Tin song ngữ

  1. Tin tức song ngữ Anh-Việt
  2. Kinh tế - Thương mại
  3. Kinh doanh
  4. Ngành công nghiệp cá tra của Việt Nam nên tìm kiếm thị trường mới

Ngành công nghiệp cá tra của Việt Nam nên tìm kiếm thị trường mới

03/01/2016
Mức trung cấp

Vietnam's catfish industry advised to explore new markets

Vietnam’s tra fish (catfish) industry should take proactive steps to find new markets, experts said amidst newly arising challenges to the industry’s export including the US’s anti-dumping duties and new rules requiring domestic and foreign suppliers to meet the same standards. 

It is forecast that Vietnam’s tra fish exports may drop by 5 percent year on year in 2016. 

According to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers (VASEP), total export value of tra fish in 2015 was nearly 1.6 billion USD, a 10 percent reduction from the year before. 

The association added export value to six out of eight biggest markets for Vietnam’s tra fish has experienced decreases to 2014, ranging from 14.3 percent (the EU market) to 4.3 percent (the ASEAN). 

Notably, the US’s recent preliminary results of the anti-dumping duty administrative review (POR-11) on Vietnamese tra fish fillets have caused immense impact to export activities.

Chairman of the VASEP Ngo Van Ich said the two mandatory reviewed exporters - Hung Vuong and Thuan An companies - will have to pay tariff of 0.36 USD per kilo and 0.84 USD per kilo, respectively, while 16 other exporters will be taxed 0.6 USD per kilo. At this tax rate, most companies will be unable to export to the US, he said. 

Besides, the US’s new inspection rules on tra fish suppliers pose great challenges to Vietnamese exporters, as from September 2017 all countries have to submit lists of establishments that currently export catfish to the US as well as documents proving that their products follow regulations set by the USFDA, otherwise they will be barred from exporting products to the US. 

Duong Ngoc Minh, Deputy Chairman of the VASEP said exporters should shift attention to the Asian market with a population of over three billion people, including China and ASEAN. 

He also suggested more efforts to promote tra fish on the domestic market, which as of now consumes only 5 percent of total tra fish output.

Source: VIETNAMNET

 

 

Ngành công nghiệp cá tra của Việt Nam nên tìm kiếm thị trường mới

Ngành công nghiệp cá tra của Việt Nam cần có những bước đi chủ động để tìm kiếm thị trường mới, các chuyên gia cho biết rằng trong bối cảnh mới có sự phát sinh những thách thức đối với việc xuất khẩu của ngành công nghiệp này bao gồm cả luật thuế chống bán phá giá của Mỹ và những quy định mới yêu cầu các nhà cung cấp trong nước và nước ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn giống nhau.

Theo dự báo kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam có thể giảm 5% so với cùng kỳ vào năm 2016.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu thủy sản và hải sản Việt Nam (VASEP), tổng giá trị xuất khẩu cá tra năm 2015 là gần 1,6 tỷ USD, giảm 10% so với năm trước.

Hiệp hội cho biết thêm giá trị xuất khẩu của sáu trong tám thị trường lớn nhất đối với cá tra của Việt Nam từ năm 2014 đã thuyên giảm từ 14,3% (thị trường EU) đến 4,3% (ASEAN).

Đáng chú ý, kết quả sơ bộ gần đây của Mỹ về thuế chống bán phá giá đang được xem xét (POR-11) về philê cá tra Việt Nam đã gây ra ảnh hưởng to lớn đến hoạt động xuất khẩu.

Chủ tịch VASEP ông Ngô Văn Ích cho biết hai nhà xuất khẩu lớn là Hùng Vương và Thuận An - sẽ phải trả mức thuế là 0,36 USD và 0,84 USD cho mỗi kg, tương ứng, trong khi 16 nhà xuất khẩu khác sẽ bị đánh thuế 0,6 USD cho mỗi kg . Tại mức thuế suất này, hầu hết các công ty sẽ không thể xuất khẩu sang Hoa Kỳ, ông nói.

Bên cạnh đó, quy định giám định mới của Mỹ đối với các nhà cung cấp cá tra đặt ra thách thức lớn cho các nhà xuất khẩu Việt Nam, kể từ tháng 9 năm 2017 tất cả các nước phải nộp danh sách những cơ sở hiện đang xuất khẩu cá tra sang Mỹ cũng như các tài liệu chứng minh sản phẩm của họ theo quy định của USFDA, nếu không họ sẽ bị cấm xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ.

Theo ông Dương Ngọc Minh, Phó Chủ tịch VASEP cho biết các nhà xuất khẩu nên chuyển sự chú ý tới thị trường châu Á với dân số hơn ba tỷ người, trong đó có Trung Quốc và ASEAN.

Ông cũng đề xuất gia tăng hỗ trợ để quảng bá cá tra trên thị trường trong nước, hiện tại chỉ tiêu thụ 5% tổng sản lượng.

 

Dịch bởi: cepquynh

bài viết đặc sắc trong tháng 08/2020

Tại sao thầy Ce Phan lại tạo kênh Youtube bằng tiếng Anh?

Thầy Ce Phan được biết đến như là một giáo viên dạy tiếng Anh tại thành phố Hồ Chí Minh trước khi chuyển đến sống tại Nhật Bản vào năm 2018.

Có thể bạn quan tâm

Tin cùng chuyên mục