Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Tài chính ngân hàng
  4. Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào Sacombank

Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào Sacombank

25/04/2015
Mức căn bản

Southern Bank to be merged with Sacombank

At the meeting, Southern Bank chair Mach Thieu Duc said the merger process was 90% complete.

The merger plan had been ratified by the Inspection Department of the State Bank of Vietnam (SBV) and is awaiting the final step – the SBV Governor's approval.

It is expected that the final step will be finalized in the second quarter this year, to complete the merger.

Tram Be, senior adviser of Southern Bank and Vice Chair of Sacombank, said that the merger ratio between SouthernBank/Sacombank is 1:0.75.

Tram Be added that the merger will help Sacombank expand its network and personnel, with an increase of more than 4,000 personnel who had been trained. Meanwhile, owning Sacombank shares is considered a benefit for shareholders of Southern Bank.

By the end of 2014, Southern Bank's bad loans were more than VND2.5 trillion, accounting for 5.89% of total outstanding loans.

Particularly, the bad debt sold to the Vietnam Assets Management Corporation (VAMC) was VND619 billion. Its total assets reached more than VND82 trillion. Pre-tax profit was more than VND17 billion, down 5% compared to 2013.

Source: Talk VietNam

 

 

Ngân hàng Phương Nam sáp nhập vào  Sacombank

Tại cuộc họp, Chủ tịch ngân hàng Phương nam Mach Thiệu Đức cho biết kết quả sát nhập đã hoàn tất 90 %.

Kế hoạch sát nhập này đã được phê duyệt bởi Thanh tra ngân hàng Nhà nước Việt Nam và đang chờ các quyết định cuối cùng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Dự kiến các quyết định cuối cùng sẽ hoàn tất trong quý II năm nay, để hoàn thành việc sát nhập

Cố vấn cao cấp của Ngân hàng Phương Nam, ông Trầm Bê và Phó Chủ tịch của Sacombank, cho biết rằng tỉ lệ sát nhập là 1:0.75

Tram Be phát biểu thêm rằng cuộc sát nhập sẽ giúp Saccombank mở rộng mạng lưới và nhân lực, làm gia tăng hơn 4,000 nhân lực đã qua đào tạo. Trong khi đó, việc sở hữu cổ phiếu được xem là một lợi ích cho các cổ đông của Ngân hàng Phương Nam.

Cuối năm 2014, Nợ xấu của Ngân hàng Phương Nam vượt hơn 2,5 nghìn tỷ VND,chiếm khoảng 5.89% tổng dự nợ.

Cụ thể, khoản nợ xấu bán cho Công ty quản lý nợ xấu nhà nước Việt Nam là 619 tỷ đồng. Tổng tài sản là 82 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2013.

 

Dịch bởi: GiangLe03111990

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục