Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Thời sự
  3. Giáo dục
  4. Một giáo viên dạy tiếng Anh thực sự hiểu học viên đang gặp phải khó khăn gì

Một giáo viên dạy tiếng Anh thực sự hiểu học viên đang gặp phải khó khăn gì

22/09/2015
Mức trung cấp

ESL teacher knows how his students feel

Dirk Seidel knew that if he was going to make a new life in the United States he had to learn English. Speaking only German when he arrived as a refugee in 1957, Seidel was determined not only to speak, read and write English, but also to "really understand" the language.

Appreciative of the help he received, Seidel now volunteers as an English tutor for the Amado-Sahuarita Adult Learning Program and is among the few non-native English speaking instructors.

"I want to pay back the kindness that many people showed me when I first arrived here," Seidel said. "I can relate to the students because I know first-hand how it feels to not know how to speak English because I have been there."

Seidel and his family were among the millions of people displaced during the annexation of parts of Central Europe by Nazi Germany between 1938 and 1945.

"It was a period of what was called ethnic cleansing, a terrible time for everybody. Our area was completely bombed out and we were left with nothing," Seidel said. "My father was able to eventually reopen his restaurant business, but I decided to come to America."

Seidel applied for a refugee visa and was sponsored by a Congregationalist church in Boston, arriving in 1957. He enlisted in the U.S. Air Force in 1958, where he continued learning English, and received his U.S. citizenship in 1961. Leaving the military in 1962, Seidel landed a job with Texas Instruments, where he worked for 35 years, retiring in the mid 1990s as an operations manager overseeing hundreds of employees.

"My language skills were limited but improving, and I needed more education so I enrolled in evening college classes at the University of Rhode Island to improve my language skills and became completely immersed in English," he said. "I eventually got my B.A. in business administration."

Seidel said throughout his education and working career, friends and colleagues were "very quick to help and were very supportive."

"People were kind enough to want me to succeed," Seidel said. "This is what I want other people who want to learn English to understand. There are people who want to help them and I want to be part of that."

Around the globe 

Seidel and his wife, Alberta, moved to Quail Creek 12 years ago, and for the past three years, Dirk has volunteered as an English as a Second Language tutor.

"I have had not only Spanish-speaking students who want to learn English, but my classes have also included students from Vietnam, South Korea, Colombia and Puerto Rico," he said.

In fact, one of Seidel's former students from Colombia is now teaching Spanish to English-speaking students.

ASALP program director Shawna Hansen said having Dirk as a tutor "is an inspiration to others."

"The fact that English is Dirk's second language is remarkable," she said. "He has been so loyal to the program and lives by the belief of giving to others."

The mission of the Amado-Sahuarita Adult Learning Program is to work with underserved adults living in southern Pima County.

ASALP offers ESL classes as well as pre-General Educational Development and GED test preparation, as well as citizenship test preparation.

"We added the pre-GED classes because we found that some of the students just needed more instruction," Hansen said. "We have expanded the program and have had great success."

Starting in September, classes will be held at Good Shepherd United Church of Christ in Sahuarita, the Sahuarita High School library and Sopori Elementary School in Amado. Two 14-week sessions are held in the fall and spring.

"Dirk will be back again teaching English in the Sahuarita High School library," Hansen said. "Last session, he had a student from the Congo who is associated with Freeport McMoRan. Students who enroll really have a passion to learn the language and Dirk is passionate about teaching them."

Hansen recently attended a potluck along with several women taking ESL classes in Amado, many planning to enroll again this fall.

"What I discovered was incredible," Hansen said. "These women, many of whom are working as room cleaners in hotels, agreed that they just want to be able to talk to their children's teachers. Their hope is to be able to understand English enough to help their children get an education and get better jobs. That's why this program is so important."

 

Giáo viên dạy tiếng Anh ngữ ngôn ngữ thứ 2 (ESL) hiểu học viên đang gặp phải khó khăn gì

Dirk Seidel biết rằng nếu anh ấy muốn bắt đầu một cuộc sống mới tại Hoa Kỳ anh đã học tiếng Anh. Khi anh đến nước này như một người tị nạn vào năm 1957 anh chỉ biết nói tiếng Đức, Seidel xác định rằng không những chỉ nói, đọc và viết tiếng Anh, mà anh còn cần "thực sự hiểu" ngôn ngữ này.

Đánh giá cao sự giúp đỡ mà mình nhận được, Seidel giờ tình nguyện trở thành gia sư tiếng Anh cho chương trình học tiếng Anh dành cho người lớn Amado - Sahuarita và là một trong số ít các giảng viên không phải là người tiếng Anh bản địa.

"Tôi muốn đáp lại sự tử tế mà nhiều người dành cho tôi khi tôi lần đầu tiên đến đây" Seidel nói. "Tôi muốn giúp đỡ các sinh viên vì tôi biết người thiếu kinh nghiệm cảm thấy như thế nào khi không biết phải làm thế nào để nói tiếng Anh vì tôi đã từng như thế. "

Seidel và gia đình ông là một trong số hàng triệu người phải di cư trong quá trình sáp nhập của khu vực Trung Âu bởi Đức Quốc xã giữa những năm 1938 và 1945.

"Đó là thời kỳ của những gì được gọi là thanh lọc sắc tộc, một thời gian khủng khiếp đối với tất cả mọi người. Khu vực của chúng tôi đã hoàn toàn bị tàn phá bởi những vụ đánh bom và chúng tôi không còn lại gì" Seidel nói. "Cha tôi cuối cùng đã có thể để mở cửa trở lại kinh doanh nhà hàng của mình, nhưng tôi đã quyết định đến Mỹ."

Seidel nộp đơn xin visa tị nạn và nhận được sự giúp đỡ bởi nhà thờ Congregation tại Boston, đến năm 1957. Ông gia nhập vào lực lượng không quân Mỹ vào năm 1958, nơi ông tiếp tục học tiếng Anh và nhận được quyền công dân Mỹ vào năm 1961. Rời quân ngũ vào năm 1962, Seidel có được một công việc tại Texas Instruments, nơi ông làm việc trong 35 năm như một người quản lý hoạt động giám sát hàng trăm nhân viên và nghỉ hưu vào giữa những năm 1990.

"Kỹ năng ngôn ngữ của tôi còn hạn chế nhưng dần được cải thiện và tôi cần được học nhiều hơn nên tôi ghi danh vào các lớp đại học buổi tối tại trường Đại học Rhode Island để cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình và trở nên hoàn toàn đắm mình trong tiếng Anh" ông nói. "Tôi cuối cùng đã có được bằng B.A. quản trị kinh doanh."

Seidel nói trong suốt quá trình học tập và làm việc, bạn bè, đồng nghiệp đã "nhanh chóng để giúp đỡ và rất ủng hộ ông".

"Mọi người đều muốn tôi thành công" Seidel nói. "Đây là những gì tôi muốn người khác, những người muốn học tiếng Anh hiểu được. Có những người luôn muốn giúp đỡ họ và tôi muốn là một trong số đó."

Trên khắp thế giới

Seidel và vợ ông, bà Alberta, chuyển đến Quail Creek cách đây 12 năm và trong ba năm qua, Dirk đã tình nguyện trở thành gia sư tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2.

"Tôi có cả sinh viên nói tiếng Tây Ban Nha, những người muốn học tiếng Anh và lớp học của tôi cũng có cả sinh viên từ Việt Nam, Hàn Quốc, Colombia và Puerto Rico" ông nói.

Trên thực tế, một trong những cựu học sinh Seidel đến từ Colombia hiện đang giảng dạy tiếng Tây Ban Nha cho các học sinh nói tiếng Anh.

Bà Shawna Hansen giám đốc của chương trình ASALP cho biết có Dirk như là một gia sư "trở thành một nguồn cảm hứng cho những người khác."

"Thực tế rằng tiếng Anh - ngôn ngữ thứ 2 của Dirk là rất đáng kể " cô nói. "Ông đã rất trung thành với chương trình và sống bằng niềm tin chia sẻ cho những người khác."

Nhiệm vụ của Chương trình học tiếng Anh dành cho người lớn Amado - sahuarita là làm việc với người lớn sống ở miền nam Pima County.

ASALP cung cấp các lớp học ESL cũng như pre-General Educational Development and GED test preparation, cũng như chuẩn bị thi quốc tịch.

"Chúng tôi mở thêm các lớp pre - GED vì chúng tôi thấy rằng nhiều sinh viên cần được hướng dẫn hơn" Hansen nói. "Chúng tôi đã mở rộng chương trình và đã có thành công lớn."

Bắt đầu từ tháng Chín, các lớp học sẽ được tổ chức tại nhà thờ Good Shepherd United ở Sahuarita, thư viện trường trung học Sahuarita và trường tiểu học Sopori ở Amado. Hai khóa học kéo dài 14 tuần được tổ chức vào mùa thu và mùa xuân.

"Dirk sẽ trở lại giảng dạy tiếng Anh trong thư viện của trườngtrung học Sahuarita" Hansen nói. "Khóa học cuối, ông đã có một học sinh từ Congo người có liên quan đến Freeport McMoRan. Học sinh ghi danh thực sự có một niềm đam mê để học ngôn ngữ và Dirk thì đam mê giảng dạy họ. "

Hansen vừa tham dự một bữa ăn cùng với một số phụ nữ tham gia các lớp ESL ở Amado, có rất nhiều kế hoạch để đăng kí học một lần nữa vào mùa thu này.

"Những gì tôi phát hiện ra là không thể tin được" Hansen nói. "Những người phụ nữ, nhiều người trong số đó đang làm việc như là người lau dọn phòng trong khách sạn, chỉ muốn có thể nói chuyện được với giáo viên của con em họ. Họ hy vọng có thể hiểu tiếng Anh đủ để giúp con cái của họ có được một nền giáo dục và có được việc làm tốt hơn. Đó là lý do tại sao chương trình này là rất quan trọng."

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục