Bài đối thoại trong công ty

Trong các bài đối thoại của Part 3, dạng câu hỏi về chủ để có tần suất xuất hiện cao nhất là các bài đối thoại liên quan tới văn phòng, ước tính khoảng 40%-50% mỗi đề thi TOEIC hàng tháng. Hãy xem bài đối thoại thường gặp dưới đây.

Phân tích bài đối thoại:


Question 1 through 3 refer to the following conversation.

W: Rodger, the new receptionist,  Ms. Maria Cortez, is waiting for you in the lobby.
      Nhân viên tiếp tân mới đang đợi người đàn ông ở tiền sảnh.
M: Could you take her over to the conference room? I’ll meet you both there in about 10 minutes.
       Người đàn ông nhờ đưa cô Maria Cortez đến phòng hội nghị.
W: Okay, I’ll do that. Is she starting her job today?
       Hỏi xem liệu cô Maria Cortez có bắt đầu công việc từ hôm nay chưa.
M: Yes, but she ‘ll be trained by Lisa for week to understand how things are done here first.
       Không bắt đầu công việc ngay mà phải học nghiệp vụ trong một tuần

 

Q1 -  Who is waiting for the man?
A    -   A new employee
(Nghe nội dung chính và cần phải suy luận về vấn đề trước tiên. Trong câu hỏi có từ nghi vấn Who nên phải đoán xem người đang đợi người đàn ông là ai)

Q2What does the men ask the secretary to do?
A   -  Take the visitor to the conference room
(Có thể nội dung người đàn ông nhờ thư kí làm gì? Sẽ được nhắc đến. Trong bài đối thoại khi có các cấu trúc như Could you… ?/ Please… thì hãy chú ý các nội dung xuất hiện sau đó)

Q3  -  What does the man say about Lisa?
A    -  She will help the new employee with the work.
(Có thể biết người phụ nữ được nhắc đến là Lisa. Khi xuất hiện tên Lisa cần chú ý lắng nghe để đoán được câu trả lời của Q3)

 

Luyện cách tránh bẫy 1:

Step1: Trước tiên lắng nghe bài đối thoại.

Step 2: Kiểm tra đáp án.

        1. The first speaker is probably [ an office manager/ a receptionist].
        2. The man wants to [ get a job/ hire someone].

Step 3: Xác định nội dung.

       W:  Welcome to Global Tech Inc. How can I help you?
       M:  I’m here to meet with Sophia White for a job interview.
       W:  Oh I see. Wait a moment, please. I’ll call up to Ms. White’s office. Could you please let me have  your name?
       M:  Sure. My name is Craig powell. I have a 1 o’clock appointment.

Step 4: Phân tích nội dung.

1. Người nói đầu tiên có thể là [trưởng phòng/ tiếp tân]. 
Đang hỏi nghề nghiệp của người nói thứ nhất, do vậy phải lắng nghe kĩ từ vựng để suy ra nghề nghiệp. Cô gái tiếp đón khách và dựa vào từ Inc, ta có thể đoán cô ấy là trưởng phòng hay tiếp tân.

2. Người đàn ông muốn [ tìm việc/ tuyển người]
Nghe kĩ lời nói của người đàn ông để suy ra điều ông at cần là gì. Mục đích chi tiết sẽ được làm rõ bằng nội dung sau câu nói I’m here to meet with ……..

 

Luyện cách tráng bẫy #2:

Step1: Trước tiên lắng nghe bài đối thoại.

Step2: Kiểm tra đáp án.

        3.  [Jonathan/ Lisa] will be transferred to Taipei office.
        4. They will prepare a [birthday/ farewell party].

Step3: Xác định nội dung.

        M1:  I heard that Jonathan is transferring to Taipei office in a month.
        M2:  Really? I haven’t heard about it yet. Who did you hear it from?
        M1:  Lisa told me that she had overhead the manager saying something about it.
        M2:  Well. I think we should have a farewell party for him.

Step 4: Phân tích nội dung.

1. [Jonathan/ Lisa] sẽ được chuyển đến văn phòng ở Đài Bắc.
Nhiều trường hợp có thể đoán ra câu trả lời từ câu thoại của người thứ nhất trong bài đối thoại. Do vây trong phần 3, chú ý lắng nghe để không bỏ lỡ câu thoại đầu tiên. Trong bài đối thoại có đề cập trực tiếp đến việc Jonathan chuyển đi, còn Lisa là người nghe được tin đó.

2. Họ sẽ chuẩn bị [tiệc sinh nhật/ tiệc chia tay]
Toàn bài đối thoại nói về việc chuyển công tác của Jonathan và trong nội dung chính có nói đến bữa tiệc chia tay nên có thể tìm câu trả lwoif một cách dễ dàng.

 

Biên tập: Ce Phan
Theo: Big Step Toeic
Trung tâm Anh ngữ CEP- Bình Thạnh

Bài tập thực hành Part 3 Toeic Listening