Bài viết liên quan:

DISUNITY INVITES ENEMIES

Once a frog lived in a marsh and nearby lived a mouse in a hole. They were good friends but one day they entered a dispute. Both of them claimed to be the owner of the marsh.

The frog was stronger than the mouse but the mouse was very clever. He hid himself under the grass, attacked the frog and harmed him a lot.

The frog, seeing this, decided to put an end to the dispute and challenged the mouse for a clash. Without any hesitation, the mouse accepted the challenge.

Both armed themselves with a point of reed to use it like a spear. Either of them was sure of their victory.

When they were about to start fighting, a hawk came there flying. Hovering in the sky, she saw the animals ready for a duel. So, she swooped down, caught them both in her claws and carried them away to feed her young.

Source: Kids Front

 

 

 

Mất đoàn kết sẽ là cơ hội cho những kẻ thù.

Một hôm nọ, một con ếch sống trong một đầm lầy và một con chuột cũng sống ở trong hang gần đó. Chúng là những người bạn tốt của nhau nhưng vào một ngày nọ, giữa chúng xảy ra một cuộc tranh chấp. Cả hai đều tuyên bố mình là chủ nhân của đầm lầy này.

Ếch thì khỏe hơn Chuột nhưng Chuột lại rất thông minh. Chú ta nấp dưới cỏ, tấn công Ếch và làm Ếch bị thương nặng.

Ếch thấy vậy đã quyết định chấm dứt cuộc tranh chấp và thách Chuột đấu với mình. Không một chút do dự, Chuột chấp nhận lời thách đấu.

Cả hai trang bị cho mình vũ khí sắc nhọn như một mũi giáo. Cả hai đều chắc chắn rằng phần thắng thuộc về mình.

Khi chúng sắp bắt đầu chiến đấu,một con chim ưng bay đến. Lượn lờ trên bầu trời, cô ta nhìn thấy hai con vật đang chuẩn bị đánh nha, cô liền sà xuống, bắt cả hai bằng móng vuốt của mình và đem chúng về làm thức ăn cho con mình.

 

Dịch bởi: bigbang