Câu hỏi dạng who/where

Dạng câu hỏi bắt đầu bằng who/ where xuất hiện trung bình 2 lần trong đề thi mỗi tháng. Tuy thí sinh chỉ nghe câu hỏi nhưng cũng có thể dễ dàng trả lời được. Who là câu hỏi về người còn Where là câu hỏi về nơi chốn. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng như vậy nên khi làm bài, thí sinh nên cẩn thận và tránh được cái bẫy có trong đề thi.

Phân tích câu hỏi và các đáp án lựa chọn

Câu hỏi dạng Who

Q: who called you this morning?
A: One of my client from Hong Kong.
- Là câu hỏi về người; thông qua từ called để hỏi người đã gọi vào buổi sáng là ai.
- Client có nghĩa là khách hàng

Q: who will announce the report tomorrow?
A: The president will do it.
- Là câu hỏi về người thông qua will announce để hỏi về nhân vật sẽ phát biểu là ai.
- Nói đến một chức danh cụ thể.


Câu hỏi dạng Where

Q: where did you go for your vacation?
A: I went to Florida this year
- Là câu hỏi về nơi chốn, thông qua go for và vacation để hỏi về nơi nghỉ mát
- Đề cập đến một địa điểm cụ thể.

Q: where will the meeting be held?
A: In the conference room.
- Là câu hỏi về nơi chốn,  thông qua will , meeting và be held để hỏi địa điểm sẽ tổ chức hội nghị
- Đề cập đến một địa điểm cụ thể.

 

Luyện cách tránh bẫy 1

Nghe và chọn các câu trả lời đúng:


   1.  [A/ B]
   2.  [A/ B]
   3.  [A/ B]

Giải thích:

1. who designed the new building downtown?
A. Yes, I will meet him at the downtown tonight.
Là câu hỏi Who nên không thể trả lời là Yes/No. Hơn nữa đáp án chỉ trả lời đúng cho thời gian và địa điểm
B. A local architect.
Nói đến người thiết kế tòa nhà một cách cụ thể

2. Where is the sales meeting being held this month?
A. It’ll be in London
Nói đến địa điểm cụ thể là Luân Đôn
B. Yes, the products are selling well.
Không trả lời bằng Yes, chú ý phân biệt sự giống nhau về phát âm giữ sales và selling


3. where is the revised annual report?
A.  The annual meeting has been canceled.
Dễ chọn phải câu trả lời sai này nếu chỉ nghe mỗi từ annual. Đây là câu trả lời cho lý do không tổ chức hội nghị
B. I put it on your desk this morning.
Nói đến vị trí cụ thể là ở trên bàn


Luyện cách tránh bẫy 2

Nghe các câu và chọn ra câu trả lời đúng:


   4.  [A/ B]
   5.  [A/ B]
   6.  [A/ B]

Giải thích:

4.  who’s in charge of buying office supplies?
A. That is the office manager.
Nói đến chức vụ cụ thể là manager.
B. Stappers, pens and paper
Dễ chọn phải câu trả lời sai này nếu chỉ chú ý các từ pens/ paper và office supplies

5. where can I pay for this suit?
A. I think it suits you well.
Dễ chọn phải câu trả lời sai này nếu chỉ nghe mỗi từ suit. Suit well nghĩa là rất hợp
B. There is the cash register next to the entrance
Đề cập cụ thể vị trí của máy tính tiền


6.  who is the woman standing next to the president?
A. She is the new vice president.
Đã giải thích chức danh của người phụ nữ.
B. She will present the award tonight.
Dễ chọn phải câu trả lời sai này nếu không phân biệt được phát âm tương tự nhau của president và present. Thông qua từ tonight có thể biết đây là câu trả lời đề cập đến thời điểm trao giải thưởng.

 

Luyện cách tránh bẫy 3

Nghe các câu hỏi và chọn ra câu trả lời đúng


   7.  [A/ B]
   8.  [A/ B]
   9.  [A/ B]

7.  where can I report my door key missing?
A. The report should be submitted by tomorrow.
Đây là câu trả lời về thời hạn nộp báo cáo
B. Go and tell them at the desk over there.
Nói đến thời điểm cụ thể.

 

8. Who is coming to Mr. Saccup’s retirement party?
A. He will leave the company in a week.
Dễ chọn phải câu trả lời sai này nếu lẫn lộn ý nghĩa của từ retirement và leave the company. Đây là câu trả lời về thời gian nghỉ việc
B. Almost everyone from our department.
Cung cấp thông tin rằng hầu hết tất cả các đồng nghiệp trong văn phòng đều đến.


9. where did you get that necklace?
A. it was a gift from my husband.
Là câu trả lời gián tiếp, cung cấp thông tin rằng sợi dây chuyền không phải đã mua mà đã nhận từ người chồng
B. I think that is too expensive.
Đây là đáp án nêu lên ý kiến về giá cả của sợi dây chuyền nên không phù hợp với câu hỏi về nơi chốn

 

Biên tập: Ce Phan
Theo: Big Step Toeic
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh