Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Nền kinh tế Việt Nam sẽ không thể tốt hơn trong năm tới

Nền kinh tế Việt Nam sẽ không thể tốt hơn trong năm tới

16/11/2015
Mức trung cấp

Vietnam economy won’t be better next year: economist

The economy will continue to recover but slowly, the head of a government think tank opines, adding its sustainability is suspect.

Vietnam’s economy will continue to recover but at a slow pace next year, and the sustainability of its rebound appears weak, a senior economist has warned.

Nguyen Dinh Cung, head of the Central Institute for Economic Management, said: “The recovery in 2013-15 was driven by the growth in the mining industry. But such growth isn’t sustainable because we can’t drill for oil and dig for coal forever.”

The country’s gross domestic product grew 5.03 percent in 2012, the slowest pace in 13 years, amid a global economic slowdown. But it has recovered since 2013 and the government now expects 6.5 percent growth this year.

Last September the manufacturing Purchasing Managers’ Index (PMI) fell below the 50-point threshold, to 49.5, for the first time in two years, indicating a contraction in manufacturing for the month.

“This meant factory growth possibly reached its limit,” Cung said while speaking at a seminar on the country’s growth prospects for 2016 held by the CEO Club Ho Chi Minh City on Wednesday.

He also pointed out that the agricultural sector has encountered many difficulties and has been on a downward trend this year because its production mode, which mainly relies on household farming, is no longer suitable.

“Another factor that makes the economic growth not really sustainable is that the production sector still relies too much on imports.

“That is the reason why as soon as demand increased and the economy recovered, the trade deficit returned.”

The trade gap hit US$4.03 billion in the first nine months of this year, swinging from a surplus in the last three years. China continued to be the biggest source of goods for Vietnam, accounting for nearly 30 percent of its total imports.

Cung also expressed concern over the budget.

“The budget deficit has increased. Public debt has risen rapidly, especially in the past several years. These things will harm both economic stability and long-term growth.”

Worse, he said, this trend is showing no signs of stopping.

“The economy in 2016 won’t be much different compared to 2015. So any hopes for a breakthrough could lead to disappointment.”

‘Serious condition’

Cung said the current lending interest rate – of 9-10 percent – is still higher than “the endurance and health of the business community, especially of small and medium companies, will allow.”

High loan costs push up local companies’ production costs, making it difficult for them to compete with foreign companies, he said.

Hirotaka Yasuzumi, chief representative of the Japan External Trade Organization in Ho Chi Minh City, said Vietnam’s small and medium-sized enterprises are in “serious condition.”

“Only 30 percent of them can access loans. So the government must support them with low-interest loans and credit guarantee.”

The government should also support them in developing human resources and technology to reform their business, he said.

More than 70,000 businesses closed down, went bankrupt or suspended operations in the first nine months of this year, according to the finance ministry.

Only around 53,000 new businesses opened during that period, it said, noting that the p was down 8.7 percent year-on-year.

Source: Thanhnien News

 

 

Nền kinh tế Việt Nam sẽ không thể tốt hơn trong năm tới

Nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi nhưng chậm, người đứng đầu chính phủ phát biểu, nói thêm về sự nghi ngờ tính bền vững của nó.

Nền kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục phục hồi nhưng với tốc độ chậm trong năm tới và tính bền vững của sự phục hồi của nó xuất hiện rất yếu, một nhà kinh tế cấp cao đã cảnh báo.

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết: "Sự phục hồi trong các năm 2013-15 đã được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng của ngành công nghiệp khai thác mỏ. Nhưng tăng trưởng như vậy là không bền vững bởi vì chúng ta không thể khoan dầu và khai thác than mãi mãi."

Tổng sản phẩm quốc nội đã tăng 5,03% trong năm 2012, tốc độ chậm nhất trong 13 năm qua, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng nó đã hồi phục kể từ năm 2013 và chính phủ dự kiến sẽ có mức tăng trưởng 6,5% trong năm nay.

Tháng Chín năm ngoái, chỉ số sản xuất quản lý thu mua (PMI) giảm xuống dưới ngưỡng 50 điểm, 49,5 điểm lần đầu tiên trong hai năm qua, cho thấy sự co vào của sản xuất mỗi tháng.

"Điều này có nghĩa là mức độ tăng trưởng của nhà máy có thể đã đạt đến giới hạn của nó" ông Cung cho biết khi phát biểu tại một hội thảo về triển vọng tăng trưởng của đất nước năm 2016 được tổ chức bởi các CEO Club Thành phố Hồ Chí Minh hôm thứ Tư.

Ông cũng chỉ ra rằng ngành nông nghiệp đã gặp phải rất nhiều khó khăn và đã có xu hướng giảm trong năm nay do phương thức sản xuất chủ yếu dựa vào nông nghiệp hộ gia đình đã không còn phù hợp.

"Một yếu tố khác làm cho sự tăng trưởng kinh tế không thực sự bền vững là khu vực sản xuất vẫn dựa quá nhiều vào nhập khẩu.

"Đó là lý do tại sao ngay khi nhu cầu tăng lên và nền kinh tế phục hồi, thâm hụt thương mại trở lại."

Thâm hụt thương mại của Mỹ đạt 4.03 tỷ USD trong chín tháng đầu năm nay, chuyển từ thặng dư trong ba năm qua. Trung Quốc tiếp tục là nguồn hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam, chiếm gần 30% của tổng lượng nhập khẩu.

Ông Cung cũng bày tỏ lo ngại đối với ngân sách.

"Thâm hụt ngân sách đã tăng lên. Nợ công đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là trong một vài năm qua. Những điều này sẽ gây tổn hại cho cả ổn định kinh tế và tăng trưởng dài hạn."

Tệ hơn nữa, ông cho biết, xu hướng này không cho thấy dấu hiệu dừng lại.

"Nền kinh tế trong năm 2016 sẽ không có nhiều khác biệt so với năm 2015. Vì vậy, bất kỳ hy vọng nào cho một bước đột phá có thể dẫn đến thất vọng. "

'Tình trạng nghiêm trọng'

Ông Cung cho biết lãi suất cho vay hiện tại là từ 9-10% vẫn cao hơn "sự cho phép về độ bền và sức khỏe của cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty vừa và nhỏ".

Chi phí vay vốn cao đẩy chi phí sản xuất công ty trong nước lên cao, khiến các sản phẩm gặp khó khăn khi cạnh tranh với các công ty nước ngoài, ông nói.

Hirotaka Yasuzumi, Trưởng đại diện của Tổ chức Ngoại thương Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh, cho biết doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đang ở trong "tình trạng nghiêm trọng".

"Chỉ có 30 phần trăm trong số họ có thể tiếp cận vốn vay. Vì vậy, Chính phủ phải hỗ trợ họ bằng các khoản vay lãi suất thấp và bảo lãnh tín dụng."

Chính phủ cũng nên hỗ trợ họ trong việc phát triển nguồn nhân lực và công nghệ để cải cách kinh doanh, ông cho biết.

Hơn 70.000 doanh nghiệp đóng cửa, phá sản hoặc đình chỉ hoạt động trong chín tháng đầu năm nay, theo Bộ Tài chính.

Chỉ có khoảng 53.000 doanh nghiệp mới mở ra trong thời gian đó, lưu ý rằng con số đã giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 06/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục