Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Khoa học - Công nghệ
  3. Khoa học - Nghiên cứu
  4. Một công ty của Việt Nam giới thiệu giải pháp công nghệ cao để bảo vệ sông, đê biển

Một công ty của Việt Nam giới thiệu giải pháp công nghệ cao để bảo vệ sông, đê biển

22/03/2016
Mức trung cấp

VN company offers hi-tech to protect rivers, sea dykes

A technology solution developed by Ba Ria-Vung Tau Urban Sewerage and Development Ltd Company (BUSADCO) to develop prefabricated barriers to protect river banks and sea dykes has been honored.

The BUSADCO solution was recently recognized as one of the top ten science and technology developments of 2015, as selected by the Science and Technology Journalists' Club.

Newly developed solutions are chosen based upon six categories – mechanisms and policy, social sciences and humanities, fundamental research, applied research, international co-operation and honouring scientists.

The BUSADCO tech solution was developed by company general director Hoang Duc Thao, who also owns more than 40 scientific products that are highly appreciated by domestic and international scientists.

The BUSADCO tech solutions include cubes, pillars and combined structures that minimise erosion, sliding and pushing.

Products are prefabricated in a factory. Compared to traditional solutions, the construction process takes only one-third of the usual time, while the cost is reduced by at least 20%. Prefabrication also helps overcome numerous challenges caused by weather, climate and hydrology, while remaining convenient for operations and maintenance.

The products are used in coastal areas and HCM City.

Tran Dang Nghia, vice director of HCM City's Anti-flooding Programme, said that the products helped reinforce weak ground, noting that the city's soil was generally weak and unstable due to daily high tides.

Other evens listed in Viet Nam's top 10 science and technology events in 2015, as announced by the Science and Technology Journalists' Club, are the successful transplanting of kidneys taken from ‘non-heart-beating' patients in June. Vietnam ranks third among ASEAN countries in the Global Innovation Index 2015 and Tech start-up festival launched in Ha Noi in May.

Source: VIETNAMNET

 

 

Một công ty của Việt Nam giới thiệu một giải pháp công nghệ cao để bảo vệ đê sông, đê biển

Một giải pháp công nghệ được phát triển bởi Công ty TNHH đô thị Thoát nước và Phát triển Bà Rịa-Vũng Tàu (BUSADCO) để phát triển các con đê tiền chế để bảo vệ bờ sông, bờ biển đã được vinh danh.

Giải pháp BUSADCO gần đây đã được công nhận là một trong mười phát triển khoa học và công nghệ hàng đầu của năm 2015, theo sự lựa chọn của Câu lạc bộ nhà báo Khoa học và Công nghệ.

Giải pháp mới được chọn để phát triển dựa trên sáu loại - cơ chế và chính sách, khoa học xã hội và nhân văn, nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, hợp tác quốc tế và tôn vinh các nhà khoa học.

Giải pháp công nghệ BUSADCO được phát triển bởi Tổng giám đốc công ty là ông Hoàng Đức Thảo, người cũng sở hữu hơn 40 sản phẩm khoa học được đánh giá cao bởi các nhà khoa học trong nước và quốc tế.

Giải pháp công nghệ cao BUSADCO bao gồm các hình khối lập phương, cột trụ và các cấu trúc kết hợp để giảm thiểu xói mòn, sự trượt và đẩy.

Các sản phẩm sẽ được đúc sẵn trong nhà máy. So với các giải pháp truyền thống, quá trình xây dựng cho giải pháp mới chỉ mất một phần ba thời gian bình thường, trong khi chi phí được giảm ít nhất 20%. Sản phẩm tiền chế cũng giúp vượt qua nhiều thách thức do thời tiết, khí hậu và thủy văn đem lại, trong khi đó còn rất thuận tiện trong việc vận hành và bảo trì.

Các sản phẩm này sẽ được sử dụng cho những khu vực ven biển và TP HCM.

Ông Trần Đăng Nghĩa, Phó giám đốc của Chương trình chống ngập lụt TP HCM, cho biết rằng các sản phẩm giúp củng cố nền đất yếu và cũng lưu ý rằng nền đất của thành phố nói chung là khá yếu và không ổn định do thủy triều lên cao hàng ngày.

Những sự kiện khác được liệt kê trong top 10 các sự kiện khoa học và công nghệ hàng đầu của Việt Nam trong năm 2015, theo công bố của câu lạc bộ các nhà báo Khoa học và Công nghệ, là cấy thành công thận lấy từ bệnh nhân mà tim không còn đập vào tháng Sáu. Việt Nam đứng thứ ba trong số các nước ASEAN trong Chỉ số Đổi mới toàn cầu năm 2015 và lễ hội công nghệ bắt đầu ra mắt tại Hà Nội vào tháng Năm.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục