Bài viết liên quan:

The mole and his mother

A little Mole once said to his Mother:

"Why, Mother, you said I was blind! But I am sure I can see!"

Mother Mole saw she would have to get such conceit out of his head. So she put a bit of frankincense before him and asked him to tell what it was.

The little Mole peered at it.

"Why, that's a pebble!"

"Well, my son, that proves you've lost your sense of smell as well as being blind."

Boast of one thing and you will be found lacking in that and a few other things as well.

Source: Library of Congress Aesop Tales

 

 

Mẹ con chuột chũi

Một lần, chuột chũi con nói với mẹ mình:

"Tại sao mẹ lại bảo con bị mù! Con thì chắc chắn rằng con có thể nhìn thấy!"

Chuột chũi mẹ thấy cô cần phải đưa tính tự phụ ra khỏi đầu con mình. Vì vậy, cô đặt một ít trầm hương trước mặt con và hỏi chuột chũi con đấy là cái gì.

Chuột chũi con chăm chú nhìn vào nó.

"Tại sao, đó là viên sỏi!"

"Vâng, con trai của tôi, con đã chứng minh rằng con không chỉ mù mà còn mất luôn khứu giác của mình."

Khi tự mãn về một điều, bạn sẽ tìm thấy sự thiếu sót trong đó và một vài điều khác nữa.

 

Dịch bởi: cepnguyen