Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Chuyên ngành Kỹ thuật
  3. Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  4. Nền kinh tế của Việt Nam có khả năng tụt hậu so với các nước láng giềng trong 20 năm

Nền kinh tế của Việt Nam có khả năng tụt hậu so với các nước láng giềng trong 20 năm

19/09/2015
Mức căn bản

Vietnam's economy likely to lag behind neighbors in 20 years: report

Without more reforms, the country will never be able to catch up with Thailand and Malaysia, economists say

It will be not easy for Vietnam to catch up with the bigger economies in the region in the next 20 years without thorough reforms, economists have said. 

Nguyen Dinh Cung, chief of the Central Institute for Economic Management, was quoted by news website Saigon Times Online as saying that Vietnam can only reach the current GDP per capita level of Malaysia if its economy maintain an average growth rate of 7 percent per year.

Without major reforms, particularly in budget policies, it will be "extremely challenging" to achieve that growth, he said.

Cung further pointed out that since 2008, Vietnam's GDP per capita has increased by 5 to 6 percent a year.

At a growth rate of 5 percent a year, the country's GDP per capita, which was US$2,052 last year, will not be able to match even the current levels in China and Thailand, he said. 

Cung was speaking at a conference on Sunday, where economists discussed the drafting of "Vietnam 2035 Report," a research project conducted by the government and the World Bank.

Economist Nguyen Quang Thai, another contributor to the report, was concerned about Vietnam's ability to become a knowledge-based economy, which requires a high level of skills and education to create economic benefits. 

Last year Vietnam scored around 3.5 out of 10 on a knowledge economy index released by the Asian Development Bank, far below the Asia and Pacific average of 4.39. Meanwhile, in the last report released by the World Bank in 2012, it ranked 104 out of 145 economies.

Source: Thanhnien News

 

 

Một báo cáo cho biết: Nền kinh tế của Việt Nam có khả năng tụt hậu so với các nước láng giềng trong 20 năm

Nếu không có nhiều cải cách hơn, nước này sẽ không bao giờ có thể bắt kịp Thái Lan và Malaysia, các nhà kinh tế cho biết.

Sẽ không dễ dàng cho Việt Nam để bắt kịp với các nền kinh tế lớn trong khu vực trong 20 năm tiếp theo nếu không có các cuộc cải cách triệt để, các nhà kinh tế đã nói.

Ông Nguyễn Đình Cung, giám đốc của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, đã được trang web tin tức Saigon Times Online trích lời rằng Việt Nam chỉ có thể đạt được mức GDP bình quân đầu người hiện tại của Malaysia nếu nền kinh tế nước này duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình 7% mỗi năm.

Nếu không có những cuộc cải cách lớn, đặc biệt trong các chính sách ngân sách, thì nó sẽ là "thách thức cực kì lớn" để đạt được mức tăng trưởng đó, ông nói.

Ông Cung tiếp tục chỉ ra rằng kể từ năm 2008, GDP bình quân đầu người của Việt Nam đã tăng 5-6% một năm.

Với tốc độ tăng trưởng 5% một năm, GDP bình quân đầu người của cả nước đạt 2,052 USD vào năm ngoái, sẽ không thể để bắt kịp với ngay cả mức độ hiện nay ở Trung Quốc và Thái Lan, ông nói.

Ông Cung đã phát biểu tại một cuộc họp vào ngày chủ nhật, nơi mà các nhà kinh tế đã thảo luận về dự thảo "Việt Nam trong năm 2035" một dự án nghiên cứu được tiến hành bởi chính phủ và Ngân hàng Thế giới.

Nhà kinh tế học ông Nguyễn Quang Thái, một cộng tác viên khác cho biết, ông lo ngại về khả năng Việt Nam trở thành một đất nước có nền kinh tế tri thức, nền kinh tế đòi hỏi trình độ cao về kỹ năng và giáo dục để tạo ra lợi ích kinh tế.

Năm ngoái, Việt Nam đã đạt được khoảng 3,5 trên tổng số 10 chỉ số của nền kinh tế tri thức do Ngân hàng Phát triển Châu Á phát hành, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,39 ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. Trong khi đó, trong báo cáo được phát hành bởi Ngân hàng Thế giới vào năm 2012, Việt Nam được xếp hạng thứ 104 trong số 145 nền kinh tế.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 02/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục