Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Luật kinh tế
  4. Máy bay chuyển hàng điều khiển từ xa của Amazon vẫn chưa thể cất cánh

Máy bay chuyển hàng điều khiển từ xa của Amazon vẫn chưa thể cất cánh

06/04/2015
Mức trung cấp

Sorry Amazon, delivery drones still grounded under new FAA rules

The Federal Aviation Administration (FAA) proposed a new set of rules that would legalize the use of drones for a wide-range of business purposes Sunday, but still restrict drones from delivery purposes by companies like Amazon.

The rules, which are expected to go into effect no earlier than 2017, would legalize previously banned commercial drone activities like crop-spraying or filming. However, delivery operations effectively outlawed by a clause that requires the pilot to remain within line-of-sight of the drone.

"The FAA's proposed rules for small UAS [Unmanned Aircraft Systems] could take one or two years to be adopted and, based on the proposal, even then those rules wouldn't allow Prime Air to operate in the United States," Paul Misener, vice president of public policy at Amazon, said in a statement. "We are committed to realizing our vision for Prime Air and are prepared to deploy where we have the regulatory support we need."

Amazon's drone delivery service will likely start outside of the United States, where drone delivery has already become a reality. In September, DHL started delivering medicine via drones in Germany.

This proposed rule is a critical milestone in the UAS integration process, and one that is long overdue — AUVSI CEO Brian Wynne

Flexible Requirements

The rules provide a general guideline for commercial drone activities: they must weight less than 55 pounds, stay below an altitude of 55 feet, fly only from sunrise to sunset, and at less than 100 miles per hour. Pilots must be at least 17 years old, pass a knowledge test, and be vouchsafed by the Transportation Security Administration (TSA).

The drone must also not fly "over any persons not directly involved in the operation," although no altitude is specified for what constitutes "flying over."

The Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI) applauded the long-awaited rule proposals.

"This proposed rule is a critical milestone in the UAS integration process, and one that is long overdue," AUVSI CEO Brian Wynne said in a statement. "UAS technology has largely remained grounded while many prospective users wait for the regulatory framework to catch up."

The FAA will open up the proposals for 60 days of public comment, and has stressed that the rules are not final. FAA Secretary Anthony Foxx said at a teleconference that the agency was still studying drones that were remotely piloted, and individual exemptions from the rules were not out of the question.

Amazon requested an exemption from FAA regulations in June of 2014 to no avail, and said in a letter in December that it plans to move some of its testing operations outside of the United States because of onerous restrictions.

 

By Jonathan ZhouEpoch Times

 

 

Tiếc cho Amazon, máy bay chuyển hàng điều khiển từ xa vẫn chưa thể cất cánh do quy định từ FAA

Cơ quan Quản Lý Hàng Không Liên Bang (FAA) đã kiến nghị một nhóm các quy định mới nhằm hợp pháp hóa việc sử dụng máy bay điều khiển cho nhiều dạng mục đích kinh doanh khác nhau hôm Chủ Nhật, tuy nhiên vẫn hạn chế việc dùng máy bay điều khiển cho mục đích vận chuyển hàng đối với những công ty như Amazon.

Những quy định này theo dự đoán sẽ có hiệu lực từ năm 2017 hợp pháp hóa những hoạt động sử dụng máy bay không người lái cho mục đích thương mại vốn bị cấm trước đây như phun thuốc cho cánh đồng hay làm phim. Tuy nhiên, những hoạt động vận chuyển hàng đã bị cấm do một quy định yêu cầu phi công phải luôn nhìn thấy được máy bay điều khiển của mình.

"Những quy định do FAA kiến nghị đối với UAS cỡ nhỏ [Unmanned Aircraft Systems – Hệ Thống Máy Bay Không Người Lái] có thể mất một hoặc hai năm để được áp dụng, dựa trên kiến nghị, thậm chí khi đó những quy định này cũng sẽ không cho phép Prime Air hoạt động ở Hoa Kỳ", Paul Misener, phó chủ tịch chính sách công chúng của Amazon phát biểu. "Chúng tôi quyết tâm hiện thực hóa viễn cảnh cho Prime Air và chuẩn bị triển khai ở chỗ nào mà có điều luật ủng hộ chúng tôi."

Dịch vụ vận chuyển hàng bằng máy bay không người lái của Amazon có thể sẽ khởi động ở bên ngoài nước Mỹ, những nơi mà việc vận chuyển bằng máy bay điều khiển đã trở thành một thực tế. Tháng 9, DHL bắt đầu chuyển thuốc bằng máy bay điều khiển ở Đức.

Quy định được kiến nghị này là một dấu mốc trọng yếu trong quá trình tích hợp UAS, và cũng là một điều luật lẽ ra đã phải có từ trước – AUVSI CEO Brian Wynne

 Những yêu cầu linh hoạt

Những quy định này cung cấp một hướng dẫn chung cho các hoạt động của máy bay điều khiển dùng cho thương mại: Máy bay phải nhẹ hơn 55 pound (khoảng 25kg), ở dưới độ cao 55 feet (khoảng 16,7 mét) , chỉ bay từ lúc sáng sớm đến chiều, và dưới vận tốc 100 dặm một giờ. Người điều khiển ít nhất phải 17 tuổi, qua một bài kiểm tra kiến thức và được tiến cử bởi cơ quan Quản Lý An Ninh Vận Chuyển (TSA).

Máy bay điều khiển cũng không được bay "trên bất kỳ ai không có liên quan trực tiếp đến hoạt động này" dù rằng độ cao cụ thể là bao nhiêu lại không được nêu ra.

Hiệp hội Các Hệ Thống Phương Tiện Không Người Lái Quốc Tế (AUVSI) hoan nghênh những kiến nghị quy định đã từ lâu được mong chờ này.

"Quy định được kiến nghị này là một dấu mốc trọng yếu trong quá trình tích hợp UAS, và đáng lẽ đã phải có từ lâu" AUVSI CEO Brian Wynne phát biểu. "Công nghệ UAS vẫn phải nằm yên đó trong khi nhiều người sử dụng có tiềm năng chờ đợi khung quản lý có thể bắt kịp."

FAA sẽ mở rộng những kiến nghị bằng cách cho công chúng bình luận trong vòng 60 ngày và còn nhấn mạnh rằng quy định này chưa phải là quyết định cuối cùng. Thư ký của FAA Anthony Foxx phát biểu trong một buổi hội thảo từ xa rằng cơ quan này vẫn đang nghiên cứu những máy bay điều khiển, và việc được ưu tiên ngoại lệ đối với những quy định này cũng là một phần vấn đề.

Amazon yêu cầu được ngoại lệ với những quy định của FAA hồi tháng 6 năm 2014 nhưng không được chấp thuận, và trong một bức thư viết tháng 12 họ nói rằng họ lên kế hoạch dời một số hoạt động thử nghiệm ra ngoài nước Mỹ do những quy định khó khăn.

 

Dịch bởi: Mai Mai

 

bài viết đặc sắc trong tháng 07/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục