Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Năng suất quả vải có thể đạt 200,000 tấn

Năng suất quả vải có thể đạt 200,000 tấn

23/05/2015
Mức căn bản

Lychee productivity likely to hit 200,000 tons

Of the total amount, 60 percent or 120,000 tons will be consumed domestically while the remaining 80,000 tons will be left for exports.

Lychees in stock. Photo: portal.haiduong.gov.vn

The market for fresh lychees mainly covers the northern and central regions, such as Hanoi, Hue and Da Nang. Meanwhile, the southern region is expected to make up 43 percent of the total lychee output for local consumption.

For export markets, besides the traditional Chinese market, Vietnamese lychee will penetrate into Laos, Cambodia, Thailand, Singapore, European countries, the US, Japan and the Republic of Korea.

The Plant Protection Department under the ministry has said that Vietnamese fresh lychees have received a “welcome signal” from the Australian market. Accordingly, lychee growers and processing enterprises need to follow specific technical requirements such as quarantine and packaging standards.

Source: QDND

 

 

Sản lượng vải thiều có thể đạt 200.000 tấn

Tổng sản lượng đạt 60 % tương ứng với 120.000 tấn vải sẽ được tiêu thụ nội địa trong đó còn lại 80.000 tấn sẽ được xuất khẩu

Những trái vải ở trong kho dự trữ.

Thị trường vải tươi chủ yếu ở phía Bắc và nhưng khu vực trung tâm như Hà Nội, Huế và Đà Nẵng. Trong khu vực phía Nam chiếm khoảng 43 % tổng sản lượng tiêu thụ nội địa

Đối với thị trường xuất khấu, bên cạnh thị trường truyền thống như Trung Quốc, Vải thiều Viaatj Nam cũng sẽ xâm nhập vào các thị trường như Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, các nước Châu ÂU, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc

Cục Bảo vệ thực vật thuộc Bộ đã phát biểu Vải thiều Việt Nam đã nhận được một tín hiệu từ thị trường Úc. Theo đó, người nông dân trồng vải và các doanh nghiệp chế biến cần làm theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể như tiêu chuẩn kiểm định và đóng gói

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 04/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục