị trí của con người hoặc sự vật và học cách giải thích các điểm giống và khác nhau của những người trong hình.

Phân tích hình:

 

Luyện cách tránh bẫy 1

Giải thích:

(A) People are walking on the ground.

 • Động tác giống – động tác chung của mọi người là đi bộ.

(B) People are watering the trees.

 • Phân biệt động tác – water nghĩa là tưới nước. trong hình không có người tưới nước nên là đáp á sai.

(C) Some people are sitting under the trees.

 • Phân biệt động tác – không thấy người nào đang ngồi.

(D) People are entering the building.

 • Phân biệt động tác – mọi người đang đi về hướng cánh cổng nhưng enter nghĩa là bước vào nên theo hình là không đúng

(E) Many people are in front of the front gate.

 • Động tác giống – mọi người cùng đứng trước lối vào tòa nhà là động tác chung nên là đáp án đúng.

(F) Some people are waiting for others at the gate.

 • Phân biệt động tác – có nhiều ngưởi ở trước lối vào nhưng không biết được họ có đang đợi ai hay không.

 

Luyện cách tránh bẫy 2

Giải thích

(A) One of the men is gesturing with his hands.

 • Động tác khác – chỉ có một người đàn ông đang làm điệu bộ bằng tay, gesture là từ khóa.

(B) Children are sitting in two rows.

 • Động tác giống – động tác chung của bọn trẻ ;à sitting nhưng two rows nghĩa là 2 hàng mà bọn trẻ đang ngồi theo nhiều hàng nên đây là đáp á sai.

(C) The men are facing the children.

 • Động tác giống – động tác giống nhau của những người đàn ông là nhìn đối diện bọn trẻ.

(D) The men are briefing their colleagues.

 • Động tác giống – động tác giống nhau của những người đàn ông đúng là đang giải thích điều gì đó nhưng bọn trẻ không phải là đồng nghiệp nên đây là đáp án sai.

(E) People are leaving the gymnasium.

 • Phân biệt động tác – leave là đang đi ra phòng tập thể dục nhưng tất cả bọn trẻ đang ngồi nên đây là đáp án sai.

(F) Children are listening to the speaker in front of them.

 • Phân biệt động tác – bọn trẻ vừa ngồi vừa nghe người đàn ông nói nên đáp án đúng. Người đàn ông ở đây nghĩa là speaker.

 

Biên tập: Ce Phan
Theo: Big Step Toeic
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

 

Bài tập ứng dụng: ở đây