Mr. Bill Sài Gòn học tiếng Anh giao tiếp qua phim Mỹ

| Các học tiếng Anh qua phim ảnh (Tác giả: Ce Phan)

Một ngày tháng 3 năm 2007, ông Be Ri (Barry) lang thang phương nam. Tại chợ Bến Thành, ông gặp ông Trần Sơn Hùng. Kết quả là một đoạn phim khoảng năm phút được để lên YouTube. 

Chẳng bao lâu, nhiều người trong và ngoài nước biết đến ông Hùng với hiệu Biêu Sài Gòn (Bill Saigon). Ông nói tiếng Anh giống như một ông già người Mỹ nên nhiều người chú ý đến ông. Với tính tình vui vẻ nên nhiều người muốn gặp ông. Ông đến thật nhanh rồi ra đi cũng lẹ. Một ngày tháng 8 năm 2008, ông vĩnh viễn ra đi...

 

Ba năm đã trôi qua nhưng trên Youtube người ta vẫn còn bàn tán về ông.
Sau đây là toàn bộ cuộc nói chuyện giữa Barry và Mr Bill Saigon:

~ OK! So what is your name? (Ơ! Vậy ông tên gì?)
-- My name Bill. (Tôi tên Biêu.)
~ Bill? (Biêu?)
-- B I L L. (Bi Ai Eo Eo.)
~ Bill? (Biêu?)
-- American name. (Tên Mỹ.)
~ American name of Bill? (Tên Mỹ là Biêu?)
-- Right. You know why I take American name? (Phải. Ông biết tại sao tôi có tên Mỹ không?)
~ No. Why? (Không. Tại sao?)
-- Because I had some my friend it is American people I worked together in the war. (Tại vì tôi có người bạn Mỹ làm việc chung trong thời chiến.)
~ You worked with him in the war? (Ông làm việc với ông ấy trong thời chiến?)
-- He a preacher. (Ông ấy là linh mục.)
~ Preacher? (Linh mục?)
-- Yeah. He a preacher. (Ờ. Ông ấy là linh mục.)
~ I see. (Thì ra là vậy.)
-- He don't understand Vietnamese. I tell him English he understand. (Ông ấy không hiểu tiếng Việt. Tôi nói tiếng Anh thì ông ấy mới hiểu.)
~ Well! You speak English very well. (Ơ! Ông nói tiếng Anh khá lắm.)
-- Really? (Thật hả?)
~ Yes! (Thật!)
-- I not school. I not learn English. I look American movie. (Tôi không có đến trường. Tôi không có đi học tiếng Anh. Tôi xem phim Mỹ.)
~ Movies? (Phim?)
-- I learn myself. (Tôi tự học.)
~ Really? (Thật hả?)
-- Yeah! (Ờ!)
~ Wow! (Ồ!)
-- Some body told me American accent right? (Có người hỏi tôi nói giọng Mỹ phải không?)
~ Right. (Phải.)
-- American accent. But every body come here they see me say "Ah! Accent American, that good accent." I say "No sweat!" (Giọng Mỹ. Nhưng mọi người đến đây gặp tôi và nói "Ô! Giọng Mỹ, giống lắm." Tôi nói "Chẳng nhằm nhò gì!")
~ No sweat. (Chẳng nhằm nhò gì.)
-- No sweat! (Chẳng nhằm nhò gì!)

Mr Bill đã 60 tuổi chuyên bán postcard ở Sài gòn nhưng điều đáng ngạc nhiên là dù đã ngần ấy tuổi và chưa từng qua bất kỳ trường lớp tiếng Anh nào, ông cụ móm mém vẫn khiến người ta tròn mắt thán phục bởi những câu “What’s up man?”, “What’s the hell brother?”, “Oh my God”… phát âm bằng giọng Mỹ cực chuẩn…

Nhưng ngạc nhiên hơn nữa là Bill tâm sự rằng ông học tiếng Anh hoàn toàn thông qua việc xem phim Mỹ chứ không hề có giáo viên dạy.
Quả thật, những “Oh my God!”, “What’s up?” hay “What the hell?” tràn ngập trong phim Mỹ được Bill sử dụng đúng ngữ cảnh với lối nói chẳng khác mấy so với các tài tử Hollywood.
Thậm chí, Bill còn ghi 1 câu châm ngôn rất hay trong lòng bàn tay và đọc cho người bạn mới quen:
“The most beautiful things in the world can not been seen nor touched, but are felt in the heart.” (Những điều tốt đẹp nhất trên thế giới đều không thể nhìn hay sờ thấy được mà phải cảm nhận bằng trái tim).

THẬT ĐÁNG KHÂM PHỤC!

Xem Mr. Bill nói tiếng Anh với Barry- part 1

Xem Mr. Bill nói tiếng Anh với Barry- part 2

Xem Mr. Bill nói tiếng Anh với Barry- part 3

Xem Mr. Bill nói tiếng Anh với Barry- part 4

Nguồn Internet

 

Bài viết liên quan:

 Học tiếng Anh qua các bài hát (Tác giả: Ce Phan)