Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Công nghệ thông tin
  4. Microsoft giúp đỡ Việt Nam chiến đấu chống lại tội phạm mạng

Microsoft giúp đỡ Việt Nam chiến đấu chống lại tội phạm mạng

11/05/2016
Mức trung cấp

Microsoft gives a helping hand to Vietnam’s fight against cybercrime

At the Security World 2016 organised by the Ministry of Public Security in Hanoi last week, VIR talked to Keshav Dhakad, regional director of Microsoft Digital Crimes Unit (DCU) for the Asia region about Microsoft’s role of trusted advisor in the security worldwide.

How do you assess the cyber security in Vietnam?

Vietnam, which is increasing its investments in IT Infrastructure, consumption and modernisation of businesses, banking  and finance industry, and government departments and public services, is increasingly facing the cybercrime attacks and threats, unless cybersecurity is given a comprehensive attention.

The general cyber threats are of all kinds - from compromise of systems, online banking fraud, denial of service attacks (DDoS), theft of business data, stealing confidential information and disruption of IT based services.

The problem becomes more compounded when there is a lack of awareness and sensitisation around risks from cybercrime, poor IT management and governance, insufficient cybersecurity practices, and unsecure IT supply chain through large scale use of non-genuine/pirated software.

A report by Vietnam Information Security Association (VNISA) has provided some good insights into the challenges and opportunities.

As the world’s leading IT company, what is Microsoft doing to cope with cyber crimes?

Microsoft has the longest experience in the IT industry in cybercrime issues, which provides us a very unique perspective of rising cybersecurity challenges and how to effectively deal with the trends.

We invest over $1 billion every year in security alone through innovation research and development (R&D) and strategic accusations.

For Microsoft, cybersecurity is a No.1 priority to protect its platform and infrastructure, which translates to protecting and providing security to its large customer base.

With Trustworthy Computing (TWC) initiative, which started 14 years back, an extensive attention was paid to how Microsoft engineers were coding the software in a highly secure way, to make the software inherently secure.

On top of it, Microsoft has made huge investments in building a security “built-in” strategy for all its products and cloud services, which enables our customers to protect, detect and respond faster.

What makes Microsoft very effective in analysing and assessing the rising cybercrime threats is its global security intelligence graph – a collection of high value threat intelligence through billions of end-points/systems where Microsoft software is being consumed, which gives the company visibility to the latest threats across the world.

It’s a very unique way to use “infrastructure as a sensor” to have the best intelligence in place.

Security innovations in Windows 10, enterprise grade security in Cloud solutions (Azure, Office 365 and InTune), investments in Machine Learning by way of advancements in advanced threat analytics, behavioural analytics, log analysis, access and identity management, and high-end security services, are just few examples of Microsoft’s efforts in bringing “trust” before our customers and partners.

Besides TWC, Microsoft other core assets in cybersecurity are Enterprise Cybersecurity Group (ECG), for providing best security services and solutions to its enterprise customers, Cyber Defense Operations Center (CDOC), a 24/7/365 facility manned by top security team experts in the company, to protect, detect and respond to threats to its infrastructure, facilities and customers, and the Cybercrime Center, home to Microsoft Digital Crimes Unit (DCU), a team having unique capability to disrupt cybercriminal activities at a global scale through a strong public-private partnerships. DCU also has strong threat intelligence sharing partnerships with CERTs, ISPs & Banks.

What can Microsoft offer to improve the cyber security in Vietnam?

Microsoft brings a comprehensive IT ecosystem and expertise to support cybersecurity efforts in Vietnam, particularly, through its trusted Public Cloud platform.

Microsoft has recently signed a Government Security Program (GSP) agreement with the Vietnamese government, through which it would provide designated government agencies online access to source code, information sharing of threats and vulnerability information, technical data about products and services, access to tools, and access to deeper source code review at a Microsoft Transparency Center.

Are there any differentiations between Microsoft’s security products and solutions compared to others’?

We are not competing in the security space with anyone, as much as we wish to differentiate our strong ability to provide “built-in” security capabilities of our product and cloud services, as compared to “bolt on” traditional practices.

Our Trusted Cloud principles, practices and investments around (i) privacy by design, (ii) built-in security, (iii) continuous compliance, (iv) and transparency services, provide a comprehensive peace of mind on security to our customers, while providing tremendous productivity, mobility, and cost benefits.

Source: VIETNAMNET

 

 

Microsoft giúp đỡ Việt Nam để chiến đấu chống lại tội phạm mạng.

Tuần trước, tại hội nghị an ninh toàn cầu 2016 được tổ chức tại Hà Nội bởi Bộ Công An, VIR đã nói chuyện với Reskav Ahakad - giám đốc khu vực phòng tội phạm kỹ thuật số Microsoft(DCU) ở Châu Á, về vai trò của các cố vấn đáng tin cậy thuộc Microsoft đối với tình hình an ninh toàn cầu.

Ông đánh giá như thế nào về an ninh mạng ở Việt Nam?

Việt Nam đang tăng đầu tư vào cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, tiêu thụ và hiện đại hóa kinh doanh, ngân hàng và lĩnh vực tài chính, các lĩnh vực của chính phủ và dịch vụ công cộng đang đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng các cuộc tấn công và đe dọa của tội phạm an ninh mạng, điều này chỉ được hạn chế khi an ninh mạng được quan tâm toàn diện.

Đe dọa hệ thống thông tin nói chung gồm tất cả các loại: từ các hệ thống tích hợp, lừa đảo ngân hàng trực tuyến, sự từ chối của các cuộc tấn công dịch vụ (DDos), trộm dữ liệu kinh doanh, ăn cắp thông tin mật và phá vỡ các dịch vụ IT cơ bản.

Vấn đề này trở nên ngày càng phức tạp hơn khi thiếu hiểu biết và nhạy bén xung quanh các rủi ro từ tội phạm mạng, quản lý IT yếu kém, thực hiện an ninh mạng không đầy đủ và hệ thống cung cấp IT không đảm bảo khi sử dụng trên phạm vi lớn các phần mềm không bản quyền / không chính thống.

Một báo cáo của Hiệp hội an ninh thông tin Việt Nam ( VNISA) đã đưa ra một số nhìn nhận thấu đáo đối với các cơ hội và thách thức.

Với tư cách là một công ty Công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, Microsoft đang làm gì để đối phó với các tội phạm mạng?

Microsoft có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ thông tin về các vấn về tội phạm mạng, đưa ra cho chúng ta một viễn cảnh duy nhất của việc gia tăng các thách thức đối với an ninh mạng và việc giải quyết có hiệu quả các xu hướng này.
 

Chúng tôi đầu tư hơn 1 tỷ đô mỗi năm cho an ninh nói riêng thông qua sự đổi mới nghiên cứu và phát triển (R&D) và các quy kết chiến lược

Đối với Micrososft, an ninh mạng là ưu tiên số một để bảo vệ cơ sở hạ tầng của mình và tiến hành cung cấp và bảo vệ đối với khách hàng rộng lớn của Microsoft.

Với nhà tiên phong Trustworthy Computing (TWC), từ khi bắt đầu 14 năm về trước, mối quan chuyên biệt đó đã đầu tư nhiều cho các kỹ sư của Micrososft để mã hóa phần mềm có độ an toàn cao để tạo ra phần mềm có tính bảo mật cao.

Trên hết, Microfsosft đã đầu tư lớn vào việc xây dựng chiến lược an ninh "built -in" cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ đám mây, để có thể bảo vệ các khách hàng của chúng ta, phát hiện và phản hồi nhanh hơn.

Những gì khiến Micrososft đẩy mạnh phân tích và ước tính sự sự đe dọa các tội phạm mạng gia tăng là biểu đồ tình báo an ninh toàn cầu - thu thập tin tức nguy hại có giá trị cao thông qua hàng tỷ hệ thống/điểm nút nơi phần mềm Micrososft đang được sử dụng, đưa ra sự minh bạch công ty đối với những mối nguy mới nhất trên toàn thế giới.

Đó là cách duy nhất để sử dụng "cơ sở hạ tầng như một cảm biến" là nơi để có tin tức tốt nhất.

Những đổi mới an ninh trong Windows 10, an ninh cấp công ty trong các giải pháp đám mây (Azure, Office 365 and InTune) đầu tư vào Máy Học Khôn như là sự thúc đẩy phân tích những mối nguy hại ban đầu, phân tích hành vi, phân tích nhật ký người dùng, truy cập và quản lý danh tính, và các dịch vụ an ninh cao cấp là một vài ví dụ về các nỗ lực của Microsoft trong việc mang lại sự "tin tưởng" trước khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

Bên cạnh đó TWC và những tài sản cốt lõi khác của Microsoft là ECG, nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ bảo mật tốt nhất và các giải pháp cho khách hàng doanh nghiệp của mình, Trung tâm CDOC hoạt động liên tục 24 giờ trong ngày liên tục tất cả 365 ngày trong năm bởi các chuyên gia trong nhóm bảo mật hàng đầu của công ty, để bảo vệ, phát hiện và ứng phó với các mối đe dọa cơ sở hạ tầng, phương tiện và khách hàng của mình, và Trung tâm tội phạm mạng, cái nôi của Microsoft Digital Crimes Unit (DCU), một nhóm có khả năng duy nhất để phá vỡ các hoạt động tội phạm ảo ở quy mô toàn cầu thông qua giao thức giữa công- tư hợp tác chặt chẽ. DCU cũng có quan hệ đối tác chia sẻ thông tin tình báo mối đe dọa mạnh mẽ với CERT, ISP & Ngân hàng.

Microsoft có thể làm gì để đảm bảo an ninh mạng ở Việt Nam?

Microsoft mang đến một môi trường CNTT lành mạnh toàn diện và hỗ trợ chuyên môn để tạo ra môi trường an ninh mạng tại Việt Nam, đặc biệt, thông qua nền tảng đáng tin cậy với công nghệ Công đám mây của mình.

Microsoft gần đây đã ký một (GSP) thỏa thuận Chương trình An ninh Chính phủ với chính phủ Việt Nam, thông qua đó nó sẽ cung cấp cho các cơ quan chính phủ được truy cập trực tiếp vào mã nguồn, chia sẻ thông tin các mối đe dọa và các thông tin dễ bị tổn thương, dữ liệu kỹ thuật về sản phẩm và dịch vụ, truy cập vào các công cụ, và tiếp cận sâu hơn xem xét mã nguồn tại một minh bạch tại trung tâm thông tin của Microsoft.

Có bất kỳ sự khác biệt này giữa các sản phẩm bảo mật của Microsoft và các giải pháp so với các công ty khác?

Chúng tôi không cạnh tranh thị phần an ninh với bất kỳ công ty nào, điều mà chúng tôi muốn tạo sự khác biệt là khả năng mạnh mẽ của chúng tôi khi cung cấp khả năng bảo mật "Xây dựng mở" kết nối với các sản phẩm dịch vụ và điện toán đám mây của chúng tôi, so với cách làm bảo mật "riêng biệt" như cách làm truyền thống.

Với những quy tắc đáng tin cậy của công nghệ đám mây, các trải nghiệm và các khoản đầu tư của chúng tôi về (i) sự riêng tư bằng cách thiết kế, (ii) giao thức an ninh mở, (iii) sự tuân thủ liên tục, (iv) và minh bạch các dịch vụ, cung cấp một nền toàn diện an toàn về an ninh mạng cho khách hàng của chúng tôi, trong khi đó chúng tôi cũng cung cấp các lợi ích to lớn năng suất, tính linh hoạt, và chi phí.

 

Dịch bởi: duyennguyen87

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục