Bài viết liên quan:

EACH PICTURE HAS TWO SIDES

One day a mule was in a very playful mood. So, she began to frisk about and run over long distances. Thus she got convinced that she could outrun even the fastest animal on the earth.

While frisking, the mule thought, “My mother was a mare. She must have been a racer. That’s why I am able to run so fast.”

After some time, she got tire and wanted to take rest. So, she stopped running and stood still at a place.

The mule asked herself, “From whom have I inherited this fatigue?”

She thought hard and said to herself, “I must have inherited it from my father who was just a donkey. He used to carry heavy loads and was all the time exhausted.”

Source: Kids Front

 

 

 

Mỗi bức tranh đều có hai mặt

Một hôm, một con la đang rất vui tươi, phấn khởi.Vì thế, cô ấy bắt đầu vẫy cái đuôi và chạy khắp quãng đường dài. Do đó, cô ấy tin chắc, cô ấy có thể chạy nhanh hơn bất kì các động vật nào chạy nhanh nhất trên trái đất.

Đang nô đùa thì con la nghĩ: " Mẹ là một con ngựa cái. Bà ấy chắc hẳn là một chiếc xe đua. Đó là lý do tại sao tôi chạy nhanh như vậy."

Sau một thời gian, cô ấy cảm thấy mệt và muốn được nghỉ ngơi. Vì vậy, cô ấy không chạy nữa và đứng lại một chỗ.

Con la tự hỏi mình:"Tôi thừa hưởng sự mệt mỏi này từ ai?"

Cô ấy nghĩ rất nhiều và tự nói vơi bản thân:" Tôi chắc chắn đã thừa hưởng từ bố mình, ông ấy chỉ là một con lừa. Ông ấy đã từng mang vác nặng và ngày càng trở nên kiệt sức."

 

Dịch bởi: buihoa1509